• slide
TERUG

CONFERENTIES

TERUGBLIK

Bestuurdersconferentie 2017
De Nieuwe Portefeuillehouder Financiën

30 maart 2017

 

Op 30 maart 2017 vond op initiatief van Provincie Zuid-Holland en VZHG de eerste editie plaats van de Bestuurdersconferentie ‘de Nieuwe Portefeuillehouder Financiën’. Het congres bracht ruim 150 portefeuillehouders financiën en financieel toezicht vanuit het hele land samen om in een informele setting een toekomstbestendige invulling van de bestuurlijke portefeuille financiën te verkennen.

 

De opdracht

De Provincie Zuid-Holland heeft Blommestein Groep gevraagd mee te denken in de programma-ontwikkeling, deelnemerswerving, logistiek en organisatie van de conferentie. Doelstelling was een inhoudelijke inspirerende en interactieve conferentie neer te zetten met een goed niveau deelnemers.  De uitkomsten moesten bovendien een positief en opbouwend karakter hebben, uitgaande van ieders kracht.

 

Het resultaat

De Bestuurdersconferentie combineerde visies en vergezichten met state-of-the-art kennis over ontwikkelingen, goede praktijken en bijzondere initiatieven. Gebundeld in een zeer interactief programma met keynote lezingen, ontbijtbriefing en ronde tafelgesprekken.

Lees wat er gezegd is over de Bestuurdersconferentie op socialmedia

of lees meer in het e-verslag 

 

Deelnemers

Titus Livius

Directeur Bestuur & Financien
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

Martijn Leisink

Wethouder Financiën
Gemeente Arnhem

Peter Verheij

Wethouder Financiën, Onderwijs en Sociale Zaken
Gemeente Alblasserdam

Jan Verhagen

Beleidsmedewerker Financiële Verhouding
Gemeente Den Haag

Rob van Kranen

Beleidsadviseur Financieel Toezicht
Provincie Zuid-Holland

Frank den Brok

Wethouder Financiën
Gemeente Oss

Michiel van Haersma Buma

Dijkgraaf
Hoogheemraadschap van Delfland

Patrick Brouns

Gedeputeerde
Provincie Groningen

Jo-Annes de Bat

Gedeputeerde
Provincie Zeeland

Bjorn Gossen

Senior Adviseur
BMC|Advies & Management

Patrick van Lunteren

Wethouder
Gemeente Breda

Robert Mul

Director Public Trust
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

Anneke van Zanen-Nieberg

Algemeen Directeur Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën

Carel van Eykelenburg

Voorzitter Raad van Bestuur
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Ton Schroor

Wethouder Financiën, Onderwijs, Zorg & Welzijn, Dienstverlening & ICT
Gemeente Groningen

Jan de Laat

Wethouder Financiën
Gemeente Gouda

Paul Huigens

Pilotmanager Digitale Agenda 2020
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Wolter Leiseboer

Regioambassadeur Zuid-West
Ministerie van Economische Zaken

Bert Hummel

Manager Public Finance
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Isabelle Diks

Wethouder Duurzame Ontwikkeling
Gemeente Leeuwarden

Adriaan Visser

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport
Gemeente Rotterdam

Jeroen den Uyl

Partner
Twijnstra Gudde

Aster van Tilburg

Crowdfunding Adviseur
Voor je Buurt

Frank Kenselaar

Projectleider Right To Challenge
Gemeente Rotterdam

SFEERIMPRESSIE

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

Terugblikkend op een inspirerende ontmoeting

Tijdens de Bestuurdersconferentie 'De Nieuwe Portefeuillehouder Financiën' kwamen ruim 150 portefeuillehouders financiën en financieel toezicht samen om in een informele setting een toekomstbestendige invulling van de bestuurlijke portefeuille financiën te verkennen. Hieronder treft u een sfeerimpressie aan.

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

‘Hoe kun je met mogelijk extra budget het geld op andere manieren beter maatschappelijk laten renderen? Dat is mijns inziens de kern van de opgave van de nieuwe portefeuillehouder Financiën.’

Rogier van der Sande, voormalig gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland

RECENSIE

OPDRACHTGEVER

Marije Hoogendoorn-Bruins Slot

Directie Leefomgeving en Bestuur afdeling Bestuur
Provincie Zuid-Holland

Dankzij de betrokkenheid en inzet van de Blommestein Groep hebben we in korte tijd een zeer succesvolle conferentie kunnen neerzetten. De toegevoegde waarde van de Blommestein Groep kwam vooral tot uiting bij het zoeken naar en benaderen van potentiële sprekers, het promoten van de conferentie en advisering over onder andere logistiek en communicatie. Tot slot werden onze gasten op de dag zelf goed ontvangen en begeleid door de professionele medewerkers van de Blommestein Groep.

volgende editie

BESTUURDERSCONFERENTIE 2018

NAJAAR 2018

Tijdens het slotwoord in 2017 sprak (inmiddels oud) gedeputeerde Rogier van de Sande de volgende woorden uit:
 

"Ook dank ik gedeputeerde Markink van de provincie
Gelderland, die heeft aangeboden het stokje over te nemen. De tweede landelijke conferentie voor portefeuillehouders financiën zal volgend jaar door de provincie Gelderland worden georganiseerd."