• slide
  • slide
  • slide

Actualiteitendiner
Sociale 
Allianties 2019

TERUG NAAR AGENDA

Maatwerk & Samenhang

11 november 2019

Kasteel De Vanenburg

Differentiatie in dienstverlening en harmonisatie van informatie!

Gemeenten hebben sinds de decentralisaties sterk ingezet op integrale dienstverlening over de volle breedte van het sociaal domein. Maar de complexiteit is groot en het creëren van samenhang en maatwerk vergt een continue koorddansoefening tussen de leefwereld van de burger en de systeemwereld van de overheid.

Maatwerk vraagt om differentiatie - weg van de one-size-fits-all gedachte – en sturing op verschillende burgerprofielen.Tegelijkertijd vraagt samenhang juist om mínder differentiatie, maar dan op het gebied van informatie. Hier is standaardisatie nodig om de belofte van digitalisering in te lossen. 

Tijdens dit Actualiteitendiner gaan stakeholders uit het sociaal domein in dialoog over integrale dienstverlening en het spanningsveld tussen digitalisering, maatwerk en samenhang.

HIGHLIGHTS

BESTUURDERS EN TOPAMBTENAREN

IN SOCIALE DOMEIN

Het Actualiteitendiner is zeer kleinschalig en persoonlijk van opzet. De dialoog vindt plaats aan één grote ovale tafel en genodigden worden geselecteerd en uitgenodigd op basis van hun kennis, ervaring en betrokkenheid bij de thematiek: géén grote congreszaal, géén microfoons, géén applaus, maar wél een inspirerende discussie, omlijst met een informeel diner.

GESPREKSPARTNERS

Fred Dukel

Directeur Inkomen, Participatie & Voorzieningen
Gemeente Den Haag

Nardy Beckers

Gemeentesecretaris
Gemeente Horst aan de Maas

Ray Geerling

Directeur a.i.
Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSDKRH)

Severin Kloos

Strategisch Product Manager Sociaal Domein
Centric

Steven de Waal

Oprichter en Voorzitter
Public SPACE

Karin Groenendijk

Business Unit Manager Sociaal Domein
Centric

Nadja Renkema

Directeur Sociaal Domein
Meerinzicht

Pieter Hilhorst

Landelijk Projectleider Eenvoudig Maatwerk en Citydeal Inclusieve Stad
.

Herm Kuipers

Manager Samen Leven
Gemeente Amersfoort

Sander Rispens

Directeur Sociaal Domein
Gemeente Leeuwarden

Elfriede Boer

Directeur
Werkzaak Rivierenland

Mieke Kortbeek

Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling
Gemeente Groningen

Yvonne Wijnands

Hoofd Specifieke Participatievoorzieningen
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

ORGANISATIE

Het Actualiteitendiner is een initiatief van:

Blommestein Groep

Blommestein Groep verbindt directeuren en bestuurders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, breed draagvlak te creëren voor innovaties. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

 

Locatie

Kasteel de Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH Putten

Telefoon 0341 - 375 454

www.vanenburg.nl

 

Over Centric

Centric is een stabiele partner voor de lokale overheid. Centric onderscheidt zich van traditionele IT-leveranciers en administratieve dienstverleners door diepgaande kennis van IT te koppelen aan jarenlange ervaring met specifieke brancheprocessen. Samen met onze klanten creëren we duurzame oplossingen die bijdragen aan het behalen van hun doelstellingen. Ga naar www.centric.eu/overheid.

 

Meer informatie over het Actualiteitendiner?

Lard Ortjens, lard@blommesteingroep.nl of 088 - 070 11 00.