NIEUWSBERICHT
Sociale Domein

anno 2019

INSPIRATIE & INZICHTEN

PUBLIEKE SECTOR

Inspiratie en inzichten opgedaan tijdens producties van onze partners i.s.m. Blommestein Groep

Actualiteitendiner 2019

Sociale Allianties

 

TERUG NAAR OVERZICHT

Werken in het sociaal domein is mensenwerk. Het gaat over inwoners en ook over medewerkers. Zij vormen tenslotte het human capital waar de gemeente haar ambities mee wil realiseren. Die ambities gaan lang niet altijd over werk, want participatie is veel breder dan dat. Het gaat ook over opleiding, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Dat was een conclusie van het Actualiteitendiner Sociale Allianties, op 11 november in Kasteel de Vanenburg in Putten.

Maatwerk en samenhang

Het Actualiteitendiner Sociale Allianties is onderdeel van de Actualiteitendiners over het DNA van de toekomstbestendige overheid. Het is een initiatief dat Blommestein Groep in samenwerking met Centric organiseert. “We hebben het te weinig over wat mensen echt nodig hebben en denken teveel vanuit onze eigen voorzieningen,” zei Nardy Beckers, directeur Sociale Zaken, Maastricht, tijdens het debat. Ze pleitte voor een veel bredere blik op de kosten en baten in het sociaal domein. Ze gaf het voorbeeld van Jean-Marie, een man die op straat leefde en nu via de gemeente een kamer en een (nog niet betaalde) baan heeft: “Hij voelt zich beter, hij gaat niet meer zo vaak naar de dokter. Dat soort baten zouden we ook mee moeten nemen. Het gaat wat mij betreft in het sociaal domein om maatschappelijk rendement.” Gemeenten hebben in het sociaal domein te maken met een grote groep inwoners die een ander soort begeleiding nodig heeft dan puur een begeleiding naar een baan. Ray Geerling, interim directeur Kromme Rijn Heuvelrug: “De mensen die nu in de bijstand zitten zijn in meerderheid ouder dan vijftig jaar en hebben medische en sociale problematiek. De bijstandswet schuift langzaam op naar welzijn en zorg.” Sturen op uitstroom naar werk, zoals nu het geval is, werkt voor deze groep niet: “Als we dit echt willen aanpakken, dan hebben we een ander mechanisme nodig, waarmee we kunnen sturen op participatie.”

“We leggen niet goed genoeg uit waarom we belasting heffen.”

Nardy Beckers

Directeur

Sociale Zaken, Maastricht

Allianties

Samenwerking is essentieel in het sociaal domein, zo werd gesteld. Samenwerking met inwoners, om te achterhalen wat zij nodig hebben, in plaats van te redeneren vanuit de kokers van de overheid. En samenwerking met partners, zowel publiek als privaat. Tijdens het diner werden meerdere inspirerende voorbeelden van deze samenwerking gegeven. Onder meer op het gebied van de aanpak van schuldenproblematiek en in de jeugdzorg. Samenwerking in het sociaal domein is echter ook lastig, zo werd besproken. Marktwerking, knellende financiële kaders, een enorm aantal samenwerkingspartners, nieuwe regels vanuit de Rijksoverheid, geldtekort, verkokering van de eigen organisatie kunnen allemaal frustrerend werken. Maar dat hoort wellicht bij de fase waarin gemeenten nu verkeren, zo werd geconcludeerd. Herm Kuipers, manager Samen Leven, Amersfoort: “Transformatie doet pijn, daar moeten we doorheen. Want als het geen pijn doet, dan verandert er niks. We houden moedig vol.”