REFERENTIE

SAMENWERKING VITAAL ZORGVAST

Betreft:

Designing Health 2017, 23 en 24 oktober 2017,

Klokgebouw, Strijp S in Eindhoven

Machteld Braunius

Directeur

Vitaal ZorgVast

TERUG

Op 23 en 24 oktober 2017 vond de 2e editie van Designing Health plaats. Tijdens deze coproductie van Vitaal ZorgVast en Blommestein Groep maakte een groep van 60 zorgbestuurders een rondreis langs bijzondere innovaties van de Dutch Design Week en gingen zij aansluitend met elkaar in gesprek hoe dit door te vertalen naar de zorgpraktijk en het zorgvastgoed van morgen.

Wat was de doelstelling van Designing Health?

Designing Health 2017 staat voor kleinschalige ontmoetingen tijdens de Dutch Design Week waarin de werelden van zorg & design worden samengebracht. De diversiteit van het gezelschap (bestuurders en top professionals uit de cure en care), de rondleiding op de DDW o.l.v. de designers zelf en afsluitend het dinerdebat zijn de belangrijkste ingrediënten.

 

Het doel van Designing Health voor Vitaal ZorgVast is tweeledig: het voeren van een inspirerend debat over innovatief zorgvastgoed enerzijds en invulling geven aan haar relatiemanagement anderzijds. Vitaal ZorgVast gebruikt dit event om op strategisch en vakinhoudelijk niveau contacten te onderhouden en uit te bouwen. Dit tegen het licht van het aangaan van een duurzame relatie die tegelijkertijd wordt ondersteund met een heldere inhoudelijke boodschap: ontwikkelen voor de zorg van morgen. Door als partner op te treden van Designing Health verbindt Vitaal ZorgVast zich met de Dutch Design Week en onderstreept zij hiermee het belang van innovatie en de wijze waarop jonge (TU) designers hieraan invulling geven.

Het resultaat

Designing Health bracht een verrassende mix van bestuurders, specialisten, patiënten, verzekeraars én designers en startups bij elkaar, om de kansen en mogelijkheden van onconventionele allianties voor innovatie van de gezondheidszorg te verkennen. Startend met een exclusieve rondleiding over de Dutch Design Week met inspirerende bezoeken aan exposities,  live demo’s en interactieve workshops onder begeleiding van toonaangevende én aanstormende ontwerpers, verkenden we vervolgens in een interactief dinerdebat, de raakvlakken tussen de werelden van zorg en design. Waar versterken beide werelden elkaar en waar kunnen nieuwe allianties meerwaarde creëren voor cliënten, medewerkers  én zorgorganisaties?

“Het hoge ambitieniveau, de wil om voorop te lopen in de verkenning van interessante zorgontwikkelingen, het openstaan voor de kruisbestuiving die ontstaat door onconventionele allianties en het vermogen om te improviseren resulteren in onderscheidende bijeenkomsten die zich kenmerken door plezier en in inspiratie. Daarom werken wij ook in 2018 weer graag samen met de Blommestein Groep. ”    

 

Machteld Braunius

Directeur, Vitaal ZorgVast