• slide
  • slide
  • slide
  • slide

Platforms van Waarde(n)

TERUG NAAR AGENDA

Definitieve doorbraak van digitalisering en netwerkplatforms in de zorg?

13 april 2022

Hotel New York

De nieuwe werkelijkheid
De doorbraak van digitalisering in de gezondheidszorg werd al jaren voorspeld, maar ondanks de vele pilots en proefprojecten bleef het vaak steken bij goede bedoelingen. Het ontbrak aan urgentie, aan draagvlak, aan een ‘burning platform’. Totdat de Coronacrisis toesloeg.

 

Post-Corona digitaal zorglandschap
 Vanuit de ambitie om tot een fundamentele verkenning van het post-Corona digitale zorglandschap te komen, organiseert Blommestein Groep in een co-productie met ZorgDomein ‘Platforms van Waarde(n). Een serie van kleinschalige en verdiepende denktankdiners rondom de paradigma’s van digitalisering en netwerkplatforms in de zorg. De focus ligt daarbij op het bundelen van ontwikkelkrachten dwars door alle lagen van de zorg: care, cure, ggz, huisartsenzorg, met betrokkenheid van zorgbestuurders, medisch specialisten, huisartsen, CIO’s, CMIO’s, verzekeraars, overheid en wetenschap, maar ook van patiënten en verrassende ‘denkkracht van buiten’.

HIGHLIGHTS

OMDENKEN EN FUNDAMENTELE HERBEZINNING

De transformatie naar een toekomstbestendig, (deels) digitaal zorglandschap begint met een beter begrip van de waarde-propositie van technologie en data. Maar ook van het gedachtegoed en potentieel áchter de platformeconomie. Worden zorginstellingen onderdeel van één of meerdere, digitale netwerkplatforms waar patiënten met hun eigen data aankloppen en waar naast het eigen zorgaanbod óók dat van andere partners wordt aangeboden? Open, transparant én inclusief sturing van de zorgvraag naar het juiste zorgaanbod? Het daagt álle stakeholders uit tot het ontwikkelen van een digitale strategie en het verkennen van onconventionele allianties om de klassieke grenzen tussen disciplines in het zorgstelsel te doorbreken.

GESPREKSPARTNERS

Gita Gallé

Raad van Bestuur
Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

Fenna Heyning

Directeur
Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)

Paulette Timmerman

Directeur
Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

Wout Adema

Directeur Zorg
Zorgverzekeraars Nederland

Dick Gorris

CEO
ZorgDomein

Arnold Bos

Directeur Public & Strategic Affairs
ZorgDomein

Steven de Waal

Oprichter en Voorzitter
Public SPACE

Jochem Pasman

Senior Manager | KPMG Digital
KPMG Advisory N.V.

Bertine Lahuis

Bestuursvoorzitter en voorzitter NFU
Radboudumc

Michel van Schaik

Directeur Gezondheidszorg
Rabobank Nederland

ORGANISATIE

Platforms van Waarde(n) is een initiatief van:

Blommestein Groep

Blommestein Groep verbindt directeuren en bestuurders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, breed draagvlak te creëren voor innovaties. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

 

Locatie

Hotel New York

Koninginnenhoofd 1, 3072 AD Rotterdam

Telefoon 010 - 439 05 00

https://hotelnewyork.nl/

 

Over ZorgDomein

ZorgDomein heeft als doel het faciliteren en servicen van een keuze voor de best passende zorg en het digitaal verbinden van patiënten, verwijzers en zorgaanbieders en zo de zorg kwalitatief beter te maken en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. De benodigde gegevensuitwisseling verloopt digitaal volgens de laatste standaarden. Vrijwel alle huisartsen, ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en laboratoria gebruiken ZorgDomein, evenals GGZ-, VV&T- en vele andere zorginstellingen, gemeenten, paramedici en vrijgevestigde professionals.

 

Meer informatie over Platforms van Waarde(n)

Lard Ortjens, lard@blommesteingroep.nl of 088 - 070 11 00.