REFERENTIE

SAMENWERKING FACILICOM GROUP

Betreft:

Ingendael Discours 2017, 30 mei t/m 1 juni 2017,

Huize Bergen en Kasteel Maurick, Vught

Marc van Hagen

Directeur Healthcare

Facilicom Group

TERUG

Op 31 mei t/m 2 juni 2017 vond de 7e editie plaats van het Ingendael Discours. Het Ingendael Discours is dé zomerse studiereis voor 35 zorgbestuurders in eigen land. Het Ingendael discours is 8 jaar geleden ontstaan vanuit de behoefte om met een select gezelschap van zorgbestuurders, niet al te ver van huis, een aantal dagen met elkaar na te denken over de grote vraagstukken in de zorg.

Waarom het Ingendael Discours?

Het Ingendael Discours is een inspiratie en netwerkplatform voor ziekenhuisbestuurders, medisch specialisten, verzekeraars, wetenschappers, opiniemakers en industrie. Belangrijkste doelstelling is het opdoen van inspiratie, kennis en contacten.  Deelname is besloten en uitsluitend op persoonlijke uitnodiging. Het Ingendael Discours is een initiatief van de Blommestein Groep waarin zij samenwerkt met partners uit de industrie zoals ook Facilicom Group. Voor een impressie van het Discours in 2017 en terugblik kijk je op: http://magazine.ingendaeldiscours.nl

 

Partnership

Tijdens het Ingendael Discours bespreken we met elkaar hoe we de zorg kunnen verbeteren, welke rol innovaties hierin spelen en hoe we deze innovaties betaalbaar houden en daadwerkelijk kunnen implementeren. Omdat we zien dat sociaal en technologische innovaties vaak tot stand komen in samenwerking met partijen van buiten de zorg organiseert Blommestein Groep het Ingendael Discours niet alleen, maar samen met partners uit het bedrijfsleven. Facilicom Group is al meerdere jaren naar volle tevredenheid als partner aan het discours verbonden.

 

Wat is de betekenis voor Facilicom Group? 

De deelnemers van het Ingendael Discours vertegenwoordigen een ambitieus gezelschap op c-level dat in enkele dagen met elkaar het instrumentarium van toekomstbestendige zorg verkent.

 

Facilicom wenst te investeren in de dialoog met en tussen zorgbestuurders. Hiermee hoort zij wat er op bestuurlijk niveau in ziekenhuizen leeft en welke thema’s hoog op de agenda staan. Tegelijkertijd wenst zij met haar kennis en denkkracht van buiten een wezenlijke bijdrage te leveren aan toekomstbestendige zorg. Nieuwe ontwikkelingen zoals de krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel, preventie, inclusiviteit en technologie in de breedste zin van het woord (met als voorbeelden nanotechnologie, big data en Artificial Intelligence) zetten Facilicom Group aan tot innovatie en anders kijken naar de zorg. 

 

Facilicom wordt als partner van het Discours in de gelegenheid gesteld haar kennis en visie te delen met alle deelnemers. Gezien het informele karakter is hier ruimschoots gelegenheid voor. 

 

“Al weer enkele jaren mag onze organisatie zich trotse partner noemen van het Ingendael Discours. Het discours kenmerkt zich door een ongeëvenaard goed inhoudelijk programma, een professionele organisatie en een, wellicht nog belangrijker, informele doch pittige sfeer. Als ‘denkkracht van buiten de sector’ voelen wij ons vertrouwd om een bijdrage aan de discussie te leveren; soms een kritische noot, veelal het spiegelen van onze ervaringen aan de relevante bestuurlijke zorgthema’s. Alle complimenten aan de Blommenstein Groep.”    

 

Marc van Hagen

Directeur Healthcare, Facilicom Group