Gesprekspartners
Marloes Pomp Marloes Pomp
Projectleider Blockchain pilots Overheid, Blockchain for Good
Eric Edelman Eric Edelman
Medisch Adviseur en Projectmanager, EverywhereIM

[Over] ons

Missie


Blommestein Groep verbindt bestuurders met een maatschappelijke verantwoordelijkheid via inspirerende en verrassende ontmoetingen. Het verbinden van bestuurders, topambtenaren en directeuren vormt het vertrekpunt voor het creëren van draagvlak voor vernieuwing binnen rijk, gemeenten, gezondheidszorg en onderwijs.