• slide
  • slide
  • slide

Strategische GV Conferentie 2018

TERUG NAAR AGENDA

Common ground in het organiseren van samenwerking

10 oktober 2018

LEF Future Center

De maatschappelijke opgaven waar de overheid voor staat, worden steeds complexer en overstijgen de grenzen van gemeenten en overheidsinstellingen. Het stelt gemeenten voor de uitdaging om intensiever samen te werken met buurgemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven én tegelijkertijd haar couleur locale en onderscheidend vermogen te bewaken. Een zoektocht naar ‘common ground’ en identiteit in samenwerking.
 

HIGHLIGHTS

Organiseren van samenwerking

Vanuit de ambitie om met nieuw elan naar het organiseren van samenwerking te kijken, initieert de Gebruikersvereniging Centric de 4e editie van de Strategische GV Conferentie, met als hoofdthema ‘Samen’. In een sterk inhoudelijk en interactief programma gaat een bijzondere mix van stakeholders uit de lokale overheid met elkaar in gesprek over het bundelen van krachten op weg naar een toegankelijke en responsieve overheid. Met aandacht voor de actuele bestuurlijke realiteit maar ook met een doorkijk naar de toekomst.

GESPREKSPARTNERS

Deelnemers worden binnenkort bekend gemaakt.

ORGANISATIE

De Strategische GV Conferentie is een initiatief van:

Blommestein Groep

Blommestein Groep verbindt directeuren en bestuurders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, breed draagvlak te creëren voor innovaties. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

 

Locatie

LEF Future Centure

Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht

Telefoon  088 - 797 19 00

Kijk op de website

Over GV Centric

De GV Centric is een onafhankelijke, betrokken organisatie voor, door en van Centric-klanten. Een sterke vereniging die gevormd wordt door zo’n 200 klantorganisaties en gericht is op kwaliteit en continuïteit. De GV Centric zet breed in op communicatie, interactie, kennisuitwisseling en samenwerking met leden en tussen leden onderling, waarbij de kwaliteit en continuïteit van de producten/diensten van Centric uitgangspunt zijn.


Meer informatie over de Strategische Conferentie 2018?

Centric heeft Blommestein Groep gevraagd te ondersteunen in de programma ontwikkeling en organsiatie van de conferentie. Voor vragen kunt contact opnemen met:

Programma: Lard Ortjens, lard@blommesteingroep.nl

Organisatie:  Aukje van Lamoen, aukje@blommesteingroep.nl

 

U kunt ook bellen met: 088 - 070 11 00.