Publicatie
e-Magazine 'Actualiteitendiner 1 - Bestuurskracht & Bedrijfsvoering' e-Magazine 'Bestuurskracht & Bedrijfsvoering'

Bekijk publicatie »

e-Magazine 'Actualiteitendiner 2 - Belastingen' e-Magazine 'Belastingen'

Laat u inspireren door dit online magazine.
Bekijk publicatie »
Gesprekspartners
Robin Heij Robin Heij
Directeur, SVHW
Actualiteitendiners 2017
Christien Bronda Christien Bronda
Directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen, Ministerie van SZW
Actualiteitendiners 2017

Actualiteitendiner Sociale Allianties

De belofte van integrale dienstverlening versus de paradox van de informatiesamenleving


Datum: 4 oktober 2017
Locatie: Hotel New York te Rotterdam

Gemeenten hebben sinds de decentralisaties een ecosysteem van allianties opgetuigd in het sociaal domein; rondom doelgroepen, tussen verschillende domeinen en met partners variërend van maatschappelijke organisaties, instellingen, burgers en bedrijfsleven. De belofte van integrale dienstverlening en ontwikkeling van maatwerk voorzieningen botst nu echter met de consequenties van verdere digitalisering. Het is de paradox van de informatiesamenleving; er komt steeds meer data en informatie beschikbaar die tot meer individuele aandacht en maatwerkoplossingen voor burgers kan leiden, maar tegelijkertijd hapert de toegankelijkheid en uitwisselbaarheid van die gegevens op waarborgen voor privacy en veiligheid. Het plaatst gemeenten voor een nieuwe uitdaging: hoe de mogelijkheden van digitalisering optimaal te benutten voor dienstverlening in het sociaal domein én tegelijkertijd de voorwaarden voor privacy en veiligheid van persoonlijke gegevens te respecteren?