Studiereis

Maurick Offensief 2024

Solitair of Solidair?

Datum:

7-9 februari 2024

In opdracht van:

Eigen productie van Blommestein Groep

Communicatie concept:

Studiereis in eigen land met veel inhoudelijke gesprekken en inspiratie van buiten uitmondend in publicatie

Thema:

De logica van de wijk in de transitie naar een gemeenschapsmodel in het woonzorglandschap.

Doelgroep

Bestuurders werkzaam in het domein van wonen, zorg en welzijn.


“Het was een prachtig programma in een bijzonder goed gezelschap. Dank voor de goede zorgen en graag tot een volgende editie.”

Pieter Paul Slikker

Wethouder, Gemeente 's-Hertogenbosch

Dinerdebat

Panorama van de Zorg 2023

Solidariteit tussen publieke voorzieningen?!

Datum:

13 juni 2023

In opdracht van:

MSD

Communicatie concept:

Dinerdebat en publicatie

Thema:

Over de (financiële) solidariteit tussen de gezondheidszorg en de bredere welvaartsagenda.

Doelgroep

Bijzonder gezelschap van bestuurders en professionals uit verschillende disciplines van de publieke en private sector.

Dinerdebat

Transformatie Dialogen Beroepsonderwijs 2023

Nieuwe ecosystemen van samenwerking; adaptief, digitaal en kansrijk onderwijs

Datum:

5 juni 2023

In opdracht van:

CACI

Communicatie concept:

Dinerdebat en publicatie

Thema:

Nieuwe ecosystemen van samenwerking: adaptief, digitaal en kansrijk onderwijs

Doelgroep

Bestuurders, docenten en kennisinstellingen uit het Beroepsonderwijs

Studiereis

Maurick Offensief 2023

Alle Hens aan Dek: van individuele ambities naar een collectieve beweging

Datum:

15 t/m 17 februari 2023

In opdracht van:

Eigen productie - Blommestein Groep

Communicatie concept:

Jaarlijkse studiereis met dialogen en lezingen uitmondend in een publicatie.

Thema:

Transitie naar een welzijnsmodel met formele én informele zorg in sector-overstijgende allianties

Doelgroep

Bestuurders vanuit zorg, wonen, gemeenten, verzekeraars, investeerders en bedrijfsleven.


"Een geslaagde en inspirerende studiereis."

Jan-Kees van Wijnen

Raad van Bestuur, TanteLouise

Dinerdebat

Panorama van de Zorg 2022

HPV-vaccinatie in een veranderend zorglandschap

Datum:

31 oktober 2022

In opdracht van:

MSD

Communicatie concept:

Serie van denktanks en publicaties

Thema:

Voorbode van het veranderende zorglandschap.

Doelgroep

Een bijzondere mix van stakeholders in de zorg.


“We willen graag dat alle jongeren meer komen te weten over HPV. Maar we kunnen dit als RIVM niet alleen.”

Jeanne-Marie Hament

Arts Maatschappij en Gezondheid en programmamanager van het Rijksvaccinatieprogramma, RIVM

Dinerdebat

De Transformatie Dialogen

Op weg naar één (digitaal) gezondheidsecosysteem

Datum:

10 oktober 2022

In opdracht van:

Info Support

Communicatie concept:

Dinerdebat en publicatie

Thema:

Het digitale zorglandschap

Doelgroep

Verzekeraars, medisch specialisten, zorgbestuurders, CIO’s, analisten en bestuurders uit het bedrijfsleven


"Deelgenomen aan een inspirerende transformatie dialoog. Nuttig om een aantal onderwerpen rondom transformatie en digitalisering te bespreken in een gezelschap met expertise op diverse vakgebieden. Ook heel interessant om te horen hoe de digitalisering van het havenbedrijf in Rotterdam wordt aangepakt in een internationale context. Er blijken verrassend veel parallellen te zijn met de zorg."

Han Tanis

Directeur Finance & IT, Zilveren Kruis en Directeur, VECOZO

Studiereis

Ingendael Discours 2022

Het nieuwe narratief!

Datum:

In opdracht van:

Eigen productie - Blommestein Groep

Communicatie concept:

Jaarlijkse studiereis met dialogen en lezingen uitmondend in een publicatie.

Thema:

Het nieuwe narratief!

Doelgroep

Zorgbestuurders, medisch specialisten, wetenschappers, verzekeraars en bestuurders vanuit bedrijfsleven en overheid.


"Een mooi mix van collega’s ontmoeten, inhoud en inspiratie in een ontspannen sfeer. Het dagdeel groene zorg was (toch weer) shockerend, confronterend en inspirerend en daarmee erg goed omdat het veel stof tot nadenken gaf om mee naar (zieken)huis te nemen."

Wendy Bosboom

Neuroloog en lid Raad van Bestuur, Ziekenhuis Rivierenland

Conferentie

Tomorrow's Society

Van de bedoeling naar maatschappelijke impact

Datum:

15 juni 2022

In opdracht van:

EY

Communicatie concept:

Cross sectorale dialoog, bezoek aan museum uitmondend in publicatie

Thema:

Handelingsperspectieven voor executiekracht

Doelgroep

Directeuren en bestuurders van ministeries, zbo’s, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en woningcorporaties.


"Ik vond het een mooie sessie met een mooi thema en met name de verdieping het meest interessant. Het was mooi dat met de tentoonstelling bekijken we op een andere manier in gesprek komen."

Paulina Snijders

Vicevoorzitter CvB, Tilburg University

Dinerdebat

Platforms van Waarde(n)

Platforms voor toegankelijke zorg!

Datum:

13 april 2022

In opdracht van:

ZorgDomein

Communicatie concept:

Serie van denktanks en publicaties

Thema:

Innovatiekracht van digitale netwerkplatforms in de zorg

Doelgroep

Bestuurders, CIO's en specialisten van ziekenhuizen, zorgverzekeraars, eerste lijn en denkkracht van buiten.


“Polderen is per definitie te traag voor de platformeconomie, alleen ondernemerschap helpt ons daar vooruit.”

Steven de Waal

Oprichter en voorzitter Public SPACE Foundation

Studiereis

Ingendael24

Platforms in de Zorg

Datum:

17 en 18 maart 2022

In opdracht van:

Eigen productie - Blommestein Groep

Communicatie concept:

24-uurs bijeenkomst uitmondend in een publicatie en manifest

Thema:

Hoe krijgen we de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar in de zorg.

Doelgroep

Bestuurders van ziekenhuizen, verzekeraars, medisch specialisten, toezichthouders en de industrie.


Bij het Ingendael wordt stil gestaan bij actuele thema’s voor de toekomst van ons zorgstelsel. Door de wijze van organiseren is er veel ruimte voor onderlinge dialoog. Ik ben er van overtuigd dat we hiermee steeds een basis leggen om de zorg verder te verbeteren.

Henk Gerla

Lid Raad van Bestuur, Zorg en Zekerheid

Studiereis

Maurick Offensief 2021

Van medisch naar welzijnsmodel

Datum:

1 t/m 3 september 2021

In opdracht van:

Eigen productie - Blommestein Groep

Communicatie concept:

Jaarlijkse studiereis met dialogen en lezingen uitmondend in een publicatie.

Thema:

Een doorbraak creëren in het denken over de langdurige zorg, om te komen tot een ‘reset’ van het woonzorglandschap.

Doelgroep

Bestuurders vanuit zorg, wonen, gemeenten, verzekeraars, investeerders en toezichthouders.


"Ik kijk terug op een inspirerende bijeenkomst. Veel interessante deelnemers die ook voelbaar de bereidheid hebben om door te denken en anders te doen. En daar bovendien heldere conclusies voor hun eigen handelen aan verbinden."

Peter Ploegsma

Lid Raad van Bestuur, Aafje

Studiereis

Ingendael Discours 2021

De Ongemakkelijke Gesprekken

Datum:

25 t/m 27 augustus 2021

In opdracht van:

Eigen productie - Blommestein Groep

Communicatie concept:

Jaarlijkse studiereis met dialogen en lezingen uitmondend in een publicatie

Thema:

Ongemakkelijke gesprekken over het nieuwe perspectief op zorg.

Doelgroep

Ruim vijftig bestuurders van ziekenhuizen, verzekeraars, marktpartijen, koepels en andere partners in de zorg.


“Het Ingendael Discours waren voor mij waardevolle dagen. De aanpak met sprekers uit de groep zelf sprak mij zeer aan, geeft een heel andere dynamiek. Wat mij betreft heel geslaagd!”

Janneke Brink-Daamen

Voorzitter Raad van Bestuur, Tergooi

Dinerdebat

Panorama van de Zorg 2022

Patiëntgedreven zorg in een hybride info-landschap

Datum:

25 april 2022

In opdracht van:

MSD

Communicatie concept:

Serie van denktanks en publicaties

Thema:

Vormgeven van patiëntgedreven zorg - tegen de achtergrond van een veranderend en hybride informatielandschap.

Doelgroep

Een bijzondere mix van stakeholders in de zorg.


"Verrassend gezelschap en verfrissende inzichten tijdens Panorama van de zorg bijeenkomst door Blommestein Groep. Op zoek naar het gedeelde perspectief. Rijker door te delen, de kracht van het netwerk. Dank voor de uitnodiging en voor jullie bijdrage aan de beweging naar Passende Zorg."

Sjaak Wijma

Voorzitter Raad van Bestuur, Zorginstituut Nederland

Dinerdebat

Platforms van Waarde(n)

Digitale netwerk platforms in de zorg

Datum:

5 februari 2020

In opdracht van:

ZorgDomein

Communicatie concept:

Serie van denktanks en publicaties

Thema:

Innovatiekracht van digitale netwerkplatforms in de zorg

Doelgroep

Bestuurders, CIO's en specialisten van ziekenhuizen, zorgverzekeraars, eerste lijn en denkkracht van buiten.


Niemand weet hoe de zorg erover 10 jaar uit zal zien – maar dat er grote veranderingen aankomen is wel zeker. Dit gesprek helpt zeer om je eigen aannames en ideeën goed aan te scherpen.

Hans Schoo

Lid Raad van Bestuur, Rijnstate

Studiereis

Ingendael Discours 2020

Reset van Zorg!

Datum:

27 t/m 29 augustus 2020

In opdracht van:

Eigen productie - Blommestein Groep

Communicatie concept:

Jaarlijkse studiereis met dialogen en lezingen uitmondend in een publicatie

Thema:

Reset van zorg - Corona als aanjager van digitalisering en veranderende waardeketens in de zorg?

Doelgroep

Zorgbestuurders, specialisten, bestuurders uit het bedrijfsleven en patiënt advocates


"Het Ingendael Discours blijft een inspirerende ontmoetingsplaats voor bestuurders in de zorg - en daarbuiten. Ook bij de tiende editie was het debat open en respectvol, met de blik ferm vooruit en gericht op concrete acties."

Pieter Hasekamp

Directeur, Centraal Planbureau

Dinerdebat

Actualiteitendiner Sociale Allianties

Creëren van samenhang en maatwerk

Datum:

11 november 2019

In opdracht van:

Centric

Communicatie concept:

Dinerdebat met publicatie

Thema:

Integrale dienstverlening in het sociaal domein en het spanningsveld tussen digitalisering, maatwerk en samenhang.

Doelgroep

Directeuren sociaal domein en bestuurders van gemeenten, overheid en sociale diensten en werkvoorzieningen.


"Een mooie verdieping over de uitdagingen in het sociaal domein."

Sander Rispens

Directeur Sociaal Domein, Gemeente Leeuwarden

Dinerdebat

Actualiteitendiner Omgevingswet

Van omgevingsvisie naar omgevingsplan!

Datum:

4 november 2019

In opdracht van:

Centric

Communicatie concept:

Kleinschalig dinerdebat met publicatie

Thema:

Over de implementatie van de nieuwe Omgevingswet: van het borgen van een integrale aanpak tot aan het balanceren tussen samenhang én maatwerk.

Doelgroep

Bestuurders, progammamanagers en directeuren van (lokale) overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven.


"Het Actualiteitendiner Omgevingswet bood in een inspirerende omgeving de mogelijkheid om met verschillende partijen van gedachten te wisselen over de uitdagingen van de Omgevingswet."

Ton de Gans

Wethouder, Zoeterwoude

Dinerdebat

Transformatie Dialogen Beroepsonderwijs

Naar een flexibel en studentgerichter aanbod! ​​​

Datum:

28 oktober 2019

In opdracht van:

CACI

Communicatie concept:

Dinerdebat en publicatie

Thema:

Transformatie Roadmap: anders kijken naar innovatie, flexibilisering én samenwerking

Doelgroep

Bestuurders, docenten en kennisinstellingen uit het Beroepsonderwijs


"De echte vraagstukken van beroepsonderwijs diepgaand, open, humoristisch, realistisch, scherp en vanuit een mooie diversiteit aan perspectieven benaderd!"

Peter van Mulkom

Voorzitter College van Bestuur, ROC Nijmegen

Dinerdebat

Prinsjesdagbeschouwing Langdurige Zorg

Cliënt-gedreven zorg voorbij de grenzen van de arbeidsmarkt

Datum:

23 september 2019

In opdracht van:

ARJO

Communicatie concept:

Dinerdebat en publicatie

Thema:

Cliënt-gedreven zorg voorbij de grenzen van de arbeidsmarkt

Doelgroep

Bestuurders uit de langdurige zorg, de zorgverzekeraar, overheid, ervaringsdeskundigen en denkkracht van buiten.


"Waardevolle avond met frisse inzichten over de toekomst van de langdurige zorg. Leuk om in een mooie ambiance met een divers gezelschap knelpunten, ideeën en oplossingen uit te wisselen."

Arjan Bandel

Lid Raad van Bestuur, Laurens

Dinerdebat

Prinsjesdagbeschouwing Dienstverlening

De belofte van de Digitale Overheid

Datum:

17 september 2019

In opdracht van:

Centric

Communicatie concept:

Kleinschalig dinerdebat met nieuwsbericht en management summary

Thema:

Dienstverlening bij Gemeenten

Doelgroep

Bestuurders en ambtenaren van gemeenten en denkkracht van buiten.


"Het was een mooie bijeenkomst omdat we in rust, vanuit verschillende invalshoeken, belangen en meningen, hebben kunnen praten over een thema dat iedereen raakt: ICT en dienstverlening."

Marcel Thaens

CIO van de Provincie Noord-Brabant

Studiereis

Ingendael Discours 2019

Something is burning! 

Datum:

28 t/m 30 augustus 2019

In opdracht van:

Eigen productie - Blommestein Groep

Communicatie concept:

Jaarlijkse studiereis met dialogen en lezingen ondersteund met artikelen

Thema:

Something is burning!

Doelgroep

Zorgbestuurders, specialisten, bestuurders uit het bedrijfsleven en patiënt advocates


"Het Ingendaeldiscours is inmiddels een begrip. Het is jaarlijks een waardevolle bijeenkomst waarbij indringend gesproken wordt over actuele thema’s in de zorg. Door de inbreng van sprekers van buiten de sector en de reflecties van patiënten worden de deelnemers geïnspireerd om te werken aan een duurzame toekomst van de zorg."

Henk Gerla

Lid Raad van Bestuur, Zorg en Zekerheid

Dinerdebat

Actualiteitendiner HR

Transitie naar performance gedreven HR

Datum:

15 mei 2019

In opdracht van:

Centric

Communicatie concept:

Kleinschalige ontmoeting op niveau met verslag als naslagwerk en artikel voor extern gebruik.

Thema:

Transitie naar performance gedreven HR: voorbij de analytics-hype naar strategische meerwaarde

Doelgroep

HR bestuurders en professionals.


"Ik vond het een leuk en open gesprek, goed georganiseerd, vakinhoudelijk en in een mooie setting. Prima bijeenkomst!"

Raymond van Hattem

Directeur HR, Prorail

CONFERENTIE

Bestuurdersdiscours 2018

De netwerksamenleving aan zet

Datum:

7 december 2018

In opdracht van:

Provincie Zuid-Holland & VZHG

Communicatie concept:

Eendaagse conferentie voor 150 deelnemers

Thema:

Centraal staat de dynamiek van relaties in de netwerksamenleving

Doelgroep

Beleidsmakers en beslissers met expertise en/of doorzettingsmacht op de thematiek van de conferentie. Bestuur, management en volksvertegenwoordiging met bovendien een substantiële vertegenwoordiging uit het maatschappelijk middenveld.


"Mijn algehele indruk was goed: het congres was zorgvuldig en duidelijk georganiseerd. Het programma was aansprekend en afwisselend. De locatie was prima."

Pim Meijer

Winnaar van de BZK-Battle of Concepts, adviseur Twynstra Gudde

DINERDEBAT

Actualiteitendiners 2018

DNA van de toekomstbestendige overheid

Datum:

28 mei, 5 september en 31 oktober 2018

In opdracht van:

Centric

Communicatie concept:

Reeks van 3 dinerdebatten in combinatie met een informeel netwerkonderdeel. Opbrengsten worden via e-Magazines teruggegeven aan deelnemers.

Thema:

Het DNA van de toekomstbestendige overheid vertaald naar de domeinen belastingen, sociale allianties en dienstverlening.

Doelgroep

Burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en directeuren van gemeenten.


"Door de samenstelling van de aanwezigen, de opbouw van de onderwerpen en de informele ambiance heb ik het actualiteitendiner als verfrissend, inspirerend en diepgaand ervaren. Een waardevolle bijeenkomst!"

Siebren van der Berg

Manager Sociale Zaken, Gemeente Leeuwarden

Excursiedebat

Designing Health

Creating the Future

Datum:

23 oktober 2018

In opdracht van:

Vitaal ZorgVast

Communicatie concept:

Een rondleiding over de Dutch Design Week in Eindhoven met aansluitend een dialoog tussen zorgbestuurders en jonge designers.

Thema:

Verschuiving van zorg buiten de muren van het ziekenhuis en het verbinden van werelden.

Doelgroep

Een verrassende mix van zorgbestuurders, specialisten, patiënten en jonge designers


"De ronde tafel gesprekken tijdens Designing Health waren voor iedereen een eyeopener."

Roel Redert

Industrial Designer (Critical Alarm Lab)

Excursiedebat

Designing Health

Beleving van gezondheidszorg!

Datum:

22 oktober 2018

In opdracht van:

Facilicom

Communicatie concept:

Een rondleiding over de Dutch Design Week in Eindhoven met aansluitend een dialoog tussen zorgbestuurders en jonge designers.

Thema:

Beleving van gezondheidszorg: Personal Health, Health@home en Virtual Health

Doelgroep

Een verrassende mix van bestuurders, specialisten en patiënten samen met jonge designers, engineers en startups.


“Ik vind deze combinatie van bestuurders, zorgprofessionals, patiënten en designers echt inspirerend.”

Henk Gerla

Lid raad van bestuur, verzekeraar Zorg en Zekerheid

Conferentie

Strategische Conferentie 2018

Common ground in het organiseren van samenwerking

Datum:

10 oktober 2018

In opdracht van:

GV Centric en Centric

Communicatie concept:

Jaarlijkse conferentie met break-outs, na afloop een E-magazine en artikelen op i-Bestuur.

Thema:

Bundelen van krachten op weg naar een responsieve overheid.

Doelgroep

Bestuurders, gemeentesecretarissen, informatiemanagers, wetenschappers en medewerkers van Centric.


“In de prachtige, inspirerende omgeving van het LEF Future Center van Rijkswaterstaat was er goede gelegenheid om op een verfrissende manier over actuele ICT onderwerpen met elkaar te spreken. Ik was ook onder de indruk van de inhoudelijke kwaliteit van de workshop waar ik aan kon deelnemen en de dag heeft me goede contacten en relevante inspiratie opgeleverd. Overigens nog een pluim voor de organisatie: alles was perfect geregeld!”

Henk Verbunt

Algemeen Directeur, DDFK-gemeenten

CONFERENTIE

Panorama van de Zorg 2018

Perspectieven op de Patiënt Journey

Datum:

03 oktober 2018

In opdracht van:

MSD

Communicatie concept:

Interactief platform rondom implementatie van innovaties, met meerdere expert meetings en grande finale, e-Magazines en website.

Thema:

Nieuwe businessmodellen voor toekomstbestendige zorg, leiderschap in verschuiving van zorg buiten de muren van het ziekenhuis: op afstand en toch dichtbij.

Doelgroep

Zorgbestuurders, specialisten, patiënt advocates, wetenschap, industrie en start-ups.


Geïnspireerd en geraakt door de verhalen van patiënten. Uitgedaagd in de interactieve sessie om verder te kijken en te denken “hoe kan het wel/ook”. Take home messages: zorg dat je regelmatig luistert naar verhalen van mensen en deze vertaald naar verbeteringen in de zorg(organisatie). En ga wat vaker gewoon starten met spannende vernieuwingen i.p.v. eerst alles zorgvuldig uit te denken en uit te werken.

Pascale Voermans

Voorzitter Raad van Bestuur, SGE Bedrijfsbureau

Dinerdebat

Actualiteitendiner Langdurige Zorg 2018

Verbinden van zorg met de leefwereld van de cliënt

Datum:

19 september 2018

In opdracht van:

Arjo

Communicatie concept:

Dinerdebat met impressie in woord en beeld.

Thema:

Toekomstbestendigheid van de langdurige zorg.

Doelgroep

Bestuurders uit de langdurige zorg, de zorgverzekeraar, overheid, ervaringsdeskundigen en denkkracht van buiten.


“Ik vind het goed om jullie hier te horen praten over ‘niet bang zijn maar doen’. Dat neem ik mee in de gesprekken die ik voer met jullie medewerkers, want daarin hoor ik nog te vaak ‘ja maar’.”

Orianda Raijmakers

Sales Manager, Arjo

Dinerdebat

Transformatie Dialogen Onderwijs 2018

Digitale disruptie en internationalisering!

Datum:

4 september 2018

In opdracht van:

CACI

Communicatie concept:

Dinerdebat met impressie in woord en beeld.

Thema:

Digitale disruptie in het hoger en wetenschappelijk onderwijs

Doelgroep

Bestuurders en directeuren uit hoger en wetenschappelijk onderwijs.


"Een ontzettend goede bijeenkomst: het helpt me in mijn dagelijkse werk als voorzitter van De Haagse Hogeschool om met collega’s te sparren over de enorme veranderingen in de samenleving en de consequenties daarvan voor het onderwijs."

Leonard Geluk

Voorzitter College van Bestuur, De Haagse Hogeschool

Dinerdebat

Transformatie Dialogen Finance 2018

Digitalisering en disruptie van de financiële waardeketen

 

Datum:

20 juni 2018

In opdracht van:

Info Support

Communicatie concept:

Dinerdebat ondersteund door aantekeningen in vorm van striptekening.

Thema:

Digitalisering en disruptie van de financiële waardeketen.

Doelgroep

Directeuren IT en CIO's van banken en verzekeraars.


"Samenstelling van het gezelschap, de onderwerpen, gespreksleiding en de setting waren top."

Gaston Aussems

Managing Director, Mollie Payments

Dinerdebat

Panorama van de Zorg

Zorg op afstand....en toch dichtbij

Datum:

16 mrt, 13 sept en 27 nov 2017

In opdracht van:

MSD

Communicatie concept:

Interactief platform rondom implementatie van innovaties, met meerdere expert meetings, e-Magazines en website.

Thema:

Nieuwe businessmodellen voor toekomstbestendige zorg, leiderschap in verschuiving van zorg buiten de muren van het ziekenhuis: op afstand en toch dichtbij.

Doelgroep

Zorgbestuurders, specialisten, patiënt advocates, wetenschap, industrie en start-ups


“Inmiddels al zo’n vijf jaar werken we als MSD intensief en plezierig samen met de Blommestein Groep."

Einte Elsinga

Associate director Health Insurance & Policy, MSD Nederland

Dinerdebat

Actualiteitendiners

De informatie-gedreven overheid

Datum:

8 juni, 30 augustus en 4 oktober 2017

In opdracht van:

Centric

Communicatie concept:

Reeks van 3 dinerdebatten plus rondvaart op de R'damse Maas. Opbrengsten via e-Magazines teruggegeven aan de deelnemers.

Thema:

De informatie-gedreven overheid vertaald naar domeinen belastingen, sociale allianties en dienstverlening

Doelgroep

Burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en directeuren van gemeenten


"De Blommestein Groep is voor mij een ideale business partner. Ze begrijpen heel goed wat de ontwikkelingen zijn in onze markt."

Silvia Thape

Communicatieadviseur, Centric Public Sector Solutions

Conferentie

Bestuurders Conferentie

De Nieuwe Portefeuillehouder Financiën

Datum:

30 maart 2017

In opdracht van:

Provincie Zuid-Holland & VZHG

Communicatie concept:

Eendaagse conferentie voor 150 deelnemers

Thema:

Verkennen van de toekomstbestendige invulling van de bestuurlijke portefeuille financiën.

Doelgroep

Portefeuillehouders financiën en financieel toezicht (wethouders en gedeputeerden)


"Dankzij de betrokkenheid en inzet van de Blommestein Groep hebben we in korte tijd een zeer succesvolle conferentie kunnen neerzetten."

Marije Hoogendoorn – Bruins Slot

Hoofd Bestuurlijke Zaken en Toezicht, Provincie Zuid-Holland