BESTUURDERSDISCOURS 2016
Gesprekspartners
Bert Blase Bert Blase
Burgemeester, Gemeente Vlaardingen
Bestuurdersdiscours 2016
Rogier van der Sande Rogier van der Sande
Gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland
Bestuurdersdiscours 2016
Projecten - Bestuurdersdiscours 2016


25 november 2016
Op 25 november vond in het provinciehuis van Zuid-Holland het Bestuurdersdiscours 2016 plaats. Deze strategische stakeholdersconferentie is georganiseerd door de provincie Zuid-Holland en de Vereniging van de Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG). Het doel van deze conferentie was om samen met bestuurders, beslissers en opinieleiders van gemeenten, maatschappelijk middenveld, wetenschap en politiek in de provincie Zuid-Holland, tot een herijking van bestuurskracht en versterking van regionale samenwerking te komen.

“Als overheid en bestuurders staan wij voor belangrijke maatschappelijke opgaven. Hierbij zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat wij het vertrouwen van de samenleving hebben voor de besluiten die wij moeten nemen”, aldus gedeputeerde Van der Sande.

Inhoudelijke opgaven en bestuurlijke effectiviteit
Het Bestuurdersdiscours 2016 verenigde een bijzondere mix van stakeholders uit het lokaal bestuur bijeen; variërend van burgemeesters, wethouders, statenleden, raadsleden en gemeentefunctionarissen. Tijdens deze druk bezochte conferentie werden de stakeholders uitgedaagd om kritisch en met open vizier naar de balans tussen inhoudelijke opgaven en bestuurlijke effectiviteit te kijken.

De verslagen en uitkomsten van alle gesprekken die gevoerd zijn worden op korte termijn in een online magazine gepresenteerd.