Gesprekspartners
Martiene Branderhorst Martiene Branderhorst
Gemeentesecretaris, Gemeente Gouda
Strategische GV Conferentie
Wilma Delissen-van Tongerlo Wilma Delissen-van Tongerlo
Burgemeester, Gemeente Peel en Maas
Strategische GV Conferentie

Strategische GV Conferentie

Leiderschap op weg naar de i-Overheid


28 september 2017
De digitaliserende samenleving heeft in razendsnel tempo het verwachtingspatroon van burgers t.a.v. de dienstverlening van de overheid veranderd. De 24/7 online, mobile en persoonsgerichte service van de Interneteconomie is de nieuwe norm. Gecombineerd met maatschappelijke opgaven die steeds vaker de grenzen van gemeenten en overheidsorganisaties overstijgen en een intensieve uitwisseling van kennis en informatie vereisen, is de informatie-gedreven overheid de nieuwe realiteit en noodzaak.

Paradox van digitalisering; delen van data vs privacy
Maar er zit ook een keerzijde aan de informatie-gedreven overheid. De belofte van integrale dienstverlening en maatwerk voorzieningen botst steeds vaker met de randvoorwaarden van verdere digitalisering. De risico’s van identiteitsfraude, beveiligings- en datalekken, privacy-schendingen en hackers aanvallen worden steeds duidelijker. Het is de paradox van de informatiesamenleving; er komt steeds meer data beschikbaar die tot meer individuele aandacht en maatwerkoplossingen voor burgers kan leiden, maar tegelijkertijd hapert de toegankelijkheid en uitwisselbaarheid van die gegevens op waarborgen voor privacy en veiligheid. Het plaatst de overheid voor een nieuwe uitdaging: hoe de mogelijkheden van digitalisering en het delen van data optimaal te benutten én tegelijkertijd de privacy en veiligheid van persoonlijke gegevens te respecteren?