Op de agenda
30-08-2017
Actualiteitendiners 2017
Bekijken >

28-09-2017
Strategische GV Conferentie
Bekijken >
Gesprekspartners
Jacqueline Fackeldey Jacqueline Fackeldey
Klantropoloog, fackeldeyfinds
Ruud Verreussel Ruud Verreussel
Voorzitter Raad van Bestuur, Maasziekenhuis Pantein

Duurzaam verbinden

Dat is onze missie

Blommestein Groep verbindt bestuurders en haar stakeholders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, individuele (organisatie)ambities te verenigen met het collectieve belang van de BV Nederland. Betrokkenheid en deskundigheid legitimeren een uniek portfolio van netwerkconferenties, studiereizen en boardroom meetings. Dit doen we zowel op eigen initiatief als in opdracht van derden.

Wij slaan de brug tussen uw ambities en de belangen van uw stakeholders.

ALLES OVER BLOMMESTEIN GROEP >

[Projecten]

Actualiteiten diners
Actualiteiten diners
Blommestein Groep
Ingendael Discours
Ingendael Discours
Panorama van de Zorg
Panorama van de Zorg
Designing Health
Designing Health

"Het InnovatieLab zou ik willen duiden als een persoonlijke ontmoeting waarin de menselijke maat en inhoud centraal staan. De break out sessie was goed, het was misschien goed geweest om daar iets meer van de idee achter Semler zijn gedachtengoed mee te krijgen. Mooi hoe het gesprek op gang kwam. "
- Marjolein ten Hoonte, Directeur Arbeidsmarkt, Randstad

"Er was een heel informele sfeer, en er werd uitvoerig gediscussieerd, vanuit verschillende gezichtspunten. Het programma zodanig inrichten zodat dat gewaarborgd blijft, lijkt me van groot belang."
- Wiro Niessen, Hoogleraar Medische Beeldverwerking, Erasmus MC