Gesprekspartners
Geke Kooij Geke Kooij
Director Human Resources, Thales Nederland B.V.
Rob Esser Rob Esser
Directeur, Werk & Inkomen Lekstroom (WIL)

Duurzaam verbinden

Dat is onze missie

Blommestein Groep verbindt bestuurders en haar stakeholders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, individuele (organisatie)ambities te verenigen met het collectieve belang van de BV Nederland. Betrokkenheid en deskundigheid legitimeren een uniek portfolio van netwerkconferenties, studiereizen en boardroom meetings. Dit doen we zowel op eigen initiatief als in opdracht van derden.

Wij slaan de brug tussen uw ambities en de belangen van uw stakeholders.

ALLES OVER BLOMMESTEIN GROEP >

[Projecten]

Actualiteiten diners
Actualiteiten diners
Blommestein Groep
Ingendael Discours
Ingendael Discours
Panorama van de Zorg
Panorama van de Zorg
Designing Health
Designing Health

"Vanuit mijn perspectief, ik heb nog nooit aan tafel gezeten met een zo ervaren groep. Het was heel interessant om over zoveel boeiende verschillende kijken op de zorg en zijn toekomst te horen. Ook de sfeer was heel bemoedigend. Ik vind het lastig om het goed onder woorden te brengen, vooral wat het eventueel in de toekomst nog gaat brengen. Ik heb er echter geen twijfel aan dat het veel nieuwe inzichten heeft opgeleverd en ben benieuwd wat daar in de toekomst uit gaat komen."
- Marijke de Geus, DDW-Ontwerper, Project MO

"Ik kijk terug op interessante discussies met zorgbestuurders, het delen van bestuurservaringen en de informele ontmoetingen, zoals tijdens het begeleiden van een schaapskudde. "
- Floris Italianer, Directeur, Hartstichting