Gesprekspartners
Marcel Kuin Marcel Kuin
Voorzitter Raad van Bestuur, Treant Zorggroep
Floor Haak - van der Lely Floor Haak - van der Lely
Lid Raad van Bestuur, MCA Gemini Groep

[Over] ons


Blommestein Groep verbindt bestuurders en haar stakeholders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, individuele (organisatie)ambities te verenigen met het collectieve belang van de BV Nederland. Betrokkenheid en deskundigheid legitimeren een uniek portfolio van netwerkconferenties, studiereizen en boardroom meetings.

Typen samenwerking:

Partnership (partner): uw organisatie is partner van, ‘haakt aan’ bij initiatieven van Blommestein Groep die sowieso al worden ontwikkeld. [Blommestein Groep richt zich hierbij op het op structurele en dynamische wijze informeren en enthousiasmeren van bestuurders, topambtenaren en professionals met als doel draagvlak te creëren voor het bewerkstelligen van innovaties.]

Maatwerk
(opdrachtgever): Blommestein Groep ontwikkelt in exclusieve opdracht van uw organisatie onderscheidende ‘eigen’ ontmoetingen. [Blommestein Groep verzorgt hierbij de totale congres organisatie: van programma management, het identificeren van de juiste gesprekspartners tot aan de logistieke organisatie van de conferentie.]