Gesprekspartners
Gabriël Zwart GabriŽl Zwart
Lid Raad van Bestuur, MUMC+
Tom van Yperen Tom van Yperen
Bijzonder Hoogleraar Monitoring en Innovatie Zorg voor de Jeugd, Rijksuniversiteit Groningen

Actuele projecten


Ingendael Discours 2017 - 31 mei 2017 t/m 2 juni 2017
PatiŽnt als CEO van zijn zorg
Projecten - Ingendael Discours 2017Het onmiskenbare signaal dat de huidige tijdgeest van social media en technologische innovaties afgeeft, is dat gezondheidszorg steeds verder zal digitaliseren én personaliseren. Met de patiënt als absolute epicentrum van zorg. De patiënt wordt de drager van zijn eigen medische data en informatie, degene die data creëert, deelt en beheert.
Wat lange tijd een vergezicht leek op het organiseren van zorg rondom de patiënt en diens leefwereld, komt nu steeds dichter in het vizier.

Zorgprofessionals, bestuurders en de sector als geheel zullen daarop moeten anticiperen. Hoe de patiënt als belangrijkste ‘asset’ van zorg in te zetten en de impact die dat heeft op de organisatie van het zorgaanbod, nieuwe regionale samenwerkingsverbanden, intensievere interactie tussen arts en patiënt en een verdere verschuiving van zorg buiten de muren van het ziekenhuis: dat zijn de kernvragen die het Ingendael Discours probeert te beantwoorden. lees meer »

Panorama van de Zorg 2017 - 13 september 2017
Nieuwe businessmodellen voor zorg: op afstand....en toch dichtbij
Projecten - Panorama van de Zorg 2017Het Panorama van de Zorg bevestigde de afgelopen jaren het beeld dat zorg – onder invloed van doorbraken in personalised medicine en social technologies – verder zal digitaliseren, personaliseren en steeds nadrukkelijker buiten de muren van het ziekenhuis zal worden georganiseerd. Een nieuwe tijdgeest die de sector uitdaagt haar zorgaanbod te vernieuwen en te verbinden met de leefwereld van de patiënt. Een tijdgeest ook die deuren opent naar nieuwe vormen van samenwerking.

Adoptie & Opschalen: bundelen van ontwikkelkrachten
Vanuit de ambitie om tot een opeenstapeling van kennis en inzichten rondom het borgen van de kwaliteit, betaalbaarheid en innovatiekracht van de Nederlandse zorg te komen, maakt het Panorama van de Zorg nu de vertaalslag van visies en vergezichten naar adoptie en opschaling. De focus ligt daarbij op samenwerking en het bundelen van de ontwikkelkrachten van de sector en de patiënt, maar ook van de wetenschap, industrie en startups, voor innovaties binnen én buiten het ziekenhuis. Voorbij het not-invented-here-syndroom en ieder zijn eigen koninkrijk.


lees meer »

Strategische GV Conferentie - 28 september 2017
Leiderschap op weg naar de i-Overheid
De digitaliserende samenleving heeft in razendsnel tempo het verwachtingspatroon van burgers t.a.v. de dienstverlening van de overheid veranderd. De 24/7 online, mobile en persoonsgerichte service van de Interneteconomie is de nieuwe norm. Gecombineerd met maatschappelijke opgaven die steeds vaker de grenzen van gemeenten en overheidsorganisaties overstijgen en een intensieve uitwisseling van kennis en informatie vereisen, is de informatie-gedreven overheid de nieuwe realiteit en noodzaak.

Paradox van digitalisering; delen van data vs privacy
Maar er zit ook een keerzijde aan de informatie-gedreven overheid. De belofte van integrale dienstverlening en maatwerk voorzieningen botst steeds vaker met de randvoorwaarden van verdere digitalisering. De risico’s van identiteitsfraude, beveiligings- en datalekken, privacy-schendingen en hackers aanvallen worden steeds duidelijker. Het is de paradox van de informatiesamenleving; er komt steeds meer data beschikbaar die tot meer individuele aandacht en maatwerkoplossingen voor burgers kan leiden, maar tegelijkertijd hapert de toegankelijkheid en uitwisselbaarheid van die gegevens op waarborgen voor privacy en veiligheid. Het plaatst de overheid voor een nieuwe uitdaging: hoe de mogelijkheden van digitalisering en het delen van data optimaal te benutten én tegelijkertijd de privacy en veiligheid van persoonlijke gegevens te respecteren?
lees meer »

Actualiteitendiners 2017 - 4 oktober 2017
De informatie-gedreven overheid
De Actualiteitendiners 2017 is een initiatief van Blommestein Groep in coproductie met Centric.

Vanuit de ambitie om de fundamenten voor de transformatie naar de informatie-gedreven overheid te verkennen, initieert de Blommestein Groep i.s.m. Centric de Actualiteitendiners: kleinschalige en inhoudelijke dinerdialogen met een bijzondere mix van stakeholders uit de lokale overheid. De focus ligt daarbij op de overwegingen, argumentaties én ervaringen op het gebied van dienstverlening, sociale allianties, bedrijfsvoering en belastingen. lees meer »

Designing Health 2017 - 23 oktober 2017 t/m 24 oktober 2017
Projecten - Designing Health 2017Designing Health brengt - tijdens en ondergedompeld in de Dutch Design Week - een verrassende mix van bestuurders, architecten, vastgoedspecialisten, cliënten, designers en startups bij elkaar, om de kansen en mogelijkheden van nieuwe en onconventionele woon-zorgconcepten te verkennen.

Startend met een exclusieve rondleiding over de Dutch Design Week met inspirerende bezoeken aan exposities, live demo’s en interactieve workshops onder begeleiding van toonaangevende én aanstormende ontwerpers, verkennen we vervolgens in een interactief dinerdebat de raakvlakken tussen de werelden van zorg en design.

Waar versterken beide werelden elkaar en waar kunnen nieuwe allianties meerwaarde creëren voor cliënten én zorgorganisaties? 

lees meer »