Gesprekspartners
Hans de Vries Hans de Vries
General Manager HR, APM Terminals Rotterdam
Ugur Pekdemir Ugur Pekdemir
Directeur, Rabobank Noord-Kennemerland

[Over] ons

Onze diensten


Blommestein Groep is een kennis- en netwerkinstituut van betekenis in de publieke sector. Met de ontwikkeling van strategische ontmoetingsplatforms voor bestuurders, topambtenaren en professionals binnen bedrijfsleven, overheid, gezondheidszorg en onderwijs streven wij naar het creëren van een breed draagvlak voor vernieuwing door het vergroten van betrokkenheid, het opbouwen van vertrouwen en het mobiliseren van creativiteit.

Partnership (uw organisatie als partner)

Enerzijds initieert en organiseert Blommestein Groep zelf platformcongressen, studiereizen in eigen land en boardroom meetings die bijdragen aan de zojuist omschreven doelstelling. Bijvoorbeeld:
   

   

Maatwerk (opdrachtgever)

Anderzijds werkt Blommestein Groep in opdracht van derden aan de totstandkoming van succesvolle klein- en grootschalige debatten en conferenties.  Blommestein Groep werkt voor o.a.: