• slide
  • slide

Maurick Offensief 2023

TERUG NAAR AGENDA

Alle Hens aan Dek!

15 t/m 17 februari 2023

Landgoed Huize Bergen en Kasteel Maurick in Vught

Maatschappelijk bewustzijn én verwachting van 'woonzorg'


Van 15 t/m 17 februari a.s. initieert de Blommestein Groep op Kasteel Maurick in Vught voor de 2e keer in successie ‘de onorthodoxe studiereis in eigen land’, waarbij bestuurders uit zorg, wonen, welzijn en gemeenten - samen met burgers en maatschappelijk ondernemers - de paradigma’s voor een toekomstbestendig woonzorglandschap verkennen. Ambitieus en strijdbaar met als doel om tot onconventionele oplossingen en allianties te komen. Eén van de oproepen uit het MaurickOffensief van vorig jaar - en een bevestiging van een beweging die steeds meer navolging krijgt – is dat we de vanzelfsprekendheid van vaste (zorg)patronen moeten durven doorbreken en dat een toekomstbestendig woonzorglandschap niet kán zonder samenwerking met stakeholders van buiten de zorg. Waarbij de kernvraag misschien wel is: wat verstaan we nog onder ‘zorg’? Of concreter: moeten we niet naar een nieuw maatschappelijk bewustzijn en verwachtingspatroon over wonen en zorg in relatie tot ouder worden? 

 

Omgaan met schaarste; doorbreken van de ‘zorgreflex’ en samenvloeien formele en informele zorg
De Coronacrisis liet zien dat zorg niet oneindig is. Ook het Integraal Zorgakkoord benadrukt dit; we gaan niet naar méér zorg, maar naar minder. Het is een kentering die zich op vele fronten in de samenleving voor doet en waar ook de zorg niet aan ontkomt; we moeten leren omgaan met schaarste. Het ‘weg-organiseren’ van zorg in collectieve regelingen behoort tot het verleden. Meer financiële middelen komen er niet en meer ‘handen aan het bed’ al helemaal niet. En dus zijn we steeds meer zelf aan zet; als ouderen, als familie, als kinderen van, als mantelzorgers, als samenleving. De klassieke zorgreflex waarin het aanbod centraal staat (‘zo doen wij dat’) zal moeten plaatsmaken voor een beweging waarbij formele zorg samenvloeit met informele zorg en waarbij niet zozeer ‘zorg’ leidend is, maar de vraag áchter de vraag: waarmee bent u geholpen in uw leven? 

 

Van individuele ambities naar een collectieve beweging 
Het MaurickOffensief is opgebouwd uit een intensief en inspirerend 2-daags programma rondom de transitie naar een welzijnsmodel in het woonzorglandschap. Met opschaling van best practices op individueel organisatieniveau, maar ook met het collectief stimuleren van maatschappelijk bewustzijn over de grenzen aan zorg, het omarmen van de kracht van burger-initiatieven, het versterken van de positie van zorgverleners en het vergroten van de uitvoeringskracht in het sociaal domein. Bestuurders vormen het hitteschild voor de ongemakkelijke keuzes in de transformatie van het woonzorglandschap. Het MaurickOffensief daagt hen uit om met elkaar aan de slag te gaan. Genodigden worden geselecteerd en uitgenodigd op basis van hun kennis, ervaring en betrokkenheid bij de thematiek. Maar bovenal op hun lef en motivatie om verschil te maken. Om de reikwijdte van ideeën en inzichten te vergroten, worden de uitkomsten het MaurickOffensief gebundeld in een inspirerende publicatie.
 

 

HIGHLIGHTS

BESTUURDERS UIT WONEN, ZORG EN WELZIJN

‘Beleving van zorg zoals we (nog) niet kennen’

De transitie naar een maatschappelijk renderend woonzorglandschap is complex en vraagt om betrokkenheid van álle zorgstakeholders, maar ook van onorthodoxe ‘denkkracht van buiten’. Het MaurickOffensief brengt daarom naast een ambitieus gezelschap van zo’n 35 bestuurders uit zorg, wonen en welzijn, óók thought leaders van buiten de directe invloedssfeer van het sociaal domein bijeen; zoals architecten, politici, designers, startups en filosofen.

GESPREKSPARTNERS o.a.

Erik Gerritsen

Directievoorzitter
Ymere

Saskia Baas-Van Leeuwen

Voorzitter Raad van Bestuur
Philadelphia Zorg

Johan van Houwelingen

Raad van Bestuur
AAG

Yvonne Biemans

Algemeen Directeur
Assist Zorg B.V.

Daniel Fischer

VP Sales Health
KPN Health

Marja Appelman

Directeur Woningbouw
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Guido Blom

Directeur
Fundis

Heleen van Nispen

Lid Raad van Bestuur
Groenhuysen

Anne-Jo Visser

Directeur
Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC)

Jeroen Kamerbeek

Commercieel Directeur
Tzorg Groep

Marcel Canoy

Bijz. Hoogleraar Gezondheidseconomie Dementiezorg
Vrije Universiteit Amsterdam

Henk Gerla

Lid Raad van Bestuur
Zorg en Zekerheid

Coby Nogarede-Hoekstra

Voorzitter Raad van Bestuur
De Zorgboog

Jan Megens

Programmadirecteur Wonen, Ondersteuning en Zorg
Ministerie van VWS

Peter Ploegsma

Lid Raad van Bestuur
Aafje

Patricia van de Wetering - Geraets

Algemeen directeur
Mextal

Emmeke van Eersel

Voorzitter Raad van Bestuur
Middin

Daphne Braal

Bestuurder
Vidomes

Fimke Wiersma

Bestuurder
Elaa

Bart Broers

Directeur Zorg
Autoriteit Consument & Markt

Hans Huizer

Voorzitter Raad van Bestuur
Thebe

René Martens

CCO
Medux

Frido Kraanen

Lid Raad van Bestuur
Omring

Arjan Bandel

Lid Raad van Bestuur
Laurens

Aline Poolen

Bestuurder
ZorgAccent

John Bos

Raad van Bestuur
Woonzorg Flevoland

Ger Peeters

Bestuursvoorzitter
Wonen Limburg

Monique Cremers

Voorzitter Raad van Bestuur
Amsta

Korrie Louwes

Algemeen directeur Onderwijs, Cultuur en Welzijn
Gemeente Den Haag

Heidi van den Brink

Raad van Bestuur
Marente

Hans van Noorden

Directeur Langdurige Zorg
Coöperatie VGZ

Anne Magriet Pot

Prof. Toezicht Persoonsgerichte en Geïntegreerde Langdurige Zorg
Erasmus Universiteit Rotterdam

Edwin Wulff

Voorzitter Raad van Bestuur
Argos Zorggroep

Cees van Boven

Bestuursvoorzitter
Woonzorg Nederland

Peter Boerenfijn

Directeur-bestuurder
Habion

Annemarie Maarse

Residential & Healthcare Director
Syntrus Achmea

Carly Jansen

Bestuurder
Mooiland

Harry Platte

Directeur - bestuurder
Parteon

Jan-Kees van Wijnen

Raad van Bestuur
Tante Louise

Charles Laurey

Voorzitter
Austerlitz Zorgt

Jeroen Lambriks

Raad van Bestuur
Amstelring

Josje Kok

Postdoctoral researcher
Erasmus Universiteit Rotterdam

ORGANISATIE

Het Maurick Offensief is een initiatief van:

Blommestein Groep

Blommestein Groep verbindt directeuren en bestuurders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, breed draagvlak te creëren voor innovaties. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

 

Locatie's

Kasteel Maurick, Maurick 3, 5261 NA Vught

Huize Bergen, Glorieuxlaan 1, 5261 SG Vught

 

Meer informatie over het Maurick Offensief?

Programma: Lard Ortjens, lard@blommesteingroep.nl

Concept en organisatie:  Eugénie Blommestein, eugenie@blommesteingroep.nl

 

U kunt ook bellen met: 088 - 070 11 00.