• slide
  • slide
  • slide
  • slide

Maurick Offensief 2024

TERUG NAAR AGENDA

Solitair of Solidair?

7 t/m 9 februari 2024

Huize Bergen en Kasteel Maurick

Ouderdom wacht op niemand, ook niet op een nieuw kabinet!

Onder de noemer ‘Solitair of Solidair?’ brengen we een mix van bestuurders en professionals van zo’n 50 ouderen/thuiszorgorganisaties, woningcorporaties, zorgkantoren en gemeenten bijeen, met de ambitie om écht verschil te maken en ‘de logica van de wijk’ leidend te maken in de beweging van een medisch naar een welzijnsmodel in het woonzorglandschap.

 

Het MaurickOffensief daagt de aanwezigen uit het échte leiderschapsgesprek te voeren, over het anticiperen op schaarste, sturen op domeinoverstijgende samenwerking, verbinden van formele en informele zorg en het implementeren van nieuwe woonzorgconcepten. 

 

Waar het MaurickOffensief vorig jaar al liet zien dat er veel energie en bestuurlijke wil is om buiten de gebaande paden aan woonzorgoplossingen te werken, pakken we daar dit jaar op door. Met als belangrijkste gemene deler: dit kun je niet alleen! Samenwerking óver domeinen heen - niet alleen tussen zorginstellingen en corporaties - maar ook met gemeenten, het sociaal domein, zorgkantoren en maatschappelijke ondernemers en burgers – is het vertrekpunt.

HIGHLIGHTS

BESTUURDERS UIT WONEN, ZORG EN WELZIJN

 

Het MaurickOffensief daagt de aanwezigen uit het échte leiderschapsgesprek te voeren, samen met de ‘denkkracht van buiten’; verrassende stakeholders die vanuit verschillende disciplines de aanwezigen een spiegel voorhouden, inspireren en confronteren over de maatschappelijke opgave voor een duurzaam woonzorglandschap.

GESPREKSPARTNERS

Erik Gerritsen

Directievoorzitter
Ymere

Edwin Wulff

Voorzitter Raad van Bestuur
Argos Zorggroep

Coby Nogarede-Hoekstra

Voorzitter Raad van Bestuur
De Zorgboog

Johan van Houwelingen

Raad van Bestuur
AAG

Petra van Zeeland

Partner
Morgens

Daphne Braal

Bestuurder
Vidomes

Heidi van den Brink

Raad van Bestuur
Marente

Rob Haans

Bestuursvoorzitter
de Alliantie

Pien de Jong

Bestuurder
Zorggroep Amsterdam Oost

Petra de Leede

Managing Partner
P5Com

Esther Hendriks

Bestuurder
Mantelzorg Nederland

Martin van de Ruit

Voorzitter Raad van Bestuur
Gro-up

Amanda Schiltmans

Directeur-bestuurder
Stichting Statiegeld op Jeugd

Henk Gerla

Lid Raad van Bestuur
Zorg en Zekerheid

Jeroen Kleinjan

Directeur-Bestuurder
Dagelijks Leven

Arjan Bandel

Lid Raad van Bestuur
Laurens

Jan Megens

Programmadirecteur Wonen, Ondersteuning en Zorg
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dirk Jan van der Zeep

Voorzitter Raad van Bestuur
Reinaerde

Korrie Louwes

Algemeen directeur Onderwijs, Cultuur en Welzijn
Gemeente Den Haag

Jan Smelik

Algemeen coördinator, oprichter Austerlitz Zorgt en lid Kwaliteitsraad van het Zorginstituut
Nederland Zorgt voor Elkaar

Christa Klijn

programma-Directeur Generaal Werk aan Uitvoering
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Marjolein Dohmen

Directeur Duurzame Zorg en innovatie
De Zorggroep

Jan Maarten Nuijens

Voorzitter Raad van Bestuur
Kwadrant Groep

Jaap Stappers

Kwartiermaker Strategie, Beleid en Verbinding
CZ Zorgkantoor

Pieter Paul Slikker

Wethouder wonen, zorg en bestuurlijke vernieuwing
Gemeente 's-Hertogenbosch

Rachel van Houwelingen

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Realisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Mark van Houdenhoven

Voorzitter Raad van Bestuur
Careyn

Steven de Waal

Oprichter en Voorzitter
Public SPACE

Tiana van Grinsven

Voorzitter Raad van Bestuur
De Zorgcirkel

Aline Poolen

Bestuurder
ZorgAccent

Daniel Fischer

VP Sales Health
KPN Health

Heleen van Nispen

Lid Raad van Bestuur
Groenhuysen

Josette Luijten

Directeur
Medux Nederland

René Groot Koerkamp

Manager Zorgkantoor
Menzis

Rosan Oostveen

Manager Strategie en Analyse Wlz
Zilveren Kruis

Bettina Bock

Hoogleraar Inclusieve Plattelandsontwikkeling
Wageningen Universiteit & Research (WUR)

Franka Morssink

CFO
Philadelphia Zorg

Remco Bakker

Voorzitter Raad van Bestuur
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Jacqueline van der Loo

Bestuurder
Amaris Zorggroep

Frido Kraanen

Lid Raad van Bestuur
Omring

Ingrid Hoogstrate

Directeur Inclusieve Samenleving
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Cees van Boven

Bestuursvoorzitter
Woonzorg Nederland

Yvonne Biemans

Algemeen Directeur
Assist Zorg

Emmeke van Eersel

Voorzitter Raad van Bestuur
Middin

Fimke Wiersma

Bestuurder
Elaa

Ageeth Ouwehand

Raadslid
Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS)

Ron Axt

Voorzitter Raad van Bestuur
Groenhuysen

Agnes Klaren

Raad van Bestuur
Thebe

Albert Vlemmix

Raad van Bestuur
Stichting Maria-oord

Tanja Jagtenberg

directeur Buurtwerk
Gro-up

Gerben Douma

Bestuurder
Beweging 3.0

Niels Groeneweg

MT-lid directie Langdurige Zorg
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ORGANISATIE

Blommestein Groep

Blommestein Groep verbindt directeuren en bestuurders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, breed draagvlak te creëren voor innovaties. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

 

Locatie

Kasteel Maurick, Maurick 3, 5261 NA Vught

Huize Bergen, Glorieuxlaan 1, 5261 SG Vught

Meer informatie over het Maurick Offensief?

Programma: Lard Ortjens, lard@blommesteingroep.nl

Algemeen:  Eugénie Blommestein, eugenie@blommesteingroep.nl

 

U kunt ook bellen met: 088 - 0701100.