• slide
  • slide
TERUG

Debatreeks

TERUGBLIK

De informatie-gedreven Overheid

8 juni, 30 augustus en 4 oktober 2017

De uitdagingen áchter de informatie-gedreven overheid

Vanuit de ambitie om de fundamenten voor de transformatie naar de informatie-gedreven overheid te verkennen, initieerde Blommestein Groep i.s.m. Centric de Actualiteitendiners: kleinschalige en  inhoudelijke dinerdialogen met een bijzondere mix van stakeholders uit de lokale overheid. De focus ligt daarbij op de overwegingen, argumentaties én ervaringen op het gebied van dienstverlening, sociale allianties, bedrijfsvoering en belastingen.

 

 

8 juni 2017  

Actualiteitendiner BELASTINGEN, Hotel New York, Rotterdam

Digitalisering van belastingen: balans tussen transparantie, open data en veiligheid

LEES het E-MAGAZINE

 

30 augustus 2017

Actualiteitendiner DIENSTVERLENING, Hotel New York, Rotterdam

Digitaliseren om de burger heen; i-overheid, customer journeys en privacy by design

LEES HET E-MAGAZINE

 

4 oktober 2017

Actualiteitendiner SOCIALE ALLIANTIES, Hotel New York, Rotterdam

De belofte van integrale dienstverlening versus de paradox van de informatiesamenleving

 

Lees wat er gezegd is tijdens de Actualiteitendiners 2017 ​​​​​​​in het e-magazine 

 

GESPREKSPARTNERS

Anne de Baat

Gemeentesecretaris
Gemeente Capelle aan den Ijssel

Jan van Ginkel

Concerndirecteur / Loco-provinciesecretaris
Provincie Zuid-Holland

Saskia Gerritsen

Concerndirecteur Bedrijfsvoering
Gemeente Groningen

Wim van Es

Landelijk Directeur Semi Massale Processen

Robbert Verkuijlen

Coördinator Belastingen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Herman Binnendijk

Manager Taxaties & Vastgoedinformatie
Gemeente Den Haag

Wim Blok

Directeur Publiekszaken, Handhaving en Veiligheid
Gemeente Leiden

Alexandra van der Lee

Sectorhoofd Publiekscontacten
Gemeente Eindhoven

Anja van der Horst

Directeur bedrijfsvoering
Gemeente Alkmaar

Ron Bartels

Verandermanager Software Product Management
Centric

Leida Rasing

Plaatsvervangend Directeur
Weener XL

Marcel van Bijnen

Povinciesecretaris / Algemeen Directeur
Provinciehuis Noord-Brabant

Ruud de Vries

Adviseur en ambassadeur voor de gemeentelijke overheid
Bureau Digicommissaris

Alain Mahieu

Programma Manager Business Development
Centric

Lidy van Kesteren

Directeur
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Tamara van de Wijnckel

Directeur
Sabewa Zeeland

Hans Wormer

Afdelingsmanager Belastingen
Gemeente Almere

Sandra Post

Strategisch Manager Burgerzaken
Centric IT Solutions

Annemarie de Rotte

Directeur Klantcontact en Publiekszaken
Gemeente Rotterdam - bewaren

Robbert van Rooij

Hoofd Vergunning en Toezicht
Gemeente Arnhem

Dieneke Schouten

Directeur Operations Centric Public Sector Solutions
Centric

Sandra Tax

Concerndirecteur
Gemeente Zaanstad

Arjen Gerritsen

Burgemeester
Gemeente Almelo

Marcel Thaens

Chief Information Officer (CIO)
Provincie Noord-Brabant

Joop van Lunteren

Adviseur
Het Expertise Centrum

Robin Heij

Directeur
SVHW

Ruud Schalkwijk

Directeur Gemeentebelastingen
Gemeente Rotterdam

Hans Timmermans

Kwartiermaker/beoogd Directeur Corperate Dienst Datafundamenten & Analyse

Jacqueline Fackeldey

Directeur, Klantropoloog
fackeldeyfinds

Michiel Koster

Directeur
Gemeente Hollands Kroon

Fred Paling

Voorzitter Raad van Bestuur
GGZ inGeest

Toke Tom

Lid Directieraad en Themadirecteur Sociaal
Gemeente Utrecht

Bart Eigeman

Zelfstandig Adviseur
B3O

Bert Blase

Wnd Burgemeester
Gemeente Heerhugowaard

Pierro Baas

Commercieel Manager
Centric

Jan Geert Bakker

Directeur Belastingen
Gemeente Amsterdam

Arnoud van der Lugt

Business Manager Belastingkantoren
Centric

Ron aan de Wiel

Accountmanager
Centric

Jurgen Bomas

Clustermanager Klant Contact Centrum
Gemeente Haarlemmermeer

Hans Koenis

Salesmanager
Centric

Jorinde ter Mors

Directeur Publieksdienstverlening
Gemeente Utrecht

Dineke ten Hoorn Boer

Directeur Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten
Gemeente Den Haag

Pieter in 't Hout

Informatie- en Procesmanager
Gemeente Utrecht

Erik Dannenberg

Voorzitter
Divosa

SFEERIMPRESSIE

Een kijkje achter de schermen

Terugblikkend op een inspirerende ontmoeting

In 2017 zijn ruim 40 gemeentebestuurders betrokken geweest bij de Actualiteitendiners over de Informatie-gedreven overheid. Een korte impressie van de rondvaart op de Maas, de spreekwoordelijke ijsbreker, het aansluitende inhoudelijke debat over Belastingen, Dienstverlening en Sociale allianties, treft u onderstaand aan. 

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

Actualiteitendiners 2017
IN BEELD

UITGESPROKEN

DEELNEMERS

Herman Binnendijk

Manager Taxaties & Vastgoedinformatie
Gemeente Den Haag

“Het werk zal veranderen, maar het wordt niet louter IT.”

Arjen Gerritsen

Burgemeester
Gemeente Almelo

“De bovenlaag is nog steeds georganiseerd in zuilen. Maar de samenleving is dat al lang niet meer.”

Anne de Baat

Gemeentesecretaris
Gemeente Capelle aan den Ijssel

“We moeten minder een beroep doen op structuurvisies en meerjarenplannen en meer gaan werken met kortdurende coalities in de samenleving en opgavegericht aan de gang gaan”.

Jan Geert Bakker

Directeur Belastingen
Gemeente Amsterdam

"Belastingen Amsterdam wil bijdragen aan de ontwikkeling van gebruik van data binnen het landelijke domein lokale belastingen. Daarnaast ook, in samenwerking met de andere Amsterdamse diensten, aan het lokale datapunt in de stad. Beide is naast elkaar mogelijk. Het vraagt wel om initiatief en investering. In Amsterdam gebeurt dat. Binnen de landelijke samenwerking van lokale belastingen kan er op het gebied van gebruik van gebruik van data méér dan er nu gebeurt."

volgende editie

ACTUALITEITENDINERS 2018

28 mei, 5 september en 31 oktober 2018

DNA van de toekomstbestendige overheid
Samenhang in digitalisering en dienstverlening; fundamenten voor het overheidslandschap van morgen

In 2018 initieert Centric in samenwerking met Blommestein Groep een nieuwe reeks Actualiteitendiners:  kleinschalige en inhoudelijke dinerdialogen met een bijzondere mix van stakeholders uit de lokale overheid, variërend van burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en directeuren van diensten tot bestuurders en professionals van maatschappelijke organisaties. De focus ligt daarbij op innovaties in dienstverlening, bedrijfsvoering, sociale allianties en belastingen. Naast bestuurskracht brengen we ook ‘denkkracht van buiten’ in: ervaringsdeskundigen uit andere sectoren die verrassende parallellen leggen naar de uitvoering van publieke taken.