• slide
  • slide

Platforms van Waarde(n)

TERUG NAAR AGENDA

de innovatiekracht van digitale netwerkplatforms in de zorg

05 februari 2020

Hotel des Indes

Worden zorginstellingen onderdeel van digitale netwerkplatforms​​​​​​?

De eerste van een serie kleinschalige, interactieve denktankdiners waarbij we met een evenwichtig gezelschap van ziekenhuisbestuurders, medisch specialisten, huisartsen, verzekeraars, CMIO's, CIO's én patiënten, de paradigma's én het potentieel van de platformeconomie voor de zorg verkennen. Over de innovatiekracht van platforms, maar ook over de 'nutsfunctie' van de digitale zorginfrastructuur.

HIGHLIGHTS

omdenken en fundamentele herbezinning

Het vertrekpunt van ‘Platforms van Waarde(n)’ vormt een rondleiding in Paleis Lange Voorhout langs het werk van M.C. Escher, de wereldberoemde Nederlandse graficus die ook wel wordt gezien als de grootmeester van de visuele verwarring. Onbestaanbare situaties lijken ineens werkelijkheid te worden. Wat kunnen we leren van de manier waarop Escher naar zijn omgeving keek en dat vertaalde naar zijn houtsneden, gravures en litho's? En wat zegt dat over de manier waarop wij naar zorg, digitalisering of netwerkplatforms kijken? Het streven is alle genodigden buiten de box te laten denken over de innovatiekracht van de gezondheidszorg en een versmelting van publieke en private krachten.

GESPREKSPARTNERS

Hans Schoo

Lid Raad van Bestuur
Rijnstate

Tiana van Grinsven

Voorzitter Raad van Bestuur
De Zorgcirkel

Vladan Ilic

Huisarts
Westerdokters

Vincent van Luling

CIO
Meander Medisch Centrum

Henk Veeze

Mede-oprichter en kinderarts-diabetoloog
Diabeter Nederland B.V.

Eric Rikkert

Chief Financial Officer (CFO)
Inreda Diabetic

Walter Balestra

Chairman Supervisory Board
ZorgDomein

Steven de Waal

Oprichter en Voorzitter
Public SPACE

Olivier Gerrits

Directeur Zorginkoop
Zilveren Kruis

Dick Gorris

CEO
ZorgDomein

Wouter van Solinge

Ambassadeur eHealth & Big Data en Afdelingshoofd Centraal Diagnostisch Laboratorium
UMC Utrecht

Marc Seelen

Lid Raad van Bestuur
Flevoziekenhuis

Jochem Pasman

Senior Manager | KPMG Digital
KPMG Advisory N.V.

ORGANISATIE

De Platforms van Waarde(n) is een initiatief van:

Blommestein Groep

Blommestein Groep ontwikkelt geïntegreerde ontmoetingsconcepten voor het duurzaam verbinden van publieke en private organisaties op het hoogste niveau. We richten ons hierbij op het op structurele en dynamische wijze informeren en enthousiasmeren van topbestuurders, topambtenaren en professionals met als doel draagvlak te creëren voor vernieuwing. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

 

Locatie

Hotel Des Indes

Lange Voorhout 54-56, 2514 EG Den Haag

Telefoon 070 - 361 2345

https://www.hoteldesindesthehague.com/

Over ZorgDomein

ZorgDomein heeft als doel het faciliteren en servicen van een keuze voor de best passende zorg en het digitaal verbinden van patiënten, verwijzers en zorgaanbieders en zo de zorg kwalitatief beter te maken en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. De benodigde gegevensuitwisseling verloopt digitaal volgens de laatste standaarden. Vrijwel alle huisartsen, ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en laboratoria gebruiken ZorgDomein, evenals GGZ-, VV&T- en vele andere zorginstellingen, gemeenten, paramedici en vrijgevestigde professionals.

 

Meer informatie over Platforms van Waarde(n)

Lard Ortjens, lard@blommesteingroep.nl of 088 - 070 11 00.