Op de agenda
31-05-2017
Ingendael Discours 2017
Bekijken >

13-09-2017
Panorama van de Zorg 2017
Bekijken >

23-10-2017
Designing Health 2017
Bekijken >

Werkvelden

Gezondheidszorg


Werkvelden - Gezondheidszorg

[Gerelateerde projecten]

Ingendael Discours 2017
31-05-2017 t/m 02-06-2017, Landgoed Huize Bergen & Kasteel Maurick, Vught

Het onmiskenbare signaal dat de huidige tijdgeest van social media en technologische innovaties afgeeft, is dat gezondheidszorg steeds verder zal digitaliseren én personaliseren. Met de patiënt als absolute epicentrum van zorg. De patiënt wordt de drager van zijn eigen medische data en informatie, degene die data creëert, deelt en beheert.
Wat lange tijd een vergezicht leek op het organiseren van zorg rondom de patiënt en diens leefwereld, komt nu steeds dichter in het vizier.

Zorgprofessionals, bestuurders en de sector als geheel zullen daarop moeten anticiperen. Hoe de patiënt als belangrijkste ‘asset’ van zorg in te zetten en de impact die dat heeft op de organisatie van het zorgaanbod, nieuwe regionale samenwerkingsverbanden, intensievere interactie tussen arts en patiënt en een verdere verschuiving van zorg buiten de muren van het ziekenhuis: dat zijn de kernvragen die het Ingendael Discours probeert te beantwoorden.
lees meer »
Panorama van de Zorg 2017
13-09-2017

Het Panorama van de Zorg bevestigde de afgelopen jaren het beeld dat zorg – onder invloed van doorbraken in personalised medicine en social technologies – verder zal digitaliseren, personaliseren en steeds nadrukkelijker buiten de muren van het ziekenhuis zal worden georganiseerd. Een nieuwe tijdgeest die de sector uitdaagt haar zorgaanbod te vernieuwen en te verbinden met de leefwereld van de patiënt. Een tijdgeest ook die deuren opent naar nieuwe vormen van samenwerking.

Adoptie & Opschalen: bundelen van ontwikkelkrachten
Vanuit de ambitie om tot een opeenstapeling van kennis en inzichten rondom het borgen van de kwaliteit, betaalbaarheid en innovatiekracht van de Nederlandse zorg te komen, maakt het Panorama van de Zorg nu de vertaalslag van visies en vergezichten naar adoptie en opschaling. De focus ligt daarbij op samenwerking en het bundelen van de ontwikkelkrachten van de sector en de patiënt, maar ook van de wetenschap, industrie en startups, voor innovaties binnen én buiten het ziekenhuis. Voorbij het not-invented-here-syndroom en ieder zijn eigen koninkrijk.


lees meer »
Designing Health 2017
23-10-2017 t/m 24-10-2017, Strijps S - Klokgebouw Eindhoven

Designing Health brengt - tijdens en ondergedompeld in de Dutch Design Week - een verrassende mix van bestuurders, architecten, vastgoedspecialisten, cliënten, designers en startups bij elkaar, om de kansen en mogelijkheden van nieuwe en onconventionele woon-zorgconcepten te verkennen.

Startend met een exclusieve rondleiding over de Dutch Design Week met inspirerende bezoeken aan exposities, live demo’s en interactieve workshops onder begeleiding van toonaangevende én aanstormende ontwerpers, verkennen we vervolgens in een interactief dinerdebat de raakvlakken tussen de werelden van zorg en design.

Waar versterken beide werelden elkaar en waar kunnen nieuwe allianties meerwaarde creëren voor cliënten én zorgorganisaties? 

lees meer »