• slide
  • slide
  • slide
  • slide
TERUG

DINERDEBAT

TERUGBLIK

Nieuwe ecosystemen van samenwerking; adaptief, digitaal en kansrijk onderwijs

05 juni 2023

Vanuit de ambitie om de veranderende paradigma’s binnen het onderwijs te verkennen, initieert CACI i.s.m. Blommestein Groep de Transformatie Dialogen Beroepsonderwijs. Een kleinschalig en inhoudelijk denktankdiner waarbij een select gezelschap van bestuurders, professionals en onderwijspioniers - samen met zgn ‘denkkracht van buiten’ - in gesprek gaat over het strategische instrumentarium achter de transformatie van het beroepsonderwijs. Binnenkort volgt de management summary op deze webwiste. 

Lees de uitkomsten van de Transformatie Dialogen Beroepsonderwijs, hier in de publicatie op deze website. 

 

GESPREKSPARTNERS

Laurent de Vries

Voorzitter College van Bestuur
Summa College

Marc van der Meer

Bijzonder Hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt
Tilburg University

Hans Maas

Lid College van Bestuur
GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM

Hans Schutte

Voorzitter College van Bestuur
ROC Mondriaan

Willem de Potter

Voorzitter College van Bestuur
Hoornbeeck College

Bart Karstens

Senior onderzoeker Digitale Samenleving
Rathenau Instituut

Susanne Zuurendonk

Directeur
CACI BV

John Boom

Salesmanager mbo
CACI BV

Annemarie Moons

Voorzitter College van Bestuur
Yuverta

Oege de Jong

Lid College van Bestuur en Bestuurslid, MBO Raad
mboRijnland

Gaby Allard

Lid Raad van Bestuur
Stichting ROC van Amsterdam - Flevoland

Albert Plugge

Associate Director
KPMG Advisory N.V.

SFEERIMPRESSIE

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

Terugblikkend op een inspirerende dialoog

De Transformatie Dialogen Beroepsonderwijs is zeer kleinschalig en persoonlijk van opzet. De dialoog vindt plaats aan één grote ovale tafel en genodigden worden geselecteerd en uitgenodigd op basis van hun kennis, ervaring en betrokkenheid bij de thematiek. Onderstaand treft u een impressie in beeld

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

RECENSIES

DEELNEMERS

Laurent de Vries

Voorzitter College van Bestuur
Summa College

"In een veilige setting met een open sfeer werd door de aanwezigen binnen no time de diepte opgezocht in de thema’s die in het MBO spelen. Er werd geluisterd, vragen gesteld, uitgedaagd en de oordeelsvorming stond niet centraal. Vanuit verschillende perspectieven werd vanuit een onderzoekende houding de thema’s besproken. Met als centrale vraag hoe kan het MBO blijvend van betekenis zijn gezien de opgaves die er leven in het onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij. En hoe kunnen we van meerwaarde zijn voor onze student."

Albert Plugge

Associate Director
KPMG Advisory N.V.

"De complexiteit van sommige uitdagingen in het beroepsonderwijs brengt met zich mee dat deze niet door één partij zijn op te lossen. Het denken en handelen op basis van een ecosysteem aanpak is een manier om met complexiteit om te gaan. De geleerde les tijdens het denktankdiner is dat partijen in het beroepsonderwijs samen optrekken in het stellen en realiseren van gemeenschappelijke doelen waarbij wederkerigheid tussen partijen een win-win creëren. Een buitengewone waardevolle bijeenkomst met verrassende inzichten!"

volgende editie

TRANSFORMATIE DIALOGEN BEROEPSONDERWIJS

NAJAAR 2023