• slide
  • slide
  • slide

Maurick Offensief 2021

TERUG NAAR AGENDA

Van medisch naar welzijnsmodel in het woonzorglandschap

1-3 september 2021

Kasteel Maurick

 ‘Onorthodoxe studiereis in eigen land voor bestuurders uit zorg, wonen en welzijn’

In een intensief en inspirerend tweedaags programma zoeken we met elkaar - los van de waan van de dag en vanuit verschillende perspectieven – concrete oplossingen voor de transitie van een medisch naar welzijnsmodel voor het woonzorglandschap. Uitmondend in een actie-agenda die we sector-breed willen delen.

HIGHLIGHTS

BESTUURDERS UIT WONEN, ZORG EN WELZIJN

‘Beleving van zorg zoals we (nog) niet kennen’

De transitie naar een maatschappelijk renderend woonzorglandschap is complex en vraagt om betrokkenheid van álle zorgstakeholders, maar ook van onorthodoxe ‘denkkracht van buiten’. Het MaurickOffensief brengt daarom naast een ambitieus gezelschap van zo’n 35 bestuurders uit zorg, wonen en welzijn, óók thought leaders van buiten de directe invloedssfeer van het sociaal domein bijeen; zoals architecten, politici, designers, startups en filosofen.

GESPREKSPARTNERS

Maarten van Rixtel

Bestuurder
Sensire

Arjan Bandel

Lid Raad van Bestuur
Laurens

Charles Laurey

Voorzitter Raad van Bestuur
ZuidZorg

Floris Alkemade

Rijksbouwmeester
Rijksvastgoedbedrijf

Trudy Prins

Raad van Bestuur
De Rijnhoven

Marieke Braks

Directeur Langdurige Zorg
Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Yvonne Biemans

Algemeen Directeur
Assist Zorg B.V.

Peter Ploegsma

Lid Raad van Bestuur
Aafje

Annemarie Maarse

Residential & Healthcare Director
Syntrus Achmea

Edwin Wulff

Voorzitter Raad van Bestuur
Argos Zorggroep – DrieMaasStede

Marleen Damen

Wethouder Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn
Gemeente Leiden

Peter Bosselaar

Voorzitter Raad van Bestuur
Atlant

Marti Paardekooper

Directeur Zorginkoop Langdurige Zorg
Zilveren Kruis

Johan van Houwelingen

Raad van Bestuur
AAG

Peter Boerenfijn

Directeur-bestuurder
Habion

Ellis Kastelein

Raad van Bestuur
Stichting Humanitas

Eppie Fokkema

Voorzitter Raad van Bestuur
Archipel Zorggroep

Tamara Pieterse

Bestuurder
Zorgbalans

Vinood Mangroelal

Executive Vice President
KPN Health

Peter Muijen

Raad van Bestuur
Daelzicht

Cees van Boven

Bestuursvoorzitter
Woonzorg Nederland

Josefien Kursten

Directeur Regulering
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Martien Louwers

Wethouder o.a. wijken en welzijn
Gemeente Arnhem

Mariska Tichem

Voorzitter Raad van Bestuur
DOMUS MAGNUS

John Bos

Raad van Bestuur
Woonzorg Flevoland

Coby Nogarede-Hoekstra

Voorzitter Raad van Bestuur
De Zorgboog

Liesbeth Grijsen

Wethouder
Gemeente Deventer

Jack Jansen

Voorzitter Raad van Bestuur
MeanderGroep Zuid-Limburg

Frank van Berkel

Partner
Morgens

Jan Megens

Manager Wlz
Menzis Zorgkantoor

Anke Huntjens

Bestuurder
Stichting Pré Wonen

Dirk Jan van der Zeep

Voorzitter Raad van Bestuur
Portaal

Tijs Rietjens

Directeur
Caresharing

ORGANISATIE

Het Maurick Offensief is een initiatief van:

Blommestein Groep

Blommestein Groep verbindt directeuren en bestuurders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, breed draagvlak te creëren voor innovaties. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

 

 

Locatie's

Kasteel Maurick, Maurick 3, 5261 NA Vught

Huize Bergen, Glorieuxlaan 1, 5261 SG Vught

 

Meer informatie over het Maurick Offensief?

Eugénie Blommestein, eugenie@blommesteingroep.nl