• slide
  • slide
  • slide
  • slide
TERUG

STUDIEREIZEN

TERUGBLIK

Solitair of Solidair?

7 t/m 9 februari 2024

Beter aansluiten bij wat bewoners al in de wijk voor elkaar doen en goede voorbeelden schaamteloos kopiëren. Dat zijn een paar conclusies die bestuurders deelden tijdens het Maurick Offensief 2024. Een rode draad: toekomstbestendige oplossingen voor de langdurige zorg maak je samen. Met partijen in welzijn, wonen en zorg en met inwoners, cliënten en professionals.

 

​​​Schaamteloos kopieren en morgen aan de slag!

Van 7 tot en met 9 februari kwamen in Vught ruim vijftig bestuurders uit zorg, wonen en welzijn bij elkaar om de uitdagingen en oplossingen in de langdurige zorg met elkaar te bespreken. De urgentie van het vraagstuk kwam nauwelijks ter tafel, want die urgentie wordt door iedereen wel gevoeld. Met de toenemende vergrijzing, krapte op de woningmarkt en schaarste aan personeel is er overduidelijk behoefte aan slimme oplossingen om passende zorg te blijven bieden. Op deze derde editie van het Maurick Offensief, een initiatief van de Blommestein Groep, werden die oplossingen dan ook volop verkend. In de publicatie kunt u alle gespreken nog eens rustig nalezen. 

Lees de uitkomsten van het Maurick Offensief in de publicatie!

GESPREKSPARTNERS

Erik Gerritsen

Directievoorzitter
Ymere

Edwin Wulff

Voorzitter Raad van Bestuur
Argos Zorggroep

Coby Nogarede-Hoekstra

Voorzitter Raad van Bestuur
De Zorgboog

Johan van Houwelingen

Raad van Bestuur
AAG

Petra van Zeeland

Partner
Morgens

Daphne Braal

Bestuurder
Vidomes

Heidi van den Brink

Raad van Bestuur
Marente

Rob Haans

Bestuursvoorzitter
de Alliantie

Pien de Jong

Bestuurder
Zorggroep Amsterdam Oost

Petra de Leede

Managing Partner
P5Com

Esther Hendriks

Bestuurder
Mantelzorg Nederland

Martin van de Ruit

Voorzitter Raad van Bestuur
Gro-up

Amanda Schiltmans

Directeur-bestuurder
Stichting Statiegeld op Jeugd

Henk Gerla

Lid Raad van Bestuur
Zorg en Zekerheid

Jeroen Kleinjan

Directeur-Bestuurder
Dagelijks Leven

Arjan Bandel

Lid Raad van Bestuur
Laurens

Jan Megens

Programmadirecteur Wonen, Ondersteuning en Zorg
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dirk Jan van der Zeep

Voorzitter Raad van Bestuur
Reinaerde

Korrie Louwes

Algemeen directeur Onderwijs, Cultuur en Welzijn
Gemeente Den Haag

Jan Smelik

Algemeen coördinator, oprichter Austerlitz Zorgt en lid Kwaliteitsraad van het Zorginstituut
Nederland Zorgt voor Elkaar

Christa Klijn

programma-Directeur Generaal Werk aan Uitvoering
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Marjolein Dohmen

Directeur Duurzame Zorg en innovatie
De Zorggroep

Jan Maarten Nuijens

Voorzitter Raad van Bestuur
Kwadrant Groep

Jaap Stappers

Kwartiermaker Strategie, Beleid en Verbinding
CZ Zorgkantoor

Pieter Paul Slikker

Wethouder wonen, zorg en bestuurlijke vernieuwing
Gemeente 's-Hertogenbosch

Rachel van Houwelingen

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Realisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Mark van Houdenhoven

Voorzitter Raad van Bestuur
Careyn

Steven de Waal

Oprichter en Voorzitter
Public SPACE

Tiana van Grinsven

Voorzitter Raad van Bestuur
De Zorgcirkel

Aline Poolen

Bestuurder
ZorgAccent

Daniel Fischer

VP Sales Health
KPN Health

Heleen van Nispen

Lid Raad van Bestuur
Groenhuysen

Josette Luijten

Directeur
Medux Nederland

René Groot Koerkamp

Manager Zorgkantoor
Menzis

Rosan Oostveen

Manager Strategie en Analyse Wlz
Zilveren Kruis

Bettina Bock

Hoogleraar Inclusieve Plattelandsontwikkeling
Wageningen Universiteit & Research (WUR)

Franka Morssink

CFO
Philadelphia Zorg

Remco Bakker

Voorzitter Raad van Bestuur
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Jacqueline van der Loo

Bestuurder
Amaris Zorggroep

Frido Kraanen

Lid Raad van Bestuur
Omring

Ingrid Hoogstrate

Directeur Inclusieve Samenleving
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Cees van Boven

Bestuursvoorzitter
Woonzorg Nederland

Yvonne Biemans

Algemeen Directeur
Assist Zorg

Emmeke van Eersel

Voorzitter Raad van Bestuur
Middin

Fimke Wiersma

Bestuurder
Elaa

Ageeth Ouwehand

Raadslid
Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS)

Ron Axt

Voorzitter Raad van Bestuur
Groenhuysen

Agnes Klaren

Raad van Bestuur
Thebe

Albert Vlemmix

Raad van Bestuur
Stichting Maria-oord

Tanja Jagtenberg

directeur Buurtwerk
Gro-up

Gerben Douma

Bestuurder
Beweging 3.0

Niels Groeneweg

MT-lid directie Langdurige Zorg
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

SFEERIMPRESSIE

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

 Terugblikkend op een inspirerende studiereis!

 

 

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

Saskia Baas, Bestuursvoorzitter, Philadephia

“We hebben geen personeelstekort, maar een beschikbaarheidsprobleem. Dat komt door hoe we de zorg organiseren.”

Jacqueline van der Loo, bestuurder, Amaris

RECENSIES

DEELNEMERS

Agnes Klaren

Raad van Bestuur
Thebe

“Ik kijk terug op een hele mooie dagen! Met veel tijd om te spreken met de anderen, beelden uit te wisselen, te inspireren en contacten te leggen. Ontzettend waardevol! Daarbij hebben we ook mooie discussies en panelgesprekken gevoerd, die zeker tot inzichten en actie leiden zoals Jan Smelik en zijn pleidooi om als zorgorganisaties in te voegen in iemands zijn leven ipv het alleen betrekken van de burgers bij zorgorganisaties.”

Josette Luijten

Directeur
Medux Nederland

“Ik kijk terug op een hele mooie dagen! Met veel tijd om te spreken met de anderen, beelden uit te wisselen, te inspireren en contacten te leggen. Ontzettend waardevol! Daarbij hebben we ook mooie discussies en panelgesprekken gevoerd, die zeker tot inzichten en actie leiden.”

Cees van Boven

Bestuursvoorzitter
Woonzorg Nederland

"Ik waardeer het Maurick offensief voor de organisatie, de sfeer, de gesprekspartners, deelnemers en onderlinge contacten. Nogmaals veel dank!"

Arjan Bandel

Lid Raad van Bestuur
Laurens

" Ik blijf het Maurick Offensief het meest waardevolle in zijn soort vinden. Ben er nu een paar jaar bij en zie er ieder jaar weer naar uit. Hele mooie groep invloedrijke mensen bij elkaar die echt iets willen veranderen. Die sfeer proef je tijdens de dagen, zit veel energie in. De combinatie van bestuurders, politiek, beleidsmakers, corporaties maakt dat je feitelijk iedereen aan boord hebt om daadwerkelijk ook iets te kunnen veranderen. Ik ga altijd met een paar concrete ideeën en 'partners in crime' weg waar ik de rest van het jaar veel plezier aan beleef. Ben er volgend jaar graag weer bij!"

Johan van Houwelingen

Raad van Bestuur
AAG

“De kern van het Maurick Offensief hebben we goed geraakt: vernieuwend nadenken en concreet maken van het anders organiseren van zorg en sociaal weefsel. De voorbeelden die werden gedeeld gaven mooi weer waar we staan. Het waren mooie dagen, met veel interessante inhoud, leuke contacten en ontmoetingen en zoals altijd uitstekend georganiseerd.”

Steven de Waal

Oprichter en Voorzitter
Public SPACE

"Ik vond het een goede inspirerende conferentie, vooral omdat veel mensen al zaken aan het aanpakken zijn of dat minstens na deze sessie willen gaan doen. Er was veel ambitie en drive, en weinig cynische observatoren of beschouwers."

Amanda Schiltmans

Directeur-bestuurder
Stichting Statiegeld op Jeugd

"Dank jullie wel voor de uitnodiging om ons burgerinitiatief Duo-wonen van onze St Statiegeld op Jeugd onder de aandacht te brengen onder de deelnemers van het Maurick Offensief. Ik heb dit zeer gewaardeerd en ben zeer blij over de uitkomsten én de wijze waarop jullie e.e.a. hebben voorbereid, heel professioneel. Ik blijf graag betrokken!"

Aline Poolen

Bestuurder
ZorgAccent

“Ik vond het opnieuw een cadeautje voor mijzelf om weer naar het Maurick Offensief te gaan. Ik vind het concept van wat langer met elkaar optrekken, vanuit verschillende perspectieven uit het veld met de gasten die jullie bij elkaar gezocht hebben heel waardevol. Alles bij elkaar gaf het mij weer moed en bevestiging om door te gaan in de koers van onze organisatie: solidair in plaats van solitair!”

Niels Groeneweg

MT-lid directie Langdurige Zorg
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Ik kijk terug op inspirerende en verbindende dagen. De inhoud, interactie, inspirerende omgeving, strakke planning en goede procesbegeleiding hebben daaraan bijgedragen.”

Rosan Oostveen

Manager Strategie en Analyse Wlz
Zilveren Kruis

“Dank voor de organisatie van het Maurick Offensief. Ik vond het leuk en inspirerend om deel te nemen. Ik heb goede contacten opgedaan, interessante gesprekken gevoerd, nieuwe inzichten opgedaan en concrete afspraken gemaakt voor vervolg. Daarmee was het voor mij persoonlijk geslaagd.”

Petra van Zeeland

Partner
Morgens

“Dank, het was weer een inspirerend Maurick Offensief! Ik vond het een diepgaandere dialoog dan vorig jaar, veel gedrevenheid bij een ieder om de wereld een beetje beter te maken. Met verschillende aanpakken en soms nog niet geheel dezelfde taal sprekend. Maar bovenal inspirerend en ik weet zeker dat ook hier weer mooie initiatieven uitkomen.”

Jeroen Kleinjan

Directeur-Bestuurder
Dagelijks Leven

“Ik kijk met veel plezier terug op het afgelopen Maurick Offensief. Het was een mooi gezelschap en met een goed uitgebalanceerd programma; we hebben echt mooie discussies gehad en inzichten gedeeld met elkaar. Ik heb er in elk geval echt wat aan gehad!”

Emmeke van Eersel

Voorzitter Raad van Bestuur
Middin

“Het was opnieuw een goed samenzijn met het Maurick Offensief. Complimenten voor de voorbereiding en manier waarop de dagen zijn ingevuld.”

Pieter Paul Slikker

Wethouder wonen, zorg en bestuurlijke vernieuwing
Gemeente 's-Hertogenbosch

“Het was een prachtig programma in een bijzonder goed gezelschap. Dank voor de goede zorgen en graag tot een volgende editie.”

volgende editie

MAURICK OFFENSIEF 2025