• slide
  • slide
  • slide
  • slide
TERUG

DINERDEBAT

TERUGBLIK

Flexibele ecosystemen van samenwerking in het beroepsonderwijs

28 oktober 2019

Het zijn roerige tijden voor het beroepsonderwijs. Digitalisering verandert de verhouding tussen student en docent, werk en leren vervloeien en de arbeidsmarkt is sterk in beweging. Het antwoord van het beroepsonderwijs is een transformatie naar meer hybride onderwijssystemen, met een flexibel en meer studentgericht aanbod. Maar is dat voldoende? Die vraag stond centraal tijdens de Transformatie Dialoog Beroepsonderwijs, op 28 oktober 2019 in Putten.

 

Eigen Koers

De oproep tijdens de Transformatie Dialoog is helder: de sector moet veel duidelijker haar eigen agenda bepalen. Peter van Mulkom: “Ook omdat, als we dat niet doen, anderen voor ons gaan beslissen. Dat geldt al op het niveau van een school: als wij niet onze eigen koers bepalen, dan gaat iedereen zich ermee bemoeien omdat we zo’n diverse opgave hebben.” Maatschappelijke relevantie is de sleutelvraag voor een heldere koers, zegt Gert Simons, directeur CACI: “Wat wil je als beroepsonderwijs betekenen?” De MBO Raad lijkt het aangewezen orgaan om het gesprek hierover te voeren. Oege de Jong: “Het zou mooi zijn als we dat net zo eerlijk en ongezouten kunnen doen als we hier aan tafel hebben gedaan.” Susanne Zuurendonk, manager Professional Services bij CACI, besluit: “Ik heb tijdens deze dialoog veel passie gehoord, maar ook hoe complex het werkveld van het mbo is. Gezamenlijk een nieuw doel, een nieuwe werkelijkheid creëren lijkt mij een goede weg. Ik heb wel het gevoel dat we nog lang niet klaar zijn, de dialoog van vanavond verdient een vervolg.”

Lees de uitgebreide Management Summary van de Transformatie Dialogen Beroepsonderwijs hier: 

 

GESPREKSPARTNERS

Laurent de Vries

Voorzitter College van Bestuur
Summa College

Wim Moes

Voorzitter College van Bestuur
Alfa-college

Dirk Megens

Docent en 'Leraar van het Jaar 2019'
ROC Nijmegen

Marc van der Meer

Bijzonder Hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt
Tilburg University

Wouter Haasloop Werner

Docent en Vmg. CIO
Hogeschool Windesheim

Oege de Jong

Lid College van Bestuur en Bestuurslid, MBO Raad
mboRijnland

Gézina Trouw

Allround verpleegkunde (hybride) docent
Zadkine Gezondheid, Welzijn & Sport College

Susanne Zuurendonk

Directeur
CACI BV

Fred van der Westerlaken

Voorzitter College van Bestuur
Onderwijsgroep Tilburg

Gita Perdon

Manager Bovensectoraal beleid
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Gert Simons

Directeur
CACI BV

Peter van Mulkom

Voorzitter College van Bestuur
ROC Nijmegen

Ineke van der Linden

Voorzitter College van Bestuur
ROC TOP

SFEERIMPRESSIE

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

Terugblikkend op een inspirerende dialoog

De Transformatie Dialogen Onderwijs zijn zeer kleinschalig en persoonlijk van opzet. De dialoog vindt plaats aan één grote ovale tafel en genodigden worden geselecteerd en uitgenodigd op basis van hun kennis, ervaring en betrokkenheid bij de thematiek. Onderstaand treft u een impressie in beeld.

 

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

“Het belangrijkste is dat we in het beroepsonderwijs aansluiten op de interesse van de student, zodat die later zijn eigen weg vindt.”

Oege de Jong, Lid CvB MBO Rijnland en bestuurslid MBO Raad

RECENSIES

DEELNEMERS

Dirk Megens

Docent en 'Leraar van het Jaar 2019'
ROC Nijmegen

"In een open en ontspannen sfeer werd er gesproken over de huidige stand van zaken binnen in het mbo-onderwijs en werd er nagedacht over de toekomst hiervan. Inspirerende nieuwe inzichten en prikkelende stellingen werden met elkaar gedeeld, hierbij was veel ruimte en aandacht voor elkaar inbreng."

Gert Simons

Directeur
CACI BV

"Het was leuk en leerzaam. Wederom complimenten voor de organisatie en het bij elkaar krijgen van zo’n groep!"

Peter van Mulkom

Voorzitter College van Bestuur
ROC Nijmegen

"De echte vraagstukken van beroepsonderwijs diepgaand, open, humoristisch, realistisch, scherp en vanuit een mooie diversiteit aan perspectieven benaderd!"

Wouter Haasloop Werner

Docent en Vmg. CIO
Hogeschool Windesheim

"Bij de Transformatie Dialogen doe ik als gespreksleider mijn best om deelnemers te verleiden om met een open vizier een echt en oprecht gesprek aan te gaan met de anderen en een beetje uit de rol en positie van baan en werk te stappen. Voor mijn gevoel was er tijdens de Transformatie Dialogen Onderwijs op 28 oktober in Putten weer sprake van zo’n open en oprecht gesprek. Tijdens de afronding van de avond spraken sommige deelnemers over passie en vuur, en inderdaad heb ik dat ook ervaren. Sommige deelnemers hebben afgesproken om elkaar op te zoeken om verder te praten. In de korte tijd die we hadden, en de setting waarin we samen zaten, hebben we met zijn alleen een sfeer van veiligheid en lichtheid weten te creëren. Ik heb genoten van deze inspirerende avond."

Gézina Trouw

Allround verpleegkunde (hybride) docent
Zadkine Gezondheid, Welzijn & Sport College

"Dank voor de uitnodiging van deze zeer inspirerende de avond. Een bijzonder gepassioneerd gezelschap waarin ook voor de docent een rol van betekenis was weggelegd. Ik zie deze avond als een eerste kennismaking met elkaar waarin een ieder met zijn eigen visie op transformatie van het beroepsonderwijs doordrongen werd dat we een gezamenlijk doel hebben. Vanuit verschillende invalshoeken hebben we gesproken over de toekomst van het beroepsonderwijs welke mijn inziens alleen van waarde zijn als hier een vervolg op komt. Het was een goede mix van instellingen echter zou het aandeel docenten iets groter mogen zijn. Het zou mooi zijn dat iedere bestuurder een docent van zijn school meeneemt in dit overleg. De verschillende visies op onderwijs hebben mij aan het denken gezet, mijn eigen visie op scherp gezet en deels wel herzien."

Wim Moes

Voorzitter College van Bestuur
Alfa-college

"Ik vond het een mooie avond. Open gesprekken. Er werd goed geluisterd en er was sprake van een mooie dialoog. Diversiteit van de deelnemers was ook prima. En bijdragen sloten vanuit verschillende gezichtspunten (praktijk, bestuur) volgens mij mooi op elkaar aan. Tot slot, prima locatie, lekker eten. Dank!"

volgende editie

TRANSFORMATIE DIALOGEN ONDERWIJS

OKTOBER 2020