REFERENTIE

SAMENWERKING MSD NEDERLAND

Betreft:

Panorama van de Zorg

Reeks van inhoudelijke dialogen met bestuurders en zorgprofessionals

Monique de Jong

Associate director Patient Engagement

MSD Nederland

TERUG

Op 24 april 2013 vond op initiatief van MSD de eerste editie plaats van Panorama van de Zorg; een serie discussiebijeenkomsten met experts en managers/bestuurders in en om de zorg over belangrijke vraagstukken in de zorg. Het Panorama van de Zorg verkent, middels een reeks van expertmeetings en conferenties, de route naar het verbeteren van de kwaliteit, betaalbaarheid en innovatiekracht van de Nederlandse zorg.

De opdracht

MSD heeft Blommestein Groep destijds gevraagd mee te denken in de programma-ontwikkeling, deelnemerswerving, logistiek en organisatie van de verschillende bijeenkomsten. Belangrijk voor MSD is enerzijds de waarde van het in gesprek gaan met elkaar en anderzijds het kunnen inzetten van de uitkomsten hiervan voor het bijdragen aan verdere verbetering van de zorg.

 

Het resultaat

In samenspraak met MSD is een reeks van opvolgende kleinschalige bijeenkomsten ontwikkeld waarin de dialoog centraal staat. Het Panorama van de Zorg combineert visies en ideeën uit het bedrijfsleven en startups met vergezichten en ervaringen van zorgbestuurders, specialisten en wetenschap. Het heeft geleid tot boeiende discussies over onderwerpen zoals: meer zelfregie van de patiënt, meer inzet van nieuwe (informatie)technologie, het bevorderen van innovatie in de zorg en het leren van ervaringen uit het bedrijfsleven.

 

De uitkomsten van de bijeenkomsten worden teruggegeven aan de deelnemers via e-Magazines en zijn ook voor andere geïnteresseerden beschikbaar. Een impressie van de laatste bijeenkomst uit 2022 leest hier in de online publicatie

 

Kortom

Het Panorama van de Zorg is, nu 10 jaar later, geworden tot een ontmoetingsplatform met als rode draad de vraag hoe je een goede balans aanbrengt tussen kosten van zorg enerzijds en uitkomsten/kwaliteit van zorg anderzijds. 

“Inmiddels al zo’n tien jaar werken we als MSD intensief en plezierig samen met de Blommestein Groep in het organiseren van discussiebijeenkomsten in en rondom de zorg, onder de noemer Panorama van de Zorg. Bij elke bijeenkomst gaat het om het vinden van de goede mensen die aan de discussie écht kunnen bijdragen. Daar ligt één van de belangrijkste krachten van de Blommestein Groep. We ervaren Blommestein Groep als een deskundige en meedenkende partner  met een voor ons relevant netwerk binnen en buiten de zorg.“

 

Monique de Jong

Associate Director Patient Engagement, MSD Nederland