Op de agenda
30-08-2017
Actualiteitendiners 2017
Bekijken >

28-09-2017
Strategische GV Conferentie
Bekijken >
Gesprekspartners
Renée Wilke Renée Wilke
Directeur Klant, Menzis
Cor Calis Cor Calis
Bestuurder, Planetree Nederland

Actuele projecten


Designing Health - 24 oktober 2016
Projecten - Designing HealthDesigning Health verkent de raakvlakken tussen de werelden van zorg en design. Waar versterken beide werelden elkaar en waar kunnen nieuwe allianties meerwaarde creëren voor patiënt en arts? Designing Health vindt plaats tijdens de Dutch Design Week. We starten met een exclusieve rondleiding over de Dutch Design Week onder begeleiding van jonge aanstormende ontwerpers; aansluitend vindt een interactief dinerdebat plaats.
lees meer »

Panorama Beraad Zorg & Technologie - 16 maart 2017
Nieuwe businessmodellen voor zorg: op afstand....en toch dichtbij
Projecten - Panorama Beraad Zorg & TechnologieHet Panorama van de Zorg bevestigde de afgelopen jaren het beeld dat zorg – onder invloed van doorbraken in personalised medicine en social technologies – verder zal digitaliseren, personaliseren en steeds nadrukkelijker buiten de muren van het ziekenhuis zal worden georganiseerd. Een nieuwe tijdgeest die de sector uitdaagt haar zorgaanbod te vernieuwen en te verbinden met de leefwereld van de patiënt. Een tijdgeest ook die deuren opent naar nieuwe vormen van samenwerking.

Bundelen van ontwikkelkrachten
Vanuit de ambitie om tot een accumulatie van kennis en inzichten rondom het borgen van de kwaliteit, betaalbaarheid en innovatiekracht van de Nederlandse zorg te komen, maakt het Panorama van de Zorg daarom nu de vertaalslag van visies en vergezichten naar concrete nieuwe samenwerkingsvormen en businessmodellen. De focus ligt daarbij op het bundelen van de ontwikkelkrachten van de sector en de patiënt, maar ook van de wetenschap, industrie en startups, voor innovatieve zorg binnen én buiten de muren van het ziekenhuis.


lees meer »

Bestuurdersconferentie 2017 - 30 maart 2017
De Nieuwe Portefeuillehouder Financien
De Bestuurdersconferentie ‘de Nieuwe Portefeuillehouder Financiën’ is een initiatief van de Provincie Zuid-Holland & VZHG en brengt portefeuillehouders financiën en financieel toezicht vanuit het hele land samen om in een informele setting een toekomstbestendige invulling van de bestuurlijke portefeuille financiën met elkaar te verkennen.

Blommestein Groep is gevraagd om de conferentie mede vorm te geven en organiseren. Het programma is opgebouwd rondom visies en vergezichten met plenaire keynotes en een interactief bestuurdersdebat én een inhoudelijk verdiepingsprogramma waar we aan kleinschalige Ronde Tafel Gesprekken met elkaar in dialoog gaan over essentiële aspecten van een toekomstbestendige invulling van de portefeuille financiën.

lees meer »

Ingendael Discours 2017 - 31 mei 2017 t/m 2 juni 2017
Patiënt als CEO van zijn zorg
Projecten - Ingendael Discours 2017Het onmiskenbare signaal dat de huidige tijdgeest van social media en technologische innovaties afgeeft, is dat gezondheidszorg steeds verder zal digitaliseren én personaliseren. Met de patiënt als absolute epicentrum van zorg. De patiënt wordt de drager van zijn eigen medische data en informatie, degene die data creëert, deelt en beheert.
Wat lange tijd een vergezicht leek op het organiseren van zorg rondom de patiënt en diens leefwereld, komt nu steeds dichter in het vizier.

Zorgprofessionals, bestuurders en de sector als geheel zullen daarop moeten anticiperen. Hoe de patiënt als belangrijkste ‘asset’ van zorg in te zetten en de impact die dat heeft op de organisatie van het zorgaanbod, nieuwe regionale samenwerkingsverbanden, intensievere interactie tussen arts en patiënt en een verdere verschuiving van zorg buiten de muren van het ziekenhuis: dat zijn de kernvragen die het Ingendael Discours probeert te beantwoorden. lees meer »

Actualiteitendiners 2017 - 30 augustus 2017
De informatie-gedreven overheid
De Actualiteitendiners 2017 is een initiatief van Blommestein Groep in coproductie met Centric.

Vanuit de ambitie om de fundamenten voor de transformatie naar de informatie-gedreven overheid te verkennen, initieert de Blommestein Groep i.s.m. Centric de Actualiteitendiners: kleinschalige en inhoudelijke dinerdialogen met een bijzondere mix van stakeholders uit de lokale overheid. De focus ligt daarbij op de overwegingen, argumentaties én ervaringen op het gebied van dienstverlening, sociale allianties, bedrijfsvoering en belastingen. lees meer »

Strategische GV Conferentie - 28 september 2017
Leiderschap op weg naar de i-Overheid
De digitaliserende samenleving heeft in razendsnel tempo het verwachtingspatroon van burgers t.a.v. de dienstverlening van de overheid veranderd. De 24/7 online, mobile en persoonsgerichte service van de Interneteconomie is de nieuwe norm. Gecombineerd met maatschappelijke opgaven die steeds vaker de grenzen van gemeenten en overheidsorganisaties overstijgen en een intensieve uitwisseling van kennis en informatie vereisen, is de informatie-gedreven overheid de nieuwe realiteit en noodzaak.

Paradox van digitalisering; delen van data vs privacy
Maar er zit ook een keerzijde aan de informatie-gedreven overheid. De belofte van integrale dienstverlening en maatwerk voorzieningen botst steeds vaker met de randvoorwaarden van verdere digitalisering. De risico’s van identiteitsfraude, beveiligings- en datalekken, privacy-schendingen en hackers aanvallen worden steeds duidelijker. Het is de paradox van de informatiesamenleving; er komt steeds meer data beschikbaar die tot meer individuele aandacht en maatwerkoplossingen voor burgers kan leiden, maar tegelijkertijd hapert de toegankelijkheid en uitwisselbaarheid van die gegevens op waarborgen voor privacy en veiligheid. Het plaatst de overheid voor een nieuwe uitdaging: hoe de mogelijkheden van digitalisering en het delen van data optimaal te benutten én tegelijkertijd de privacy en veiligheid van persoonlijke gegevens te respecteren?
lees meer »