• slide
  • slide
  • slide
TERUG

DEBATREEKS

TERUGBLIK

DNA van de Toekomstbestendige Overheid

28 mei, 5 september en 31 oktober 2018

Samenhang in digitalisering en dienstverlening;
fundamenten voor het overheidslandschap van morgen

Vanuit de ambitie om de fundamenten voor de toekomstbestendige overheid te verkennen, initieert Blommestein Groep i.s.m. Centric de Actualiteitendiners: kleinschalige en  inhoudelijke dinerdialogen met een bijzondere mix van stakeholders uit de lokale overheid. De focus ligt daarbij op innovaties in dienstverlening, bedrijfsvoering, sociale allianties en belastingen. Naast bestuurskracht brengen we ook ‘denkkracht van buiten’ in: ervaringsdeskundigen uit andere sectoren die verrassende parallellen leggen naar de uitvoering van publieke taken.

 

28 mei 2018 
Actualiteitendiner BELASTINGEN, Hotel New York, Rotterdam
Digitalisering en dataficering: van one-size-fits-all naar maatwerk belastingen?

LEES het E-MAGAZINE

 

5 september 2018
Actualiteitendiner DIENSTVERLENING, Hotel New York, Rotterdam
Samenhang in digitalisering en dienstverlening: collectieve voorzieningen met couler locale

LEES HET E-MAGAZINE

 

31 oktober 2018
Actualiteitendiner SOCIALE ALLIANTIES, Hotel New York, Rotterdam
Sociaal & Efficiënt: dilemma's achter digitalisering, samenwerking en eigen regie

Lees wat er gezegd is over de Actualiteitendiners in het e-magazine 

 

GESPREKSPARTNERS

Joop van Lunteren

Adviseur
Het Expertise Centrum

Robbert Verkuijlen

Coördinator Belastingen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Peter Stoffelen

Directeur
Belastingsamenwerking West-Brabant

Sandra Post

Strategisch Manager Burgerzaken
Centric IT Solutions

Bart Eigeman

Zelfstandig Adviseur
B3O

Rob van der Velde

Hoofd Burgerzaken
Gemeente Den Haag

Peter Jansz

Directeur
Stichting Inlichtingenbureau

Elfriede Boer

Directeur
Werkzaak Rivierenland

Henk Procé

Directeur Sociaal Domein
Gemeente Zwolle

Monique van Esterik-Beelen

Directeur Sociaal Domein
Gemeente Dronten

Arnold Geytenbeek

Directeur
Belastingsamenwerking gemeenten hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

Ruud Schalkwijk

Directeur Gemeentebelastingen
Gemeente Rotterdam

Sjef Leenen

Directeur/secretaris
Het Gegevenshuis

Alexandra van der Lee

Sectorhoofd Publiekscontacten
Gemeente Eindhoven

Evert Peereboom

Directeur Bedrijfsvoering a.i.
Gemeente Tilburg

Esther de Leeuw

Directeur Dienstverlening
Gemeente Amsterdam

Fred Dukel

Directeur Inkomen, Participatie & Voorzieningen
Gemeente Den Haag

Irene Makelaar

Directeur
Halte Werk

Peter Benschop

Afdelingsmanager Werk & Inkomen
Gemeente Almere

Leon Noorlander

Kwartiermaker Programma Sociaal Domein
Ministerie van VWS

Jan Geert Bakker

Directeur Belastingen
Gemeente Amsterdam

Hans Timmermans

Kwartiermaker/beoogd Directeur Corperate Dienst Datafundamenten & Analyse

Victor Sint Nicolaas

Oprichter
Summitto B.V.

Frans Jorna

Concerndirecteur Digitale stad en Innovatie
Gemeente Almere

Carolien Nicolai

Beleidsmedewerker digitale dienstverlening
Gemeente Zeewolde

Raymond van Mourik

Directeur
Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB)

Ron Bartels

Verandermanager Software Product Management
Centric

Nardy Beckers

Gemeentesecretaris
Gemeente Horst aan de Maas

Siebren van der Berg

Manager Sociale Zaken
Gemeente Leeuwarden

Arnoud van der Lugt

Business Manager Belastingkantoren
Centric

Arjen van Veldhuizen

Business Unit Manager Belastingen
Centric

Gerard Bruijniks

Directeur
Gemeente Loon op Zand

Mark Uiterwijk Winkel

Business Unit Manager
Centric

Marjon van der Maat

Hoofd Dienstverlening
Gemeente Tilburg

Peter van Bennekom

Directeur Dienstverlening Drechtsteden
Gemeente Dordrecht

Rob van Straaten

Hoofd Werk en Inkomen
Gemeente Enschede

David van Maanen

Directeur
Sociale Dienst Drechtsteden

Karin Groenendijk

Business Unit Manager Sociaal Domein
Centric

SFEERIMPRESSIE

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

Terugblikkend op een inspirerende ontmoeting

In 2018 zijn ruim 40 gemeentebestuurders betrokken geweest bij de Actualiteitendiners over het DNA van de toekomstbestendige overheid. Een korte impressie van de rondleidingen door het prachtige pand van Hotel New York, de spreekwoordelijke ijsbreker, het aansluitend inhoudelijke debat over Belastingen, Dienstverlening en Sociale Allianties treft u onderstaand aan.

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

Actualiteitendiners 2018

Het DNA van de toekomstbestendige overheid

UITGESPROKEN

DEELNEMERS


Digitalisering, het veranderende profiel van de belastingambtenaar en informatieveiligheid. Het kwam allemaal aan bod tijdens het inspirerende Actualiteitendiner Belastingen. Met voorafgaand een pakkend college over blockchain en onder deskundige begeleiding hebben we elkaar verdieping kunnen geven over de ontwikkelingen in dit vakgebied. We staan allen voor dezelfde taak, centrale maar ook lokale belastingen en toch zijn de belevingen en innovatieve ervaringen divers. Het gaf mij stof tot nadenken en mee terug te nemen naar mijn eigen organisatie en voor het bestuurlijke gesprek over onze koers. Zo lang we de lokale belastingtaak mogen uitvoeren, willen we dat graag zo actueel mogelijk blijven doen.

Arnold Geytenbeek

Directeur
Belastingsamenwerking gemeenten hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

Onder prikkelende begeleiding van Joop van Lunteren nam Victor Sint Nicolaas ons mee in de wereld van Blockchain. Een technologie die mogelijk een oplossing kan zijn bij het bestrijding van BTW fraude via de de belastingcarrousel in Europa. Hier is een bedrag van vele miljarden meegegroeid en het zou rechtvaardig zijn als dit kon worden teruggedrongen. Overigens gaat deze ontwikkeling snel en zal dit grote impact krijgen op vele terreinen. Zo zal de gemeente Rotterdam bijv. binnenkort Blockchain al gaan toepassen bij de inning van de toeristenbelasting. Daarnaast was er tijdens het diner volop ruimte om met vakgenoten op een informele wijze te discussiëren over de mogelijkheden en privacy beperkingen die er zijn gekoppeld aan de verzamelde fiscale data. Dit aan de hand van stellingen die Hans Timmermans op een bevlogen manier aan ons voor legde. Al met al een geslaagde avond en complimenten voor Centric en de Blommenstein Groep die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Victor Sint Nicolaas

Oprichter
Summitto B.V.

Het actualiteitendiner belastingen 2018 gaf veel stof tot nadenken. Partijen uit diverse expertisegebieden daagden elkaar uit om nieuwe antwoorden te vinden op bestaande en toekomstige problematiek in de belastingwereld. De kleinschaligheid van het evenement zorgde er tevens voor dat het debat vrij gevoerd kon worden.

Sjef Leenen

Directeur/secretaris
Het Gegevenshuis

Maandag deelgenomen aan het Actualiteitendiner Belastingen, waarbij ingezoomd werd op een paar aspecten van de digitale revolutie die grote impact hebben op het werken bij en het functioneren van de overheid in het algemeen en het onderdeel belastingen in het bijzonder. Een aspect dat belicht werd, is de ontwikkeling van blockchain voor het heffen en innen van BTW. Zeker interessant, niet alleen voor het voorkomen van fraude, maar vooral ook indrukwekkend hoe compleet anders processen dan gaan lopen. Aan het denken zet je ook de blokchaintoepassing bij de toeristenbelasting waarbij de toerist tevens aangeeft wat de bestemming van de opbrengst moet zijn. In meer brede zin kwamen aan de orde de verdere automatisering en robotisering van het huidig belastingwerk en de impact voor het HRM-beleid. Hoewel de digitale revolutie ook in de belastingwereld tot nieuwe werksoorten zal leiden, was de algemene overtuiging wel dat er minder en andersoortig personeel in de toekomst nodig is en dat het gegevensbeheer, ofwel het inwinnen, beheren en koppelen van data zowel inhoudelijk als organisatorisch anders zal gaan plaats vinden. In al de discussies kwam ook steeds het privacy-aspect aan de orde. Reden voor de voorzitter om dit als thema voor een volgende bijeenkomst te nemen. Kortom, een geslaagde bijeenkomst die me aan het denken heeft gezet.


Ik was positief verrast door de prettige, informele sfeer. De samenstelling van de groep zorgde voor interessante gesprekken en discussies, aangevlogen vanuit diverse invalshoeken. Het actualiteitencollege was een mooie opmaat voor de dialogen over blockchain, privacy en datascience.

Jan Geert Bakker

Directeur Belastingen
Gemeente Amsterdam

Een goed onderwerp en een goed gezelschap: de toekomst van de lokale belastingen. Er staat ons veel te doen.

Ruud Schalkwijk

Directeur Gemeentebelastingen
Gemeente Rotterdam

Als er iets is dat duidelijk wordt als je directeuren en beleidsmakers op het gebied van (lokale) belastingheffing aan een ronde tafel zet rond het thema digitalisering, dan is het dat de sprong in de toekomst een lange polsstok vraagt! Bijdrages over Blockchain en andere (nieuwe) technologie worden moeiteloos afgewisseld met discussies over de huidige belastingwet en de vooral onmogelijkheden die deze biedt om mee te gaan in de tijd. Een gemeenschappelijke opvatting is er in ieder geval over de kracht van informatie gestuurd, of wel data gedreven werken, waarbij de gegevenseigenaren/verwerkers aan zet zijn om de schat aan beschikbare informatie te ontsluiten en om te zetten in effectief beleid. Wat dit allemaal zal betekenen voor de gemiddelde medewerker die middenin de digitale transformatie terecht is gekomen zal nog moeten blijken. Met een hoge gemiddelde leeftijd en klassieke scholing in het vakgebied van belastingen is het aanbod wel aanwezig maar zal de vraag toch echt anders zijn. Het hele gezelschap is zich ervan bewust dat het een collectieve inspanning zal vragen van de sector om mensen te binden en te boeien voor het werk in de toekomst. Een troostende gedachte voor de deelnemers was dat onze (ICT) leveranciers ook worstelen met het vraagstuk en dat de gewaardeerde dagvoorzitter op dit ingewikkelde thema niet probeerde samen te vatten en na afloop vooral in verwarring achterbleef…..

Carolien Nicolai

Beleidsmedewerker digitale dienstverlening
Gemeente Zeewolde

Het Actualiteitendiner Dienstverlening was voor mij een goede gelegenheid om te toetsen bij anderen of mijn ideeën over de digitale dienstverlening van de (gemeentelijke) overheid hout snijden. En vooral om te ontdekken hoe we samen verder kunnen!

Peter van Bennekom

Directeur Dienstverlening Drechtsteden
Gemeente Dordrecht

Het Actualiteitendiner Dienstverlening was voor mij een heel waardevolle avond. Een interessante mix van mensen (strategische blik) met diverse opvattingen zaten aan tafel, die open en luisterend in gesprek waren. De ontspannen en kleinschalige opzet geeft ruimte om goed te beschouwen en iedereen aan bod te laten komen. Een aantal inzichten van deze avond neem ik weer in mijn achterzak mee naar Dordrecht. Het decor van Hotel New York en de skyline van Rotterdam gaf inspiratie op het verbinden van het verleden, heden en toekomst. Kortom, graag ben ik er een volgende keer weer bij.

Alexandra van der Lee

Sectorhoofd Publiekscontacten
Gemeente Eindhoven

Het Actualiteitendiner is een informele bijeenkomst op een prachtige plek, centraal in het land. De thema’s sluiten goed aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij, en bij de opgaven waar de (lokale en centrale) overheid voor staat. De hele bijeenkomst is goed georganiseerd met een duidelijke doel en onderwerp. De gasten zijn deskundig op het gekozen thema en er is ook voldoende diversiteit in de groep. De sfeer is uitermate prettig; zowel professioneel als informeel. Ook de begeleiding bij het diner is goed; een gesprekspartner begeleidt het geheel. Ik heb positieve ervaringen met het Actualiteitendiner!

Raymond van Mourik

Directeur
Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB)

Ik heb op 5 september kennis mogen maken met het ‘Actualiteitendiner Dienstverlening’ op uitnodiging van Centric en de Blommestein Groep. Het thema en de ‘line up’ waren interessant voor en vanuit de NVVB en uit ervaring wist ik al dat het met eten in Hotel New York ook wel goed zou zitten. Zo’n 5 minuten voor aankomst werd ik ‘gevraagd’ om één van de twee inleidingen te verzorgen vanwege een onverwachte afzegging. Met de ervaring rond een recente casus vanwege een fout in de paspoortchip en de gevolgen voor de burger van dat ‘digitaliseringsfoutje’ durfde ik die uitdaging wel aan. En de avond bleek meer verrassingen te kennen. Nieuwe ontmoetingen en inzichten, ruimte om even uit de dagelijkse realiteit te stappen en te fantaseren over het doorbreken van taboes, plafonds en dogma’s. Een dankbaar lijstje met namen, ideeën en huiswerk onder de arm mee terug. Alleen het eten was niet echt verrassend: dat was gewoon ouderwets uitstekend…

Siebren van der Berg

Manager Sociale Zaken
Gemeente Leeuwarden

Door de samenstelling van de aanwezigen, de opbouw van de onderwerpen en de informele ambiance heb ik het actualiteitendiner als verfrissend, inspirerend en diepgaand ervaren. Een waardevolle bijeenkomst!

Elfriede Boer

Directeur
Werkzaak Rivierenland

Het is bijzonder om met anderen te sparren over de toekomst van de Particpatiewet en zelfs breder de dienstverlening vanuit Gemeente. Opvallend is dat het eigenlijk niet uitmaakt of vanuit een grote organisatie of kleine organisatie handelt. Tijdens zo’n diner is er echt afstand van het werk en ruimte voor uitwisseling. Het is voor mij erg inspirerend, en biedt ook verrassende inzichten. Ik wil al met big data de dienstverlening verbeteren en een uitkering zie ik als een dienst/ product dat de gemeente levert. Daar dachten mijn collega’s duidelijk even anders over. Dat gaf mij weer stof tot nadenken. Dank voor alle inspiratie in het prachtige Hotel New York uitkijkend over het water.

Henk Procé

Directeur Sociaal Domein
Gemeente Zwolle

Ik vind de setting en sfeer van de actualiteitendiners mooi, de variatie in deelnemers maakt dat er steeds een gesprek op goed niveau en met verrassende invalshoeken ontstaat.

volgende editie

ACTUALITEITENDINERS 2019

In 2019 initieert Centric in samenwerking met Blommestein Groep weer een nieuwe reeks Actualiteitendiners; kleinschalige en inhoudelijke dinerdialogen met een bijzondere mix van stakeholders uit de lokale overheid, variërend van burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en directeuren van diensten tot bestuurders en professionals van maatschappelijke organisaties. De focus ligt daarbij op innovaties in dienstverlening, bedrijfsvoering, sociale allianties en belastingen. Naast bestuurskracht brengen we ook 'denkkracht van buiten' in: ervaringsdeskundigen uit andere sectoren die verrassende parallellen leggen naar de uitvoering van publieke taken.

 

Houd de website in de gaten voor de nieuwste dinerdebatten in 2019!