• slide
TERUG

DINERDEBAT

TERUGBLIK

17 september 2019

Goede overheidsdienstverlening vraagt om een mix tussen persoonlijk en digitaal contact, zo was een conclusie van de Prinsjesdagbeschouwing dienstverlening, op 17 september 2019 in hotel New York in Rotterdam.

 

De juiste mix tussen persoonlijk en digitaal

De bijeenkomst werd georganiseerd door de Blommestein Groep in samenwerking met Centric. Directeuren dienstverlening van diverse gemeenten en andere betrokkenen vanuit de overheid kwamen op de Prinsjesdagbeschouwing bijeen om te praten over de vele aspecten van overheidsdienstverlening: van apps en algoritmes tot de vraag achter de vraag van de burger.

Wat is goede dienstverlening? Daar is geen eenduidige definitie van, zo bleek, maar het is in ieder geval geen dienstverlening die de burger van het kastje naar de muur stuurt.

Lees de Management Summary van de Prinsjesdagbeschouwing Dienstverlening hier. 

 

GESPREKSPARTNERS

Steven Luitjens

Programmamanager en strategisch adviseur bij I Interim Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Logius

Henri Rauch

Directie Informatiesamenleving - Teamleider Digitale Overheid
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Mohamed El Achkar

Algemeen Directeur Publiekszaken
Gemeente Den Haag

Ab van Ravestein

Algemeen Directeur
RDW

Jan Fraanje

Directeur
Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP)

Mark Uiterwijk Winkel

Business Unit Manager
Centric

Emine Özyenici

CIO
Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Lejla Selimovic

Onderzoeker
Gemeentelijke ombudsman Den Haag

Sandra Post

Strategisch Manager Burgerzaken
Centric IT Solutions

Peter van Bennekom

Directeur Dienstverlening Drechtsteden
Gemeente Dordrecht

Xander Jongejan

Manager Dienstverlening
Gemeente Leeuwarden

Marcel Thaens

Chief Information Officer (CIO)
Provincie Noord-Brabant

Martijn Groenewegen

Hoofd afdeling Digitale Strategie en Ondersteuning
Gemeente Rotterdam - bewaren

Peter Heskes

Gemeentelijke Ombudsman Den Haag
Gemeentelijke ombudsman Den Haag

SFEERIMPRESSIE

TERUGBLIK IN BEELD

Inspirerend Actualiteitendiner

Het Actualiteitendiner Prinsjesdagbeschouwing is een traditie te noemen. Een combinatie van beleving en dialoog in een inspirerende omgeving. Onderstaand een korte impressie in beeld. 

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

“Als we de toepassing van technologie sterk inkaderen, dan ontzeggen we onszelf ook de betere dienstverlening van de toekomst.”

Ab van Ravestein, algemeen directeur RDW

RECENSIES

DEELNEMERS

Martijn Groenewegen

Hoofd afdeling Digitale Strategie en Ondersteuning
Gemeente Rotterdam - bewaren

"Ik vond het gezelschap mooi samengesteld. Tijdens de discussie werd duidelijk waar de worsteling tussen de huidige wereld en de nieuwe wereld lag. Belangrijk is dat we blijven denken vanuit de mens en beseffen dat deze diverse interactiebehoefte met de overheid heeft. Tegelijkertijd vertalen we dat soms te snel in bestaande oplossingen of de wens om innovatie te vertragen tot alle waarborgen geregeld zijn. Daartegenover staat de wens om modern, gemakkelijk en digitaal te werken. Ik denk dat ook duidelijk werd dat verdieping in de mogelijkheden van moderne technologie nodig is. Al met al een interessant gesprek met verrassende invalshoeken in een schitterende setting. "

Henri Rauch

Directie Informatiesamenleving - Teamleider Digitale Overheid
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

"Het was een verrijkend gesprek in de dialoog vorm rond de thematiek van Prinsjesdag 2019, met de nadruk op dienstverlening & digitalisering. De sfeer was ontspannen en er was volop ruimte voor reflectie, inspiratie en creatief denken. Eén van de inzichten is dat we inzake overheidsdienstverlening nog maar het begin staan van het centraal stellen van de inwoner en het bedrijf. Een ander inzicht is dat er geen quick wins zijn maar dat we langdurig met elkaar op weg zijn in een intensief transitie traject."

Peter van Bennekom

Directeur Dienstverlening Drechtsteden
Gemeente Dordrecht

"De bijeenkomst was zeer de moeite waard. Het gezelschap was divers en interessant. Er was veel ruimte om zonder de waan van de dag te beschouwen op waar het echt om gaat in goede dienstverlening van de overheid. Als niet-ICT-er was ik blij dat het vooral ging over het verschil maken voor de burger en weinig over de techniek. De prachtige en gastronomische omgeving van Hotel New York en de professionele begeleiding maakte het af."

Marcel Thaens

Chief Information Officer (CIO)
Provincie Noord-Brabant

"Het was een mooie bijeenkomst omdat we in rust, vanuit verschillende invalshoeken, belangen en meningen, hebben kunnen praten over een thema dat iedereen raakt: ICT en dienstverlening. We bouwen hierbij voort op inzichten en ervaringen van vroeger, gecombineerd met uitdagingen en technologie van nu. Dat alles onder leiding van een ervaren voorzitter die zijn sporen op dit thema heeft verdiend en dus heel goed weet waar hij het over heeft. Prima organisatie, goed afgewogen gezelschap en dus leuk en nuttig tegelijkertijd!"

Steven Luitjens

Programmamanager en strategisch adviseur bij I Interim Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Logius

"De Prinsjesdagbeschouwing Dienstverlening was een open dialoog. Er was oprechte belangstelling voor ieders standpunten en argumenten. Gezamenlijk werd gezocht naar wat de essentiële kenmerken – moeten – zijn van publieke dienstverlening. We moeten niet somberen waar we staan, maar er kan en moet nog veel echt beter. Er was consensus dat we niet moeten doorslaan in steeds verdere digitalisering van die dienstverlening. Digitalisering werkt het best bij routinematige handelingen. De tijd en het geld dat daarmee wordt bespaard kun je benutten voor moeilijke gevallen. Digitalisering van de afhandeling daarvan blijkt keer op keer moeilijk en niet zelden contraproductief."

Lejla Selimovic

Onderzoeker
Gemeentelijke ombudsman Den Haag

"Het was waardevol om met verschillende lagen van de overheid gedachtes uit te wisselen over de dienstverlening en in het bijzonder de rol van digitalisering hierbij. In één avond is het gelukt om verschillende aspecten rondom digitalisering te bespreken: de huidige stand van zaken, de gevaren van verdere digitalisering maar ook de mogelijkheden in de toekomst. Al met al was het een mooie avond waar op een open maar kritische manier gesproken is over waar nog winst te behalen valt met betrekking tot de dienstverlening."

volgende editie

PRINSJESDAGBESCHOUWING DIENSTVERLENING

September 2020

 

“Het is lastig voor een organisatie om structureel aandacht te houden voor het verbeteren van dienstverlening. Terwijl je dienstverlening heel veel zegt over de kwaliteit van je organisatie. Als je wilt blijven groeien als organisatie, dan heb je klantsignalen nodig. En die komen vanuit de dienstverlening.”

 

Deze afsluitende woorden van Peter Heskes, de gemeentelijke ombudsman van Den Haag, zullen de opmaat vormen naar 2020.