Publicatie
Publicatie Gemeente Debat 2013 De publicatie van het Gemeente Debat 2013 bevat een bundeling van inzichten, conclusies en gedachtewisselingen inclusief uitspraken van deelnemers.
Bekijk publicatie »
Gesprekspartners
Titus Livius Titus Livius
Directeur Directie Bestuur, Democratie en FinanciŽn, Ministerie van BZK
Gemeente Debat 2013
Erik Gerritsen Erik Gerritsen
Secretaris-generaal, Ministerie van VWS
Gemeente Debat 2013
Projecten - Gemeente Debat 2013

Gemeenten als aanjager van de Houdbare Samenleving


19 juni 2013
Gemeenten nemen in de verkenning op een hernieuwde rolverdeling tussen overheid en samenleving een centrale plaats in. Niet alleen omdat ze verantwoordelijk worden voor de Jeugdzorg, de Participatiewet en een deel van de ouderenzorg (en zo een steeds prominentere rol spelen in het realiseren van de vangnet functie van de overheid), maar bovenal ook vanuit hun overtuiging om als eerste overheid het verschil te kunnen maken in de ontwikkeling van burgers. In een houdbare samenleving kunnen mensen zich ontplooien en zelf vormgeven aan hun bestaan. Gemeenten nemen in toenemende mate in het initiatief om hierin een aanjaagfunctie te vervullen.

8e editie van Het Gemeente Debat 2013
Vanuit de ambitie om op een vernieuwende wijze bij te dragen aan de dialoog over een krachtige gemeente als aanjager en regisseur voor een houdbare samenleving, nam Blommestein Groep het initiatief om met een bijzondere mix van bestuurders en professionals van overheden en maatschappelijke instanties, maar ook met opiniemakers, wetenschappers en ‘andersdenkenden’, het instrumentarium voor nieuwe relationele verhoudingen tussen overheid, maatschappelijke organisaties en burgers te bespreken.

Kasteel De Vanenburg vormde het vertrouwde decor voor een afwisselend programma waarin inspiratie colleges, plenaire keynote pitches en ronde tafeldialogen over actuele beleids- en uitvoeringsvraagstukken in het sociale domein werden afgewisseld.