BESTUURDERSCONFERENTIE 2017

Bestuurdersconferentie 2017

De Nieuwe Portefeuillehouder Financien


30 maart 2017
De Bestuurdersconferentie ‘de Nieuwe Portefeuillehouder Financiën’ is een initiatief van de Provincie Zuid-Holland & VZHG en brengt portefeuillehouders financiën en financieel toezicht vanuit het hele land samen om in een informele setting een toekomstbestendige invulling van de bestuurlijke portefeuille financiën met elkaar te verkennen.

Blommestein Groep is gevraagd om de conferentie mede vorm te geven en organiseren. Het programma is opgebouwd rondom visies en vergezichten met plenaire keynotes en een interactief bestuurdersdebat én een inhoudelijk verdiepingsprogramma waar we aan kleinschalige Ronde Tafel Gesprekken met elkaar in dialoog gaan over essentiële aspecten van een toekomstbestendige invulling van de portefeuille financiën.

Meer informatie: www.bestuurdersconferentie.nl                #BestuurdersconferentiePZH