Gesprekspartners
Jan Walburg Jan Walburg
Voorzitter Raad van Bestuur, Trimbos-instituut
Trimbos Bestuurdersdialogen
Hans van der Vlist Hans van der Vlist
Secretaris-generaal, Ministerie van OCW
Trimbos Bestuurdersdialogen
Projecten - Trimbos Bestuurdersdialogen


30 mei 2013
Maatschappelijk rendement van veerkracht en vitaliteit: kernwaarden van de kenniseconomie

In het verlengde van de ambities van Nederland om zich tot een hoogwaardige kenniseconomie te ontwikkelen initieerde Trimbos-instituut, i.s.m. Blommestein Groep, een verkennend en agenderend dinerdebat rondom een integraal onderdeel van deze ambitie: borgen van het maatschappelijk rendement van veerkracht en vitaliteit’. De opbrengsten van deze inhoudelijke verkenning worden benut als aanjager voor verdere accumulatie van kennis en inzichten rondom versterking van het mentaal kapitaal van Nederland.