MIX VAN CREATIE en INSPIRATIE

INSPIRATIE & INZICHTEN

Dutch Design Week

Een kijkje achter de schermen, hetgeen ons beweegt en motiveert.

Eugénie Blommestein

Algemeen Directeur

Blommestein Groep

TERUG NAAR OVERZICHT

DESIGNING HEALTH
@DUTCH DESIGN WEEK 

Designing Health is een unieke FestivalConferentie waar de ‘gevestigde orde’ en absolute top van de zorgsector wordt verbonden met de nieuwe wereld van aanstormende Health startups, gamechangers, design engineers, life scientists, incubators, accelerators en app-developers. Op zoek naar on(der)benutte innovatiekrachten, verrassende allianties en de conversie van zorg, design en ‘disruptive en exponential technologies’ naar personalised medicine, patient value  en het verbeteren van de kwaliteit én betaalbaarheid van de zorg in Nederland.

Symphonie van innovaties

Inhoudelijk anker voor Designing Health is de overtuiging dat innovatie haar oorsprong vindt in verrassende en niet-alledaagse allianties op de raakvlakken van industrieën, organisaties en disciplines. Dit in combinatie met het kantelpunt in tijd waarin we nu staan; aan de vooravond, of in feite middenin, een sociaal-technologische revolutie waarin de integratie en conversie van ‘exponentiële en disruptieve technologieën’ (als kunstmatige intelligentie (ai), 3D printing, robotica, sensoren, nanotechnologie en synthetische biologie) tot nieuwe organisaties leidt die vele malen sneller, beter en goedkoper presteren dan bestaande organisaties.

 

Waarom Designing Health?

De gezondheidszorg staat voor de continue uitdaging om de kwaliteit van patiëntenzorg te verbeteren en te personaliseren en tegelijkertijd de kosten betaalbaar te houden. Voor iedereen! En dat tegen een achtergrond van een vergrijzende samenleving én steeds sneller opeenvolgende introducties van nieuwe technologieën en geneesmiddelen, die de kosten eerder opstuwen dan terugdrijven. Een enorme opgave die we niet alleen in de schoenen van de zorg moeten en mogen schuiven. En dat hoeft ook niet. Als we maar met een open vizier en onorthodoxe blik naar de uitdagingen in de zorg durven te kijken. En dat is wat Designing Health doet. Het verbindt de innovatiekracht van Nederland, enerzijds vanuit de medische wereld met ervaren zorgCEO’s, medische topspecialisten en bekroonde wetenschappers, anderzijds vanuit een veelheid van disruptieve disciplines en aanstormende Internet startups, gamechangers, design engineers, life scientists, incubators, accelerators en app-developers.

“hedenmakers” en “toekomstbouwers"

JanKees Cappon

Voormalig Lid Raad van Bestuur,

Rijnstate

Blommestein Groep?

Dit is wat wij doen. Ruim 12 jaar. Met een klein en dedicated team. Wij hebben een trackrecord opgebouwd van hoogwaardige ontmoetingsconcepten (lees conferenties, dinerdebatten, studiereizen) op Raad van Bestuur-niveau, rondom belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Om te inspireren, maar ook om impact te hebben. En het vraagstuk waar de gezondheidszorg voor staat, is zo’n maatschappelijk vraagstuk, dat alle Nederlanders raakt. Een vraagstuk ook dat de inzet van alle mogelijke ontwikkel- en innovatiekrachten rechtvaardigt. Bestaande en bewezen kennis en expertise, maar ook nieuwe, verrassende en niet-voor-de-hand-liggende ideeën en inzichten. Daarom initiëren wij Designing Health.

 

Designing Health: is it a bird, is at plane…?

Onze overtuiging dat innovatie op de raakvlakken van industrieën, organisaties en disciplines ontstaat, passen we ook toe op het format van Designing Health. Is het een conferentie? Is het een expositie? Is het een festival? Misschien wel allemaal ineen. De intellectuele kracht en verdieping van een topconferentie (topsprekers) wordt gecombineerd met de energie en inspiratie van een expositie. Prikkelende presentaties worden afgewisseld met verrassende live demo’s. Inhoudelijke discussies worden vergezeld van inspirerende film-fragmenten. Energieke pitches en pleidooien worden gecombineerd met de schoonheid van muziek, kunst en design.