Gesprekspartners
Marcel van de Lustgraaf Marcel van de Lustgraaf
Directeur IT&C, Vivat Verzekeringen
Transformatie Dialogen
Rolf Daalder Rolf Daalder
Directeur IT & Facility Services, FMO
Transformatie Dialogen

Transformatie Dialogen

Informatietechnologie als aanjager voor klantgerichte financiŽle dienstverlening


21 oktober 2013
De financiële crisis vormt een keerpunt in het denken over toezicht en regulering, over transparantie en over financiële dienstverlening in de brede zin van het woord. We lijken op een kruispunt te staan tussen twee tijdperken, met achter ons het in diskrediet geraakte marktdenken en zelfregulering, en vóór ons een nieuw gedachtegoed van transparantie, flexibiliteit en een nieuwe resultaatverplichting naar de klant.

Een toekomstbestendige financiële dienstverlening zal de klant voortdurend ‘in the lead’ moeten plaatsen en de verbinding moeten leggen tussen diens leefwereld en online, fysieke en mobiele financiële diensten. Deze paradigmashift gaat niet over één nacht ijs en vraagt om een enorme transformatie van de interne bedrijfsvoering, met een hoofdrol voor ICT. Excelleren in maatwerk, flexibiliteit en time-to-market wordt de norm, net als het vermogen van een organisatie om processen, systemen én mensen met elkaar te verbinden. En dat alles in een zeer competitieve markt, onder grote kostendruk en onder het vergrootglas van een kritische publieke opinie.

De Blommestein Groep initieert i.s.m. InfoSupport een exclusief en besloten dinerdebat waarbij een select gezelschap van senior IT managers uit de financiële dienstverlening in dialoog gaat over verschuivende paradigma’s en informatietechnologie als aanjager van een toekomstbestendige en klantgerichte financiële dienstverlening:
de Transformatie Dialogen.