• slide
  • slide
  • slide

Maurick Offensief 2021

TERUG NAAR AGENDA

Van medisch naar welzijnsmodel in het woonzorglandschap

voorjaar 2021

Kasteel Maurick

 ‘Onorthodoxe studiereis in eigen land voor bestuurders uit zorg, wonen en welzijn’

In een intensief en inspirerend tweedaags programma zoeken we met elkaar - los van de waan van de dag en vanuit verschillende perspectieven – concrete oplossingen voor de transitie van een medisch naar welzijnsmodel voor het woonzorglandschap. Uitmondend in een actie-agenda die we sector-breed willen delen.

HIGHLIGHTS

BESTUURDERS UIT WONEN, ZORG EN WELZIJN

‘Beleving van zorg zoals we (nog) niet kennen’

De transitie naar een maatschappelijk renderend woonzorglandschap is complex en vraagt om betrokkenheid van álle zorgstakeholders, maar ook van onorthodoxe ‘denkkracht van buiten’. Het MaurickOffensief brengt daarom naast een ambitieus gezelschap van zo’n 35 bestuurders uit zorg, wonen en welzijn, óók thought leaders van buiten de directe invloedssfeer van het sociaal domein bijeen; zoals architecten, politici, designers, startups en filosofen.

GESPREKSPARTNERS

Maarten van Rixtel

Bestuurder
Sensire

Coby Nogarede-Hoekstra

Voorzitter Raad van Bestuur
De Zorgboog

Floris Alkemade

Rijksbouwmeester
Rijksvastgoedbedrijf

Trudy Prins

Raad van Bestuur
De Rijnhoven

Martien Louwers

Wethouder o.a. wijken en welzijn
Gemeente Arnhem

Edwin Wulff

Voorzitter Raad van Bestuur
Argos Zorggroep – DrieMaasStede

Arjan Bandel

Lid Raad van Bestuur
Laurens

Marti Paardekooper

Directeur Zorginkoop Langdurige Zorg
Zilveren Kruis

Johan van Houwelingen

Raad van Bestuur
AAG

Anke Huntjens

Bestuurder
Stichting Pré Wonen

Jeroen Kleinjan

Voorzitter Raad van Bestuur
Carint Reggeland Groep

Charles Laurey

Voorzitter Raad van Bestuur
ZuidZorg

Cees van Boven

Bestuursvoorzitter
Woonzorg Nederland

Josefien Kursten

Directeur Regulering
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Yvonne Biemans

Algemeen Directeur
Assist Zorg B.V.

Tamara Pieterse

Bestuurder
Zorgbalans

Peter Muijen

Raad van Bestuur
Daelzicht

Frank van Berkel

Partner
Morgens

Jan Megens

Manager Wlz
Menzis Zorgkantoor

ORGANISATIE

Het Maurick Offensief is een initiatief van:

Blommestein Groep

Blommestein Groep verbindt directeuren en bestuurders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, breed draagvlak te creëren voor innovaties. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

 

 

Locatie's

Kasteel Maurick, Maurick 3, 5261 NA Vught

Huize Bergen, Glorieuxlaan 1, 5261 SG Vught

 

Meer informatie over het Maurick Offensief?

Eugénie Blommestein, eugenie@blommesteingroep.nl