Gesprekspartners
Wim van Harten Wim van Harten
Lid Raad van Bestuur, Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek
Eric van Kooten Eric van Kooten
Senior Manager Solutions, NEXUS Nederland

Terugblik


Bestuurdersconferentie 2017 - 30 maart 2017
De Nieuwe Portefeuillehouder Financien
De Bestuurdersconferentie ‘de Nieuwe Portefeuillehouder Financiën’ is een initiatief van de Provincie Zuid-Holland & VZHG en brengt portefeuillehouders financiën en financieel toezicht vanuit het hele land samen om in een informele setting een toekomstbestendige invulling van de bestuurlijke portefeuille financiën met elkaar te verkennen.

Blommestein Groep is gevraagd om de conferentie mede vorm te geven en organiseren. Het programma is opgebouwd rondom visies en vergezichten met plenaire keynotes en een interactief bestuurdersdebat én een inhoudelijk verdiepingsprogramma waar we aan kleinschalige Ronde Tafel Gesprekken met elkaar in dialoog gaan over essentiële aspecten van een toekomstbestendige invulling van de portefeuille financiën.

lees meer »

Actualiteitendiners 2016 - 6 maart 2017
Projecten - Actualiteitendiners 2016 De Actualiteitendiners 2016 is een initiatief van Blommestein Groep in coproductie met Centric.

Vanuit de ambitie om de fundamenten voor de transformatie naar de informatie-gedreven overheid te verkennen, initieert de Blommestein Groep i.s.m. Centric de Actualiteitendiners: kleinschalige en inhoudelijke dinerdialogen met een bijzondere mix van stakeholders uit de lokale overheid. De focus ligt daarbij op de overwegingen, argumentaties én ervaringen op het gebied van dienstverlening, bedrijfsvoering, technologie, sociale allianties, belastingen en de Omgevingswet. lees meer »

Bestuurdersdiscours 2016 - 25 november 2016
Projecten - Bestuurdersdiscours 2016Op 25 november vond in het provinciehuis van Zuid-Holland het Bestuurdersdiscours 2016 plaats. Deze strategische stakeholdersconferentie is georganiseerd door de provincie Zuid-Holland en de Vereniging van de Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG). Het doel van deze conferentie was om samen met bestuurders, beslissers en opinieleiders van gemeenten, maatschappelijk middenveld, wetenschap en politiek in de provincie Zuid-Holland, tot een herijking van bestuurskracht en versterking van regionale samenwerking te komen.

“Als overheid en bestuurders staan wij voor belangrijke maatschappelijke opgaven. Hierbij zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat wij het vertrouwen van de samenleving hebben voor de besluiten die wij moeten nemenĒ, aldus gedeputeerde Van der Sande.

Inhoudelijke opgaven en bestuurlijke effectiviteit
Het Bestuurdersdiscours 2016 verenigde een bijzondere mix van stakeholders uit het lokaal bestuur bijeen; variërend van burgemeesters, wethouders, statenleden, raadsleden en gemeentefunctionarissen. Tijdens deze druk bezochte conferentie werden de stakeholders uitgedaagd om kritisch en met open vizier naar de balans tussen inhoudelijke opgaven en bestuurlijke effectiviteit te kijken.

De verslagen en uitkomsten van alle gesprekken die gevoerd zijn worden op korte termijn in een online magazine gepresenteerd. lees meer »

Designing Health - 24 oktober 2016
Projecten - Designing HealthDesigning Health verkent de raakvlakken tussen de werelden van zorg en design. Waar versterken beide werelden elkaar en waar kunnen nieuwe allianties meerwaarde creëren voor patiënt en arts? Designing Health vindt plaats tijdens de Dutch Design Week. We starten met een exclusieve rondleiding over de Dutch Design Week onder begeleiding van jonge aanstormende ontwerpers; aansluitend vindt een interactief dinerdebat plaats.
lees meer »

Transformatie Dialogen 2016 - 9 juni 2016
Technologie als aanjager voor klantgerichte financiŽle dienstverlening
Innovatie vindt haar oorsprong steeds nadrukkelijker op de raakvlakken van industrieën, organisaties en disciplines. Financiële instellingen maken nu een enorme transformatie door waarbij business en IT steeds meer in elkaar versmelten en waarbij de klant de driver van alles is.

Vanuit de ambitie om de veranderende paradigma’s van financiële dienstverlening te verkennen, wordt sinds 2013 de Transformatie Dialogen georganiseerd. Een exclusief en besloten dinerdebat waarbij een select en senior IT/Finance-gezelschap van gerenommeerde financiële instellingen, samen met jonge en ambitieuze FinTech Startups, in dialoog gaat over innovatieve en toekomstbestendige financiële dienstverlening.  lees meer »

Ingendael Discours 2016 - 1 juni 2016 t/m 3 juni 2016
Connected & Persoonlijk - voor iedereen
Projecten - Ingendael Discours 2016Van 1 - 3 juni initieert de Blommestein Groep op Château St. Gerlach in Zuid-Limburg voor de 6e keer in successie ‘de zomerse studiereis voor zorgbestuurders in eigen land’: het IngendaelDiscours.
In een intensief 2,5-daags programma tast een cross-disciplinair gezelschap van zo’n 35 zorgbestuurders, medisch specialisten, verzekeraars, wetenschappers en patient advocates de veranderende paradigma’s voor een innovatief en maatschappelijk renderend zorglandschap af.

Het Ingendael Discours zoekt het spanningsveld op tussen continue verbetering van kwaliteit en patiëntenzorg enerzijds en de introductie van sociaal-technologische innovaties anderzijds. De zorg bevindt zich op een bijzonder punt in tijd, waarbij de wereld van smartphones, apps en big data steeds meer vervlochten raakt met de wereld van zorg. Een nieuwe lichting medisch specialisten en stakeholders van buiten de zorg dient zich aan, die medisch-inhoudelijke expertise verenigt met sociaal-technologische en zo een nieuwe, persoonlijke brug naar de patiënt slaat. Wat lange tijd een vergezicht leek op het organiseren van zorg rondom de patiënt en diens leefwereld buiten de muren van het ziekenhuis, komt nu steeds dichter in het vizier.


lees meer »

Panorama van de Zorg 2016 - 11 mei 2016
Zorg&Tech Allianties in innovatie
Projecten - Panorama van de Zorg 2016De gezondheidszorg bevindt zich op een bijzonder punt in tijd; de digitaliserende wereld van smartphones, big data, apps en wearables raakt steeds meer vervlochten met de wereld van zorg. Innovaties zijn niet langer voorbehouden aan de sector zelf, maar komen steeds vaker van buiten de zorg. Aangejaagd door doorbraken in personalised medicine, m-Health en de opkomst van digitale platform-organisaties (zoals Uber en AirBnB). 
Wat ooit een vergezicht leek op het organiseren van zorg rondom de patiënt én buiten de muren van het ziekenhuis, wordt nu steeds sneller realiteit.

In aanloop naar, en als integraal onderdeel van, het Panorama van de Zorg hebben twee kleinschalige expertsessies plaatsgevonden – de Panorama Beraden - specifiek gericht op het thema zorg en technologie. Inzichten en resultaten uit de Panorama Beraden worden als inhoudelijk referentiepunt én inspiratiebron ingebracht tijdens het Panorama van de Zorg.
lees meer »

Beyond Borders Dialogen 2016 - 31 maart 2016
Ziekenhuizen als state-of-the-art platform-organisaties
De Beyond Borders Dialogen is een interactief dinerdebat waarbij we voorsorteren op toekomstbestendigheid van zorg én ziekenhuizen. Wat lange tijd een vergezicht leek op het organiseren van zorg rondom de patiënt en diens leefwereld buiten de muren van het ziekenhuis, komt nu steeds dichter in het vizier. Aangejaagd door doorbraken in personalised medicine, de opkomst van digitale platform-organisaties (zoals Uber en AirBnB), maar ook door de druk op doelmatigheid en de noodzaak om betaalbaarheid van zorg te verlichten. Worden ziekenhuizen fysieke en virtuele platform-organisaties die patiëntvraag en zorgaanbod bij elkaar brengen, zowel binnen als buiten de muren van het ziekenhuis? lees meer »

Ingendael Indepth 2015 - 9 december 2015 t/m 10 december 2015
PatiŽnt als CEO van zijn zorg
Projecten - Ingendael Indepth 2015Vanuit de ambitie om een nieuwe impuls te geven aan kwaliteit, innovatiekracht en toekomstbestendigheid van de Nederlandse gezondheidszorg, neemt Blommestein Groep opnieuw het initiatief om aansluitend op het Ingendael Discours én het Ingendael Indepth Wandeldebat, met een selecte groep van zo’n 30 pioniers in patiëntenzorg en bedrijfsvoering, een verdiepingsslag te maken op het dna van de toekomstbestendige ziekenhuisorganisatie: Ingendael Indepth.

Ingendael Indepth
Patiënt als CEO van zijn zorg
'Winterse ontmoeting van pioniers in patiëntenzorg en bedrijfsvoering'

Lees hier meer in de publicatie van 2014. lees meer »

Panorama Beraad 2015 - 30 september 2015 t/m 16 december 2015
Zorg & Technologie: Co-creatie cocktails voor kwaliteit en doelmatigheid
Projecten - Panorama Beraad 2015Een initiatief van MSD Nederland en Blommestein Groep

Het Panorama Beraad verkent de wijze waarop technologie, innovatie en niet-alledaagse allianties, de kwaliteit, trouw en doelmatigheid van zorg, en geneesmiddelen in het bijzonder, verhogen. De digitaliserende wereld van smartphones, big data, apps en wearables raakt steeds meer vervlochten met de wereld van zorg. Waar raken beide werelden elkaar, waar versterken ze elkaar en waar kunnen nieuwe allianties tot meerwaarde voor patiënt, arts en stakeholders leiden? Maar ook, waar liggen valkuilen, tegenkrachten, en hoe de zgn valley of death van innovatie-implementaties te overbruggen?

Voor een impressie van de beraden, klik hier:
Panorama Beraad I - 30 september 2015
Panorama Beraad II - 16 december 2015 lees meer »