OUDERDOM IS GEEN ZIEKTE

INSPIRATIE & INZICHTEN

GEZONDHEIDSZORG

Inspiratie en inzichten opgedaan tijdens producties van onze partners i.s.m. Blommestein Groep

Prinsjesdagbeschouwing 2019

Langdurige Zorg

 

TERUG NAAR OVERZICHT

WE MOETEN ECHT
ANDERS NAAR ZORG KIJKEN

De langdurige zorg ziet zich gesteld voor grote uitdagingen en lost die alleen maar op door echt anders naar de zorg te kijken. Dat is een conclusie van de Prinsjesdagbeschouwing Langdurige Zorg, op 23 september 2019 in hotel New York in Rotterdam. De Prinsjesdagbeschouwing werd georganiseerd i.s.m. Arjo. 

Ouderdom is geen ziekte

Om te beginnen zou de langdurige zorg veel minder medisch moeten worden, stelden de aanwezigen, allen bestuurders uit de care. Een medische insteek is lang niet altijd noodzakelijk, want “ouderdom is geen ziekte”, zei Laurent de Vries, voorzitter raad van bestuur Viattence. We moeten toe naar het financieren van gezondheid. Zorgen voor zin in het leven.” Arjan Bandel, lid raad van bestuur Laurens, stelt: 'In de ouderenzorg moet het algehele welbevinden van de client voorop staan. Dan moeten we ons soms meer focussen op leven toevoegen aan de dagen, in plaats van dagen toevoegen aan het leven.'

Als de zorg wordt gedemedicaliseerd, dan kan dat een oplossing zijn voor de groeiende krapte op de arbeidsmarkt. Heel veel werk in instellingen vereist namelijk niet per se een verpleegkundige. Zoals Paula Nelissen, voorzitter raad van bestuur Oktober, het verwoordde: “We hebben genoeg medewerkers als we het werk anders inrichten.” Met veel meer aandacht voor de kwaliteit van leven.

“Laten we in de ouderenzorg geen dagen toevoegen aan 't leven, maar leven aan de dagen.”

Arjan Bandel

Lid raad van bestuur

Laurens

Innoveren
Zijn technologische innovaties een oplossing voor de problemen in de langdurige zorg? Ja, mits die echt aansluiten op de dagelijkse praktijk, zo werd gesteld. Innovatie hoeft ook lang niet altijd te gaan om high tech toepassingen, want er is juist veel behoefte aan innovatie van meer basale zaken zoals “een fatsoenlijk bed waar een verpleegkundige goed aan kan werken en waar de cliënt lekker in kan liggen. En waarvan men weet hoe het moet worden bediend”, zei Joost van Hoof, lector Urban Ageing, Haagse Hogeschool. Overigens is er nog veel winst te behalen in het beter benutten van bestaande hulpmiddelen, zei Angela Kuipers, sales & marketing director Arjo.

Edwin Wulff, voorzitter raad van bestuur Argos Zorggroep, concludeert: “We registreren enorm veel als sector, maar we doen niks met die data. Als we met data slimme combinaties gaan maken, dan kunnen we voor de medewerkers, cliënten en bewoners een veel aantrekkelijker omgeving realiseren. En als bestuurders veel eerder de problemen waar we nu tegenaan lopen managen. We moeten echt veel meer doen met de data die we hebben.”

Deze en andere oplossingen werden besproken tijdens de Prinsjesdagbeschouwing. U leest hier de uitgebreide Management Summary van de Prinsjesdagbeschouwing Langdurige zorg van 23 september jl.