• slide

TransformatieDialogen
Onderwijs

TERUG NAAR AGENDA

Digitale disruptie en internationalisering van het onderwijslandschap

04 september 2018

Kasteel De Vanenburg

Nieuwe ecosystemen van learning communities

Vanuit de ambitie om de veranderende paradigma’s binnen het hoger onderwijs te verkennen, initieert CACI i.s.m. Blommestein Groep de Transformatie Dialogen Onderwijs. Een exclusief en kleinschalig dinerdebat waarbij een select gezelschap van bestuurders en professionals samen met een aantal pioniers uit andere sectoren, ‘de denkkracht van buiten’, in dialoog gaat over de impact en het strategisch instrumentarium van de digitale disruptie van het hoger onderwijslandschap.

HIGHLIGHTS

BESTUURDERS EN DENKKRACHT VAN BUITEN

IN HOGER ONDERWIJS

De Transformatie Dialogen Onderwijs zijn zeer kleinschalig en persoonlijk van opzet. De dialoog vindt plaats aan één grote ovale tafel en genodigden worden geselecteerd en uitgenodigd op basis van hun kennis, ervaring en betrokkenheid bij de thematiek: géén grote congreszaal, géén microfoons, géén applaus, maar wél een inspirerende discussie, omlijst met een informeel diner.

GESPREKSPARTNERS

Jan Bogerd

Voorzitter College van Bestuur
Hogeschool Utrecht

Susanne Zuurendonk

Directeur
CACI BV

Ton Christophersen

Directeur Financiën
Avans Hogeschool

Leonard Geluk

Algemeen Directeur
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Gert Simons

Directeur
CACI BV

Lilian Jillissen

Manager Education & Student Affairs
Erasmus Universiteit Rotterdam

Steven de Waal

Oprichter en Voorzitter
Public SPACE

Anjo van Kelckhoven

Manager IT Rotterdam University of Applied Sciences
Hogeschool Rotterdam

Geertje Hulzebos

voorzitter
Landelijke Studentenvakbond

Hans Dijkman

Sr Executive HR Signify
Philips Benelux

Nicoly Vermeulen

Vice President Operations
Technische Universiteit Delft

Diane Keizer

Lid College van Bestuur
Hogeschool Van Hall Larenstein

ORGANISATIE

De transformatiedialogen is een initiatief van:

Blommestein Groep

Blommestein Groep verbindt directeuren en bestuurders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, breed draagvlak te creëren voor innovaties. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

 

Locatie

Kasteel de Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH Putten

Telefoon 0341 - 375 454

www.vanenburg.nl

 

Over CACI

CACI is hét centrum met kennis en ervaring in het Hoger Onderwijs. Met ruim zestig medewerkers is CACI al vele jaren actief op dit gebied in Nederland. Met OSIRIS is CACI duidelijk herkenbaar. OSIRIS wordt gebruikt door meer dan de helft van de HO-instellingen en door meer dan de helft van de studenten in Nederland. 

 

Meer informatie over de Transformatie Dialogen?

Programma: Lard Ortjens, lard@blommesteingroep.nl

Organisatie:  Aukje van Lamoen, aukje@blommesteingroep.nl

U kunt ook bellen met: 088 - 070 11 00.