• slide
  • slide

TransformatieDialogen
BEROEPSONDERWIJS
2019

TERUG NAAR AGENDA

Flexibele ecosystemen van samenwerking in het beroepsonderwijs

28 oktober 2019

Kasteel De Vanenburg

In het verlengde van de digitaliserende samenleving, demografische krimp, avoisering en dreigende baanpolarisatie, staat het beroepsonderwijs voor een enorme transitie: naar gepersonaliseerde, rijke leeromgevingen aansluitend bij de leefwereld van de MBO-student. Én van de arbeidsmarkt.

 

Flexibilisering en ecosystemen van samenwerking
Vanuit de ambitie om de veranderende paradigma’s binnen het hoger én beroepsonderwijs te verkennen, initieert CACI i.s.m. Blommestein Groep de Transformatie Dialogen Beroepsonderwijs. Een kleinschalig en inhoudelijk dinerdebat waarbij een select gezelschap van bestuurders en professionals samen met een aantal pioniers uit andere sectoren, ‘de denkkracht van buiten’, in dialoog gaat over de transformatie van het beroepsonderwijs en het strategisch instrumentarium voor een nieuw ecosysteem van samenwerking.

HIGHLIGHTS

BESTUURDERS EN PROFESSIONALS 

IN MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

De Transformatie Dialogen zijn zeer kleinschalig en persoonlijk van opzet. De dialoog vindt plaats aan één grote ovale tafel en genodigden worden geselecteerd en uitgenodigd op basis van hun kennis, ervaring en betrokkenheid bij de thematiek: géén grote congreszaal, géén microfoons, géén applaus, maar wél een inspirerende discussie, omlijst met een informeel diner.

GESPREKSPARTNERS

Wouter Haasloop Werner

Docent en Vmg. CIO
Hogeschool Windesheim

Oege de Jong

Lid College van Bestuur
mboRijnland

G├ęzina Trouw

Allround verpleegkunde (hybride) docent
Zadkine Gezondheid, Welzijn & Sport College

Susanne Zuurendonk

Manager Professional Services
CACI BV

Fred van der Westerlaken

Voorzitter College van Bestuur
Onderwijsgroep Tilburg

Gita Perdon

Manager Bovensectoraal beleid
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Gert Simons

Directeur
CACI BV

Peter van Mulkom

Voorzitter College van Bestuur
ROC Nijmegen

Ineke van der Linden

Voorzitter College van Bestuur
ROC TOP

Wim Moes

Voorzitter College van Bestuur
Alfa-college

Dirk Megens

Docent en 'Leraar van het Jaar 2019'
ROC Nijmegen

Marc van der Meer

Bijzonder Hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt
Tilburg University

ORGANISATIE

De Transformatiedialogen zijn een initiatief van:

Blommestein Groep

Blommestein Groep verbindt directeuren en bestuurders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, breed draagvlak te creëren voor innovaties. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

 

Locatie

Kasteel de Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH Putten

Telefoon 0341 - 375 454

www.vanenburg.nl

 

Over CACI

CACI is hét centrum met kennis en ervaring in het Hoger Onderwijs. Met ruim zestig medewerkers is CACI al vele jaren actief op dit gebied in Nederland. Met OSIRIS is CACI duidelijk herkenbaar. OSIRIS wordt gebruikt door meer dan de helft van de HO-instellingen en door meer dan de helft van de studenten in Nederland. 

 

Meer informatie over de Transformatie Dialogen?

Lard Ortjens, lard@blommesteingroep.nl

U kunt ook bellen met: 088 - 070 11 00.