Publicatie
Panorama Beraad - Zorg en Technologie E-magazine Panorama Beraad
Zorg en Technologie
Laat u inspireren door dit online magazine.
Bekijk publicatie »

Zorg & Tech: Allianties in innovatie Panorama van de Zorg 2016
Zorg & Tech: Allianties in innovatie

Bekijk publicatie »
Gesprekspartners
Jan van Bodegom Jan van Bodegom
Chirurg en vmg. Bestuurder, Alexander Monro Ziekenhuis
Panorama van de Zorg 2017
Wouter Haasloop Werner Wouter Haasloop Werner
Directeur, F/actmanagement
Panorama van de Zorg 2017
Projecten - Panorama van de Zorg 2017

Nieuwe businessmodellen voor zorg: op afstand....en toch dichtbij


13 september 2017
Het Panorama van de Zorg bevestigde de afgelopen jaren het beeld dat zorg – onder invloed van doorbraken in personalised medicine en social technologies – verder zal digitaliseren, personaliseren en steeds nadrukkelijker buiten de muren van het ziekenhuis zal worden georganiseerd. Een nieuwe tijdgeest die de sector uitdaagt haar zorgaanbod te vernieuwen en te verbinden met de leefwereld van de patiënt. Een tijdgeest ook die deuren opent naar nieuwe vormen van samenwerking.

Adoptie & Opschalen: bundelen van ontwikkelkrachten

Vanuit de ambitie om tot een opeenstapeling van kennis en inzichten rondom het borgen van de kwaliteit, betaalbaarheid en innovatiekracht van de Nederlandse zorg te komen, maakt het Panorama van de Zorg nu de vertaalslag van visies en vergezichten naar adoptie en opschaling. De focus ligt daarbij op samenwerking en het bundelen van de ontwikkelkrachten van de sector en de patiënt, maar ook van de wetenschap, industrie en startups, voor innovaties binnen én buiten het ziekenhuis. Voorbij het not-invented-here-syndroom en ieder zijn eigen koninkrijk.