• slide
  • slide

actualiteitendiner
OMgevingswet
2019

TERUG NAAR AGENDA

Van omgevingsvisie naar omgevingsplan!

04 november 2019

Hotel New York

 

Borgen van samenhang en participatie in de Omgevingswet!

De belofte van de Omgevingswet is misschien wel even indrukwekkend als intimiderend; de grootste deregulering en samenvoeging van wetten ooit en een fundamentele kentering in de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Met samenhang, participatie en ‘ja, mits’ ipv ‘nee, tenzij’ als vertrekpunt bij omgevingsplannen. Van de eerste oriënterende en bewustwordingsfase zijn we nu aanbeland in de cruciale implementatiefase op weg naar 2021 met het Digitaal Stelsel als kloppend hart van de Omgevingswet. Én achilleshiel.

Tijdens dit Actualiteitendiner wisselt een select gezelschap van bestuurders en directeuren ideeën en oplossingen uit voor het borgen van een integrale aanpak, het anticiperen op verschillende ambitieniveaus, omgaan met de participatie-paradox en het balanceren tussen samenhang én maatwerk.

HIGHLIGHTS

INTERBESTUURLIJK OVERLEG LEEFOMGEVING

 

Een inspirerend en kleinschalig dinerdebat dat van start gaat met een exclusieve rondleiding in de ‘The Grand Old Lady’: een omgevingsvisie avant-la-lettre. Over de geschiedenis van het voormalig hoofdkantoor van de Holland Amerika Lijn. 

GESPREKSPARTNERS

Robert Forkink

Hoofdadviseur en projectmanager | Omgevingswet
Antea Group Nederland

Ton de Gans

Wethouder
Gemeente Zoeterwoude

Jan Willem Strebus

Directeur
Omgevingsdienst Twente

Eelco Pet

Business Development Manager Omgevingswet
Centric

Gabor Everraert

Projectmanager Omgevingsvisie
Gemeente Rotterdam

Leendert de Bruin

Raadgevend Adviseur
Heijmans N.V.

Liesbeth Grijsen

Wethouder
Gemeente Deventer

Arjan Nijenhuis

MT-lid/Relatiemanager Omgevingswet
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Saskia Buitelaar

Projectleider
Platform31

Sander Meinders

Productmanager Omgevingswet
Centric

Sandra Langezaal

Hoofd Bureau Ruimte en Leefomgeving
DCMR Milieudienst Rijnmond

ORGANISATIE

Het Actualiteitendiner is een initiatief van:

Blommestein Groep

Blommestein Groep verbindt directeuren en bestuurders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, breed draagvlak te creëren voor innovaties. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

 

Locatie

Hotel New York

Koninginnenhoofd 1, 3072 AD Rotterdam

Telefoon 010 - 439 05 00

www.hotelnewyork.nl

 

Over Centric

Centric is een stabiele partner voor de lokale overheid. Centric onderscheidt zich van traditionele IT-leveranciers en administratieve dienstverleners door diepgaande kennis van IT te koppelen aan jarenlange ervaring met specifieke brancheprocessen. Samen met onze klanten creëren we duurzame oplossingen die bijdragen aan het behalen van hun doelstellingen. Ga naar www.centric.eu/overheid.

 

Meer informatie over het Actualiteitendiner?

Lard Ortjens, lard@blommesteingroep.nl of 088 - 070 11 00.