REFERENTIE

SAMENWERKING PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Betreft:

Bestuurdersconferentie 2017, 30 maart 2017,

Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag

Marije Hoogendoorn - Bruins Slot

Hoofd Bestuurlijke Zaken en Toezicht

Provincie Zuid-Holland

TERUG

Op 30 maart 2017 vond op initiatief van Provincie Zuid-Holland en VZHG de eerste editie plaats van de Bestuurdersconferentie ‘de Nieuwe Portefeuillehouder Financiën’. Het congres bracht ruim 150 portefeuillehouders financiën en financieel toezicht vanuit het hele land samen om in een informele setting een toekomstbestendige invulling van de bestuurlijke portefeuille financiën te verkennen. 

Wat was de doelstelling van de

Bestuurdersconferentie?

De Bestuurdersconferentie moet een jaarlijks platform bieden aan alle portefeuillehouders financiën en financieel toezicht (wethouders en gedeputeerden) om in een informele setting met elkaar van gedachten te wisselen, nieuwe inzichten op te doen als ook elkaar op persoonlijk vlak beter te leren kennen. Het is de ambitie van de gedeputeerde om ieder jaar deze conferentie te doen laten plaatsvinden, ieder jaar in een andere provincie.

 

De opdracht

De Provincie Zuid-Holland heeft Blommestein Groep gevraagd mee te denken in de programma-ontwikkeling, deelnemerswerving, logistiek en organisatie van de conferentie. Doelstelling was een inhoudelijke inspirerende en interactieve conferentie neer te zetten met een goed niveau deelnemers.  De uitkomsten moesten bovendien een positief en opbouwend karakter hebben, uitgaande van ieders kracht. 

Het resultaat

De Bestuurdersconferentie combineerde visies en vergezichten met state-of-the-art kennis over ontwikkelingen, goede praktijken en bijzondere initiatieven. Gebundeld in een zeer interactief programma met keynote lezingen, ontbijtbriefing en ronde tafelgesprekken.

 

De eerste editie van de Bestuurdersconferentie is bezocht door ruim één derde van alle wethouders financiën. De resultaten zijn gebundeld in een digitaal verslag: file:///C:/Users/eugenie/Downloads/bestuurdersconferentievan30maart2017.pdf

“Dankzij de betrokkenheid en inzet van de Blommestein Groep hebben we in korte tijd een zeer succesvolle conferentie kunnen neerzetten. De toegevoegde waarde van de Blommestein Groep kwam vooral tot uiting bij het zoeken naar en benaderen van potentiële sprekers, het promoten van de conferentie en advisering over onder andere logistiek en communicatie. Tot slot werden onze gasten op de dag zelf goed ontvangen en begeleid door de professionele medewerkers van de Blommestein Groep.”    

 

Marije Hoogendoorn - Bruins Slot

Hoofd Bestuurlijke Zaken en Toezicht Provincie Zuid-Holland