• slide
  • slide
  • slide

Prinsjesdagbeschouwing
Dienstverlening 
2019

TERUG NAAR AGENDA

17 september 2019

Hotel New York

  DNA van de toekomstbestendige Overheid

Vanuit de ambitie om de fundamenten voor de transformatie naar de informatie-gedreven overheid te verkennen, initieert de Blommestein Groep i.s.m. Centric de Actualiteitendiners: kleinschalige en  inhoudelijke dinerdialogen met een bijzondere mix van stakeholders uit de lokale overheid. De focus ligt daarbij op de overwegingen, argumentaties én ervaringen op het gebied van dienstverlening, sociale allianties, bedrijfsvoering en belastingen.

HIGHLIGHTS

BESTUURDERS EN TOPAMBTENAREN

IN LOKALE OVERHEID

Startend met een exclusieve rondleiding door Hotel New York gaat een selectief gezelschap directeuren, actief op het snijvlak van ict en dienstverlening, met elkaar in gesprek over het inlossen van de belofte van integrale dienstverlening, voorbij digitalisering alleen. Over gedeelde visies op dienstverlening, het perspectief van de burger en samenwerking tussen álle overheden. 

GESPREKSPARTNERS

Steven Luitjens

Programmamanager en strategisch adviseur bij I Interim Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Logius

Henri Rauch

Directie Informatiesamenleving - Teamleider Digitale Overheid
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Mohamed El Achkar

Algemeen Directeur Publiekszaken
Gemeente Den Haag

Ab van Ravestein

Algemeen Directeur
RDW

Jan Fraanje

Directeur
Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP)

Mark Uiterwijk Winkel

Business Unit Manager
Centric

Emine Özyenici

CIO
Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Lejla Selimovic

Onderzoeker
Gemeentelijke ombudsman Den Haag

Sandra Post

Strategisch Manager Burgerzaken
Centric IT Solutions

Peter van Bennekom

Directeur Dienstverlening Drechtsteden
Gemeente Dordrecht

Xander Jongejan

Manager Dienstverlening
Gemeente Leeuwarden

Marcel Thaens

Chief Information Officer (CIO)
Provincie Noord-Brabant

Martijn Groenewegen

Hoofd afdeling Digitale Strategie en Ondersteuning
Gemeente Rotterdam - bewaren

Peter Heskes

Gemeentelijke Ombudsman Den Haag
Gemeentelijke ombudsman Den Haag

ORGANISATIE

De Prinsjesdagbeschouwing is een initiatief van:

Blommestein Groep

Blommestein Groep verbindt directeuren en bestuurders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, breed draagvlak te creëren voor innovaties. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

 

Locatie

Hotel New York

Koninginnenhoofd 1, 3072 AD Rotterdam

Telefoon 010 439 0500

https://hotelnewyork.nl/

Over Centric

Centric is een stabiele partner voor de lokale overheid. Centric onderscheidt zich van traditionele IT-leveranciers en administratieve dienstverleners door diepgaande kennis van IT te koppelen aan jarenlange ervaring met specifieke brancheprocessen. Samen met onze klanten creëren we duurzame oplossingen die bijdragen aan het behalen van hun doelstellingen. Ga naar www.centric.eu/overheid.

 

Meer informatie over de Prinsjesdagbeschouwing?

Lard Ortjens, lard@blommesteingroep.nl

U kunt ook bellen met: 088 - 070 11 00.