Gesprekspartners
Henk-Jan Aanstoot Henk-Jan Aanstoot
Lid Raad van Bestuur, Diabeter
José Manshanden Josť Manshanden
Lid Directieraad, Gemeente Utrecht

[Over] ons

Missie


Blommestein Groep verbindt bestuurders met een maatschappelijke verantwoordelijkheid via inspirerende en verrassende ontmoetingen. Het verbinden van bestuurders, topambtenaren en directeuren vormt het vertrekpunt voor het creëren van draagvlak voor vernieuwing binnen rijk, gemeenten, gezondheidszorg en onderwijs.