• slide
  • slide
  • slide

Platforms van Waarde(n) 2024

TERUG NAAR AGENDA

Domeinoverstijgende samenwerking aan een hybride gezondheidsecosysteem

03 juni 2024

.

Urgentie, momentum en potentieel - voortekenen van een nieuw digitaal zorglandschap

Tegen de achtergrond van een razendsnel vergrijzende bevolking en met schaarste aan mensen en middelen als nieuwe constante, komen de grenzen van wat de gezondheidszorg áán kan, steeds meer in zicht. Die nieuwe werkelijkheid wordt steeds breder gevoeld en kan niet zonder drastische maatregelen. Met het Integraal Zorgakkoord is de transitie naar passende zorg ingezet, maar toekomstbestendigheid van zorg vraagt om méér en ligt deels buiten de muren van het ziekenhuis. Het vraagt om maatschappijbrede samenwerking over sectoren, disciplines en domeinen heen. In hybride vormen; thuis, digitaal en op afstand. En daar ligt de grootste uitdaging. Maar misschien óók de grootste kans; in digitale zorgnetwerken.

HIGHLIGHTS

BESTUURDERS, SPECIALISTEN EN TOPAMBTENAREN

IN ZORG EN OVERHEID

 Vanuit de ambitie om tot een fundamentele verkenning van een duurzaam en hybride gezondheidsecosysteem te komen, initieert de Blommestein Groep in een co-productie met ZorgDomein ‘Platforms van Waarde(n)’. Een serie van kleinschalige en verdiepende denktankdiners rondom de veranderende paradigma’s van digitalisering en netwerkplatforms in de zorg. De focus ligt daarbij op het bundelen van ontwikkelkrachten dwars door alle lagen van de zorg, met betrokkenheid van zorgbestuurders, medisch specialisten, huisartsen, CIO’s, CMIO’s, overheid en wetenschap, maar ook van patiënten en ‘denkkracht van buiten’.

GESPREKSPARTNERS

Pauline Meurs

Voorzitter RvC
ZorgDomein

Simon Vermeer

Chief Information Officer
Erasmus MC

Floortje Scheepers

Medisch afdelingshoofd, hoogleraar Psychiatrie
UMC Utrecht

Erwin Bomers

Lid Raad van Bestuur
Zorgcombinatie Marga Klompé

Theo Hiemstra

Directeur Zorg
Zorginstituut Nederland

Iman Merison

MT-lid/plv dir Directie Informatiebeleid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Egge van der Poel

Docent en auteur van Geheelmeesters
Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Paul Simoons

Algemeen directeur
ZorgDomein

Peter Brinkerink

CTO
ZorgDomein

Bas Roukema

KNO-arts, Medisch Manager regionale samenwerking
Tergooi MC

Leonique Niessen

Directeur-bestuurder
NICTIZ

Joyce Berger

Lid Raad van Bestuur
Medisch Spectrum Twente

ORGANISATIE

Het denktankndiner is een initiatief van:

Blommestein Groep

Blommestein Groep verbindt directeuren en bestuurders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, breed draagvlak te creëren voor innovaties. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

 

Locatie

Hotel New York

Koninginnenhoofd 1, 3072 AD Rotterdam

Telefoon 010 - 439 05 00

https://hotelnewyork.nl/

 

Over ZorgDomein

ZorgDomein heeft als doel het faciliteren en servicen van een keuze voor de best passende zorg en het digitaal verbinden van patiënten, verwijzers en zorgaanbieders en zo de zorg kwalitatief beter te maken en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. De benodigde gegevensuitwisseling verloopt digitaal volgens de laatste standaarden. Vrijwel alle huisartsen, ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en laboratoria gebruiken ZorgDomein, evenals GGZ-, VV&T- en vele andere zorginstellingen, gemeenten, paramedici en vrijgevestigde professionals.

 

Meer informatie over Platforms van Waarde(n)?

Lard Ortjens, lard@blommesteingroep.nl

U kunt ook bellen met: 088-0701100.