• slide
  • slide
  • slide
  • slide
TERUG

DINERDEBAT

TERUGBLIK

Van omgevingsvisie naar omgevingsplan!

04 november 2019

Het Actualiteitendiner Omgevingswet is onderdeel van de Actualiteitendiners over het DNA van de toekomstbestendige overheid. Het is een initiatief van Centric in samenwerking met de Blommestein Groep.

 

Beter en vooral leuker!

De Omgevingswet biedt veel kansen, maar die moet je wel benutten. Dat was een conclusie van het Actualiteitendiner Omgevingswet, op 4 november 2019. Een andere conclusie: als je die kansen grijpt dan maakt de Omgevingswet het werk waarschijnlijk niet eenvoudiger, maar wel beter en zeker leuker. Decentrale afwegingsruimte, een samenhangende aanpak, participatie en de vereiste informatievoorziening kwamen allemaal aan bod tijdens de levendige discussie in hotel New York in Rotterdam.

De resultaten van het Actualiteitendiner Omgevingswet 2019 leest u hier. 

 

 

GESPREKSPARTNERS

Robert Forkink

Hoofdadviseur en projectmanager | Omgevingswet
Antea Group Nederland

Ton de Gans

Wethouder
Gemeente Zoeterwoude

Jan Willem Strebus

Directeur
Omgevingsdienst Twente

Eelco Pet

Business Development Manager Omgevingswet
Centric

Gabor Everraert

Projectmanager Omgevingsvisie
Gemeente Rotterdam

Leendert de Bruin

Raadgevend Adviseur
Heijmans N.V.

Liesbeth Grijsen

Wethouder
Gemeente Deventer

Arjan Nijenhuis

MT-lid/Relatiemanager Omgevingswet
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Saskia Buitelaar

Projectleider
Platform31

Sander Meinders

Productmanager Omgevingswet
Centric

Sandra Langezaal

Hoofd Bureau Ruimte en Leefomgeving
DCMR Milieudienst Rijnmond

SFEERIMPRESSIE

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

Terugblikkend op een inspirerende dialoog

Het Actualiteitendiner Omgevingswet 2019 is zeer kleinschalig en persoonlijk van opzet. De dialoog vindt plaats aan één grote ovale tafel en genodigden worden geselecteerd en uitgenodigd op basis van hun kennis, ervaring en betrokkenheid bij de thematiek. Onderstaand treft u een impressie in beeld. 

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

“De wet gaat er niet vanzelf voor zorgen dat we kennis gaan delen. Daar moeten we aan werken.”

Jan Willem Strebus, directeur Omgevingsdienst Twente

RECENSIES

DEELNEMERS

Saskia Buitelaar

Projectleider
Platform31

"Het Actualiteitendiner biedt professionals die zich bezighouden met de vraagstukken van de Omgevingswet een ongedwongen manier om met elkaar van gedachten te wisselen. Mooi om te zien hoe de deelnemers – hoewel divers van achtergrond – heel snel met elkaar tot kernpunten komen in het proces waar zij met elkaar inzitten, de invoering van de Omgevingswet. Ze weten knelpunten te benoemen (de daadwerkelijke ruimte voor decentrale afweging, de uitdagingen van goede participatie, op tijd klaar voor het DSO), maar zien ook vooral de kansen. De Omgevingswet maakt het werk leuker!"

Jan Willem Strebus

Directeur
Omgevingsdienst Twente

"Los van de bijzondere locatie, het uitstekende eten en de prima organisatie heeft de bijeenkomst bijgedragen aan het ontwikkelen van netwerken. Het geeft meer inzicht in de opgaven, knelpunten en kansen bij de verschillende stakeholders. Dit biedt een basis om te komen tot verdere samenwerking met de verschillende partners en daarmee de opgaven die voor ons liggen met succes te realiseren."

Ton de Gans

Wethouder
Gemeente Zoeterwoude

"Het Actualiteitendiner Omgevingswet bood in een inspirerende omgeving de mogelijkheid om met verschillende partijen van gedachten te wisselen over de uitdagingen van de Omgevingswet. Goed om in deze setting aan tafel te gaan. Met gemeenten, omgevingsdiensten, marktpartijen. De sfeer was constructief, open, soms ook kritisch. Mij leverde het diner in ieder geval een focus op wat er in de Zoeterwoudse context nog gedaan moet worden richting invoering van de Omgevingswet."

Leendert de Bruin

Raadgevend Adviseur
Heijmans N.V.

"Een informele setting en een interessant gesprek! Het is boeiend om te spreken met heel andere actoren in het traject van de implementatie van de Omgevingswet. Leerzaam om te horen hoe wethouders nu omgaan met deze komende werkelijkheid en hoe uitvoerenden, zoals Omgevingsdiensten en gemeentelijke ambtenaren (moeten)laten landen in de organisatie. Het brengt een omvangrijke operatie toch weer in een individueel perspectief."

Gabor Everraert

Projectmanager Omgevingsvisie
Gemeente Rotterdam

"Het actualiteitendiner bood mij een mooie gelegenheid om vanuit verschillende invalshoeken: bestuurder, programmamanager, directeur, de ervaringen te horen over één van de grootste stelselherzieningen in ons land. Wat opviel is de positieve houding en de steun die uitgewisseld wordt te midden van deze complexe opgave. De setting aan tafel en op een schitterende locatie dragen bij aan een open sfeer waarin ook de kwetsbare elementen besproken worden."

volgende editie

Actualiteitendiner

OMGEVINGSWET 2020