Op de agenda
28-09-2017
Strategische GV Conferentie
Bekijken >

04-10-2017
Actualiteitendiners 2017
Bekijken >

Werkvelden

Openbaar Bestuur


Werkvelden - Openbaar Bestuur

[Gerelateerde projecten]

Strategische GV Conferentie
28-09-2017, Voorste Vallei te Voorthuizen

De digitaliserende samenleving heeft in razendsnel tempo het verwachtingspatroon van burgers t.a.v. de dienstverlening van de overheid veranderd. De 24/7 online, mobile en persoonsgerichte service van de Interneteconomie is de nieuwe norm. Gecombineerd met maatschappelijke opgaven die steeds vaker de grenzen van gemeenten en overheidsorganisaties overstijgen en een intensieve uitwisseling van kennis en informatie vereisen, is de informatie-gedreven overheid de nieuwe realiteit en noodzaak.

Paradox van digitalisering; delen van data vs privacy
Maar er zit ook een keerzijde aan de informatie-gedreven overheid. De belofte van integrale dienstverlening en maatwerk voorzieningen botst steeds vaker met de randvoorwaarden van verdere digitalisering. De risico’s van identiteitsfraude, beveiligings- en datalekken, privacy-schendingen en hackers aanvallen worden steeds duidelijker. Het is de paradox van de informatiesamenleving; er komt steeds meer data beschikbaar die tot meer individuele aandacht en maatwerkoplossingen voor burgers kan leiden, maar tegelijkertijd hapert de toegankelijkheid en uitwisselbaarheid van die gegevens op waarborgen voor privacy en veiligheid. Het plaatst de overheid voor een nieuwe uitdaging: hoe de mogelijkheden van digitalisering en het delen van data optimaal te benutten én tegelijkertijd de privacy en veiligheid van persoonlijke gegevens te respecteren?
lees meer »
Actualiteitendiners 2017
04-10-2017, Hotel New York

De Actualiteitendiners 2017 is een initiatief van Blommestein Groep in coproductie met Centric.

Vanuit de ambitie om de fundamenten voor de transformatie naar de informatie-gedreven overheid te verkennen, initieert de Blommestein Groep i.s.m. Centric de Actualiteitendiners: kleinschalige en inhoudelijke dinerdialogen met een bijzondere mix van stakeholders uit de lokale overheid. De focus ligt daarbij op de overwegingen, argumentaties én ervaringen op het gebied van dienstverlening, sociale allianties, bedrijfsvoering en belastingen.
lees meer »