Op de agenda
24-10-2016
Designing Health
Bekijken >

16-03-2017
Panorama van de Zorg 2017
Bekijken >

31-05-2017
Ingendael Discours 2017
Bekijken >

Werkvelden

Gezondheidszorg


Werkvelden - Gezondheidszorg

[Gerelateerde projecten]

Designing Health
24-10-2016, Strijp S in Eindhoven

Designing Health verkent de raakvlakken tussen de werelden van zorg en design. Waar versterken beide werelden elkaar en waar kunnen nieuwe allianties meerwaarde creëren voor patiënt en arts? Designing Health vindt plaats tijdens de Dutch Design Week. We starten met een exclusieve rondleiding over de Dutch Design Week onder begeleiding van jonge aanstormende ontwerpers; aansluitend vindt een interactief dinerdebat plaats.
lees meer »
Panorama Beraad Zorg & Technologie
16-03-2017, In den Rustwat, Rotterdam

Het Panorama van de Zorg bevestigde de afgelopen jaren het beeld dat zorg – onder invloed van doorbraken in personalised medicine en social technologies – verder zal digitaliseren, personaliseren en steeds nadrukkelijker buiten de muren van het ziekenhuis zal worden georganiseerd. Een nieuwe tijdgeest die de sector uitdaagt haar zorgaanbod te vernieuwen en te verbinden met de leefwereld van de patiënt. Een tijdgeest ook die deuren opent naar nieuwe vormen van samenwerking.

Bundelen van ontwikkelkrachten
Vanuit de ambitie om tot een accumulatie van kennis en inzichten rondom het borgen van de kwaliteit, betaalbaarheid en innovatiekracht van de Nederlandse zorg te komen, maakt het Panorama van de Zorg daarom nu de vertaalslag van visies en vergezichten naar concrete nieuwe samenwerkingsvormen en businessmodellen. De focus ligt daarbij op het bundelen van de ontwikkelkrachten van de sector en de patiënt, maar ook van de wetenschap, industrie en startups, voor innovatieve zorg binnen én buiten de muren van het ziekenhuis.lees meer »
Ingendael Discours 2017
31-05-2017 t/m 02-06-2017, Landgoed Huize Bergen & Kasteel Maurick, Vught

Het onmiskenbare signaal dat de huidige tijdgeest van social media en technologische innovaties afgeeft, is dat gezondheidszorg steeds verder zal digitaliseren én personaliseren. Met de patiënt als absolute epicentrum van zorg. De patiënt wordt de drager van zijn eigen medische data en informatie, degene die data creëert, deelt en beheert.
Wat lange tijd een vergezicht leek op het organiseren van zorg rondom de patiënt en diens leefwereld, komt nu steeds dichter in het vizier.

Zorgprofessionals, bestuurders en de sector als geheel zullen daarop moeten anticiperen. Hoe de patiënt als belangrijkste ‘asset’ van zorg in te zetten en de impact die dat heeft op de organisatie van het zorgaanbod, nieuwe regionale samenwerkingsverbanden, intensievere interactie tussen arts en patiënt en een verdere verschuiving van zorg buiten de muren van het ziekenhuis: dat zijn de kernvragen die het Ingendael Discours probeert te beantwoorden.
lees meer »