REFERENTIE

SAMENWERKING CENTRIC

Betreft:

3-D Dialogen, Actualiteitendiners en de GV Conferentie 
2014 tot nu

Silvia Thape

Communicatieadviseur

Centric Public Sector Solutions

TERUG

Centric biedt ICT-oplossingen voor ieder beleidsveld in de lokale overheid. Het signaleren van behoeften en knelpunten binnen gemeenten en het aanjagen van de dialoog met het oog op nieuwe ideeën voor de toekomst stelt CENTRIC staat om innovatieve en pragmatische oplossingen te ontwikkelen die ervoor zorgen dat gemeenten toekomstbestendig kunnen werken.

Wat is de doelstelling?

Binnen deze ‘contactstrategie’ van Centric spelen de GV, de gebruikersvereniging, als ook de verschillende commissies een centrale rol. Zij voeden Centric als het gaat om de richting waarbinnen de oplossingen zich kunnen en zouden moeten ontwikkelen. Om de dialoog hierbinnen nieuwe impulsen te geven alsmede ook de relatie met klanten te verstevigen, heeft Centric in 2014 het initiatief genomen een reeks van kleinschalige bijeenkomsten te (laten) organiseren primair bestemd voor burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, directeuren en managers van gemeenten.

 

De opdracht

Centric heeft Blommestein Groep gevraagd een reeks van ontmoetingen op onderscheidende wijze vorm te geven en hiertoe de programma-ontwikkeling, deelnemerswerving en organisatie ter hand te nemen. Belangrijk uitgangspunt is dat de bijeenkomsten de juiste gesprekspartners aantrekken.

Het resultaat

Vanuit de gedachte om met stakeholders een inhoudelijke discussie te voeren die zich onderscheidt van reeds bestaande ontmoetingen heeft Blommestein groep met Centric een afwisselend jaarprogramma uitgedacht dat zich onderscheid door het kleinschalige karakter, de veilige en besloten sfeer, de persoonlijke aandacht en een inspirerend programma. Jaarlijks organiseert Blommestein Groep voor Centric meerdere dinerdebatten, al dan niet gecombineerd met een inspirerende activiteit zoals een rondleiding door het Escher Museum of een rondvaart over de Rotterdamse Maas. Op deze manier leert de groep elkaar op informele wijze kennen en geeft dit aan tafel direct een voorsprong in het voeren van de dialoog.

 

De uitkomsten van de bijeenkomsten worden teruggegeven aan de deelnemers via e-Magazines en zijn ook voor andere geïnteresseerden beschikbaar. Een impressie van de bijeenkomsten uit 2016 en 2017 leest u hier in het e-Magazine.

"De Blommestein Groep is voor mij een ideale business partner. Ze begrijpen heel goed wat de ontwikkelingen zijn in onze markt. Ze zijn flexibel en kunnen snel schakelen. Ik heb veel verschillende projecten en dan is het fijn dat je dit kan toevertrouwen aan de Blommestein Groep. Wij hebben ook voor de Blommestein Groep gekozen vanwege de kwaliteit. Hierin verschillen ze echt van andere partijen. Niet voor niets werken we nu al een aantal jaren samen."
 

Silvia Thape, 

Communicatieadviseur, Centric Public Sector Solutions