• slide
  • slide
  • slide

Panorama van de Zorg 2023

TERUG NAAR AGENDA

Panorama van Nederland - Solidariteit tussen Publieke voorzieningen

13 juni 2023

Hotel New York

Het koekoeksjong en de kanarie in de kolenmijn

De vraag naar zorg zal alleen maar toenemen en daarmee ook de ‘hap’ uit de overheidsbegroting. Ieder jaar weer. Het is het verhaal van het koekoeksjong in het nest van de verzorgingsstaat dat een wig drijft tussen de solidariteit in publieke voorzieningen. En tegelijkertijd vormen de uitdagingen bínnen het zorglandschap een voorbode van de lakmoesproef voor álle publieke en ‘sociaal vitale’ infrastructuren. Van het onderwijs en de woningmarkt tot de energie-, verkeers- en vervoerssector: hoe kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid voor iedereen te borgen? Maakt het de zorg tot een kanarie in de kolenmijn voor het anticiperen op schaarste en een onvermijdelijke herbezinning op de kernwaarden van de samenleving zélf?

HIGHLIGHTS

BESTUURDERS EN TOPAMBTENAREN

- SAMENLEVING BREED -

Dit Denktankdiner van Het ‘Panorama van de Zorg’ is een verbreding van het medisch-inhoudelijk perspectief naar een maatschappij-breed perspectief. Dit is geen zorgdebat, dit is een debat over de (her)inrichting van de samenleving als geheel; het Panorama van Nederland. Wat voor samenleving willen we zijn? En, welke keuzes en afwegingen horen daarbij? In een verrassend en cross-sectoraal denktankdiner extrapoleren we individuele, en sectorspecifieke uitdagingen naar de bredere welvaartsagenda van Nederland. Over kansengelijkheid en het realiseren van een nieuw evenwicht tussen individuele keuzes en collectieve regelingen, tussen (eigen) risico’s en solidariteit (tussen generaties), maar ook tussen markt en overheid en tussen economie en ecologie. We verkennen de handelingsperspectieven en mechanismen van samenwerking en concurrentie tussen verschillende sectoren.

GESPREKSPARTNERS

Patrick Jeurissen

Hoogleraar fiscale duurzame zorgstelsels en Wetenschapsofficier bij VWS
Radboudumc

Bertine Lahuis

Bestuursvoorzitter en voorzitter NFU
Radboudumc

Evelyn Brakema

Onderzoeker Duurzame Zorg, Voorzitter Groene Zorg Alliantie en huisarts in opleiding
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Pieter Hasekamp

Directeur
Centraal Planbureau

Sjaak Wijma

Voorzitter Raad van Bestuur
Zorginstituut Nederland

Edwin Velzel

CEO
PGGM

Dirk Jan van den Berg

Voorzitter
Zorgverzekeraars Nederland

Judith Zuijderhoudt

Director Policy, Communication & Population Health
MSD Nederland

Bruno Bruins

vmg Minister voor Medische Zorg en Sport
.

Steven de Waal

Oprichter en Voorzitter
Public SPACE

Jochen Mierau

Hoogleraar Economie van de Volksgezondheid en Wetenschappelijk Directeur Lifelines
Rijksuniversiteit Gronngen (RUG)

Diana Monissen

Toezichthouder in de zorg wo commissaris bij MSD, HIVOS ontwikkelingssamenwerking en ROM Utrecht.
.

ORGANISATIE

Het Denktankdiner is een initiatief van:

Blommestein Groep

Blommestein Groep verbindt directeuren en bestuurders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, breed draagvlak te creëren voor innovaties. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

 

Locatie

Hotel New York

Koninginnenhoofd 1, 3072 AD Rotterdam

Telefoon 010-439 05 00

www.hotelnewyork.nl

 

Over MSD

Bijdragen aan een gezonde wereld. Dat doet MSD met innovatieve geneesmiddelen. Maar ook met diensten en oplossingen die zorgprofessionals én patiënten helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren. Doelmatiger zorg, met minder verspilling van geneesmiddelen.

 

Meer informatie over Panorama van de Zorg?

Lard Ortjens, lard@blommesteingroep.nl

U kunt ook bellen met: 088 - 070 11 00.