Gesprekspartners
Raymond Hannes Raymond Hannes
Founder, Vita.io
Martijn Wiesenekker Martijn Wiesenekker
Lid Raad van Bestuur, Diakonessenhuis

[Over] ons

Kernwaarden


Persoonlijk
Vanuit onze missie duurzaam verbinden is de persoon achter onze dienstverlening van doorslaggevend belang. U moet het gevoel krijgen dat we u persoonlijk willen leren kennen; een duurzame relatie staat centraal.

Betrokken
Betrokken bij de uitkomsten van het debat. Meer dan alleen het verbinden van mensen maar een inhoudsvolle betekenis eraan mee willen geven opdat de verbinding tussen u en uw stakeholders van lange duur wordt.

Gedreven
Passie voor het vak van ontmoeten en communicatie, gedreven door één van de moeilijkste zaken in de prakijk: van debatteren naar realiseren. Van idee naar praktijk. Binnen uw organisatie, binnen uw sector, binnen de maatschappij. Gedreven om het verschil te kunnen maken ten faveure van het publieke belang.

Ondernemend

Risico's durven nemen in het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, vanuit het toegevoegde waarde model, ten goede komend aan het publieke belang.