• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
TERUG

STUDIEREIZEN

TERUGBLIK

Alle Hens aan Dek!

15 t/m 17 februari 2023

Tijdens de 2e editie van deze onorthodoxe studiereis in eigen land gingen bestuurders van zorginstellingen, woningcorporaties, zorgkantoren, overheid, verzekeraars, wetenschap en bedrijfsleven met elkaar in gesprek over de herinrichting van het woonzorglandschap. 

 

Offensief

Het vertrekpunt van het MaurickOffensief is de beweging van een medisch naar een welzijnsmodel in het woonzorglandschap. Het VWS-programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen is daarbij het paradigma voor een nieuwe werkelijkheid; één waarin de vanzelfsprekendheid van zorg plaatsmaakt voor een verdeling van schaarste. Waarin burgers zelf meer aan zet zijn en formele en informele zorg hand in hand gaan. Van ouderzorg naar community care. Jan Megens, programmadirecteur WOZO bij het ministerie van VWS, lichtte het toe: “WOZO is een beweging en daarom hebben we in onze Kamerbrief van december 2022 de hoofdpunten voor oplossingen weergegeven; die willen we uitdiepen en concretiseren.”

 

Sectoren samen in actie

Constructieve dialoog en actiebereidheid werden de leidraad van het MaurickOffensief. Verschillende deelnemers van het MaurickOffensief pakken de handschoen op door twee bestaande initiatieven te omarmen én op te schalen: VanThuisUit, een zorgconcept van TanteLouise, in een duurzame samenwerking ontwikkeld met CZ zorgkantoor, waarbij thuiswonende ouderen de juiste ondersteuning krijgen. En Austerlitz Zorgt, een coöperatie die steun en zorg organiseert in het dorp Austerlitz.

Beide initiatieven hebben zichzelf méér dan bewezen. Maar mooie voorbeelden blijven te vaak nog ‘verstopt’ binnen de initiërende organisatie en de lokale context. De toekomst van de ouderenzorg is in feite al realiteit. “Want wat op één plek werkt, werkt elders ook. Laten we het samen doen!”

Lees wat er gezegd is over het Maurick Offensief op LinkedIn 

of lees de publicatie hier: 

 

GESPREKSPARTNERS

Erik Gerritsen

Directievoorzitter
Ymere

Saskia Baas-Van Leeuwen

Voorzitter Raad van Bestuur
Philadelphia Zorg

Johan van Houwelingen

Raad van Bestuur
AAG

Yvonne Biemans

Algemeen Directeur
Assist Zorg

Daniel Fischer

VP Sales Health
KPN Health

Marja Appelman

Directeur Woningbouw, plaatsvervangend DG Volkshuisvesting en Bouwen
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Guido Blom

Directeur
Fundis

Heleen van Nispen

Lid Raad van Bestuur
Groenhuysen

Anne-Jo Visser

Directeur
Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC)

Jeroen Kamerbeek

Commercieel Directeur
Tzorg Groep

Marcel Canoy

Bijz. Hoogleraar Gezondheidseconomie Dementiezorg
Vrije Universiteit Amsterdam

Henk Gerla

Lid Raad van Bestuur
Zorg en Zekerheid

Coby Nogarede-Hoekstra

Voorzitter Raad van Bestuur
De Zorgboog

Jan Megens

Programmadirecteur Wonen, Ondersteuning en Zorg
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Peter Ploegsma

Lid Raad van Bestuur
Aafje

Patricia van de Wetering - Geraets

Algemeen directeur
Mextal

Emmeke van Eersel

Voorzitter Raad van Bestuur
Middin

Daphne Braal

Bestuurder
Vidomes

Fimke Wiersma

Bestuurder
Elaa

Bart Broers

Directeur Zorg
Autoriteit Consument & Markt

Hans Huizer

Voorzitter Raad van Bestuur
Thebe

René Martens

CCO
Medux Nederland

Frido Kraanen

Lid Raad van Bestuur
Omring

Arjan Bandel

Lid Raad van Bestuur
Laurens

Aline Poolen

Bestuurder
ZorgAccent

John Bos

Raad van Bestuur
Woonzorg Flevoland

Ger Peeters

Bestuursvoorzitter
Wonen Limburg

Monique Cremers

Voorzitter Raad van Bestuur
Amsta

Korrie Louwes

Algemeen directeur Onderwijs, Cultuur en Welzijn
Gemeente Den Haag

Heidi van den Brink

Raad van Bestuur
Marente

Hans van Noorden

Directeur Langdurige Zorg
Coöperatie VGZ

Anne Magriet Pot

Prof. Toezicht Persoonsgerichte en Geïntegreerde Langdurige Zorg
Erasmus Universiteit Rotterdam

Edwin Wulff

Voorzitter Raad van Bestuur
Argos Zorggroep

Cees van Boven

Bestuursvoorzitter
Woonzorg Nederland

Peter Boerenfijn

Directeur-bestuurder
Habion

Annemarie Maarse

Residential & Healthcare Director
Syntrus Achmea

Carly Jansen

Bestuurder
Mooiland

Harry Platte

Directeur - bestuurder
Parteon

Jan-Kees van Wijnen

Raad van Bestuur
Tante Louise

Charles Laurey

Voorzitter
Austerlitz Zorgt

Jeroen Lambriks

Raad van Bestuur
Amstelring

Josje Kok

Postdoctoral researcher
Erasmus Universiteit Rotterdam

SFEERIMPRESSIE

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

Terugblikkend op een inspirerende studiereis

Constructieve dialoog en actiebereidheid werden de leidraad van het MaurickOffensief: in een afwisselend programma met ronde tafeldiscussies, wandelingen en plenaire groepsdialogen gingen bestuurders van zorginstellingen, woningcorporaties, verzekeraars en bedrijfsleven met elkaar in gesprek en kwamen zij tot concrete actiepunten. Hieronder een impressie in beelden. 

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

“Ik ben voor rolduidelijkheid. Laten we afspreken dat VWS de ruimte geeft, dat wij die ruimte pakken voor oplossingen, en dat de politiek zorgt voor het verwachtingsmanagement.”

Saskia Baas, Bestuursvoorzitter, Philadephia

RECENSIES

DEELNEMERS

Jan Megens

Programmadirecteur Wonen, Ondersteuning en Zorg
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

"Ga vooral door, dit met name omdat jullie in staat zijn een veilige omgeving en setting te creëren waarin iedereen zijn zielenroerselen mag delen en waar dus ook de bodem wordt gelegd om daadwerkelijk oplossingen met elkaar te gaan uitvinden. Een gremium waar je dus graag naar toe gaat. Voor mij dit jaar een eerste keer namens de overheid, en ondanks wat onwennigheid aan mijn zijde zie ik zeker een goede grondslag om met elkaar verder te spreken. Dus ja, als het past, ben ik volgend jaar graag weer van de partij, met of zonder actieve bijdrage."

Marcel Canoy

Bijz. Hoogleraar Gezondheidseconomie Dementiezorg
Vrije Universiteit Amsterdam

"Er is geen gebrek aan bijeenkomsten in de zorg op mooie locaties met bestuurders, andere stakeholders en een hoop meningen. Het mooie van het Maurick offensief is dat er selectie aan de poort is. Je mag er alleen in als je niet je eigen turfje gaat verdedigen. Weet je wat? Dat moeten ze bij die regiotafels in de IZA ook eens doen. Dan komen we nog eens ergens."

Fimke Wiersma

Bestuurder
Elaa

“Zeer inspirerend, leuk om met alle deelnemers met verschillende professionele achtergronden een noot te mogen kraken over hoe het anders moet maar ook anders kan”. Ik kan eigenlijk niet bedenken wat er anders en beter moet. De dagvoorzitter bracht er veel energie in en ook de deelnemers. Het was ook goed verzorgd. Goede afwisseling met het bezoek aan PI Vught, even totaal iets anders. De toevoeging van de best practices die opschaling verdienen is heel goed geweest waardoor het ook concreter werd en we de laatste ochtend tot een artikel konden komen. Wat mij betreft is er aan alles gedacht. Ik ging vol energie naar huis.

Jan-Kees van Wijnen

Raad van Bestuur
Tante Louise

Een geslaagde en inspirerende studiereis!

Johan van Houwelingen

Raad van Bestuur
AAG

“Het Maurick Offensief verbindt bestuurders op interessante, inspirerende en gezellige wijze. Het zorgt voor verdieping op de vraagstukken die er toe doen en eindigt daar niet. Juist daar wordt proactief doorgepakt om te komen tot gezamenlijke nieuwe modellen voor wonen, welzijn en zorg.”

Arjan Bandel

Lid Raad van Bestuur
Laurens

"Het Maurick offensief is wat mij betreft één van de meest waardevolle in zijn soort doordat de nadruk ligt op onderlinge inspiratie en dialoog met bestuurders die allemaal op zoek zijn naar oplossingen voor dezelfde problemen. Ik kom er altijd weer met een schat aan nieuwe ideeën en concrete afspraken met partners vandaan!"

Carly Jansen

Bestuurder
Mooiland

"De randvoorwaarden waren gunstig: een mooi bont gezelschap bestuurders, een gevarieerd programma en een inspirerende ambiance. Maar door echt de tijd te nemen om in verschillende settings door te praten over thema’s rond het veranderende woonzorglandschap, kwamen we uiteindelijk zowel tot een kern als tot actie. En dat maakte het zeer de moeite waard."

Marja Appelman

Directeur Woningbouw, plaatsvervangend DG Volkshuisvesting en Bouwen
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

"Dank nogmaals dat ik een dagdeel kon aansluiten bij de ontmoeting. Een sterke groep mensen bij elkaar, met een constructief kritische discussie over de veranderingen waar we met elkaar aan werken."

Charles Laurey

Voorzitter
Austerlitz Zorgt

"Een tweede keer deelgenomen aan Maurick Offensief. Wederom inspirerend om best practices aangereikt te krijgen en uitvoerig te kunnen bespreken. Hoe pakken we de arbeidsproblematiek aan, hoe krijgen we de burger meer in de lead en hoe spelen we in op de behoefte aan passende en voldoende huisvesting voor ouderen? Kortom: Hoe gaan we als woningcorporaties en zorgaanbieders en burgers de uitdagingen in de langdurige zorg en welzijn te lijf? Op de laatste dag van het Maurick Offensief eindigden we de bijeenkomst met de belofte om concreet 2 initiatieven als groep te omarmen en ermee aan de slag te gaan. Een mooi resultaat: van woorden naar daden."

Bart Broers

Directeur Zorg
Autoriteit Consument & Markt

"Veel dank voor de zeer gewaardeerde mogelijkheid bij te dragen aan het MaurickOffensief. Het was voor mij een inspirerende, leerzame, waardevolle alsook intensieve dag, waarop de gesprekken over Mededingingswet en ACM zich uitstrekten tot ver buiten de drie tafelgesprekken."

Aline Poolen

Bestuurder
ZorgAccent

"Ik vond de diversiteit en kwaliteit van de meeste deelnemers van toegevoegde waarde. Qua sprekers; geen hoogdravende sprekers maar we hebben er wel goede gesprekken door gevoerd met elkaar. Dus al met al, ben ik wel tevreden over het Offensief en kan ik het anderen aanbevelen."

volgende editie

MAURICK OFFENSIEF 2024