• slide
  • slide
  • slide
  • slide

Tomorrow's Society

TERUG NAAR AGENDA

Van de bedoeling naar maatschappelijke impact

15 juni 2022

Landgoed Voorlinden

Handelingsperspectieven voor uitvoeringskracht en het sturen op publieke waarde

Besturen is vooruitzien, zeker nu. En daarom neemt EY het initiatief voor ‘Tomorrow’s Society’: een inspirerend en structureel ontmoetingsplatform voor bestuurders met een maatschappelijke opdracht. Om de fundamenten van de samenleving van morgen te leggen; met maatschappelijke impact als graadmeter voor publiek leiderschap. ‘Tomorrow’s Society’ is een jaarlijkse cross-sectorale bestuurdersconferentie. Inzichten, ideeën en handelingsperspectieven voor het sturen op publieke waarde worden getoetst, uitgedaagd en uitgediept. Met betrokkenheid van ministeries en uitvoeringsinstanties, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en woningcorporaties. Maar ook met maatschappelijke ondernemers, kennisinstellingen en startups. Genodigden worden geselecteerd en uitgenodigd op basis van hun kennis, ervaring en betrokkenheid bij de maatschappelijke opgaven van nu en morgen. 

HIGHLIGHTS

BESTUURDERS EN DIRECTEUREN

UIT WONEN, ZORG, ONDERWIJS EN UITVOERINGSINSTANTIES

Antony Gormley GROUND – Over de relatie tussen het menselijk lichaam en de ruimte om ons heen’

Integraal onderdeel van het conferentieprogramma vormt een bijzondere rondleiding in Museum Voorlinden langs de sculpturen, installaties en kunst van de Britse kunstenaar Antony Gormley, waarin hij de relatie tussen het menselijk lichaam en de ruimte om ons heen onderzoekt. Een universele beeldtaal die aanzet tot reflectie en het anders kijken naar de werkelijkheid. 

GESPREKSPARTNERS

Martijn de Greve

Communicatiestrateeg en professioneel debatleider
martijndegreve.nl

Loes Mulder

Secretaris-generaal
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Leonard Geluk

Algemeen Directeur
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Mark Bressers

Directeur - Bestuurder
Nederlandse Emissieautoriteit

Maarten Verschoor

Partner Audit | Voorzitter EY Society
EY Nederland

Ellen van Schoten

Vice-voorzitter College van Bestuur
Erasmus Universiteit Rotterdam

Aniel Ramawadh

Lid College van Bestuur
Zadkine

Pauline van der Meer Mohr

Voorzitter Raad van Commissarissen, onafhankelijk bestuurder en toezichthouder
EY Nederland

Gijsbert van Herk

Bestuursvoorzitter
Staedion

Cecile Heemels

Sectorleider Overheid en Publieke Sector
EY Nederland

Jeroen Davidson

Voorzitter raad van bestuur
EY Nederland

Wim Kerst

Sectorleider Woningcorporaties
EY Nederland

Mark van der Geld

Belastingadviseur
EY Nederland

Gabriël Zwart

Lid Raad van Bestuur
Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC)

Peter Hennephof

Consultant
ABDTOPConsult

Bart Combée

Voorzitter College van Bestuur
Hogeschool INHOLLAND

Sjaak Wijma

Voorzitter Raad van Bestuur
Zorginstituut Nederland

Ger Peeters

Bestuursvoorzitter
Wonen Limburg

Margot van der Starre

Vicevoorzitter College van Bestuur
Universiteit Utrecht

Cees Buren

CFO, Lid Raad van Bestuur
OLVG, locatie Oost

Liesbeth Huyzer

Plv Korpschef
Politie Nederland

Paulina Snijders

Vicevoorzitter van het College van Bestuur
Tilburg University

Pierre Hobbelen

Directeur-Bestuurder
Stichting Thuisvester

Marja Appelman

Directeur Woningbouw
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Beate van Dongen

Leider Klantgerichte transformaties
EY Nederland

Ralph Poulssen

Leider Financieel-strategische vraagstukken Zorg en Publieke Sector
EY Nederland

Maarten Camps

Voorzitter Raad van Bestuur
UWV

Hans Schutte

Voorzitter College van Bestuur
ROC Mondriaan

Steven de Waal

Oprichter en Voorzitter
Public SPACE

Peter Ploegsma

Lid Raad van Bestuur
Aafje

Diana Starmans

Lid Raad van Bestuur
Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Elly Pansier

Directeur Wonen
Mooiland

Jasper ten Dam

Bestuursvoorzitter
iHUB

Dirk Jan Sloots

Lid Raad van Bestuur en CFRO
Menzis

Hans Ouwehand

Bestuursvoorzitter
CAK

Hedy van den Berk

Bestuursvoorzitter
Havensteder

Emmeke van Eersel

Lid Raad van Bestuur
Middin

Petra Pleunis

Belastingadviseur
EY Nederland

Jean Paul van Dorst

CFO
Amref Flying Doctors

Pier Eringa

Lid Raad van Bestuur Reinier Haga Groep en Directievoorzitter
Reinier Haga Groep - LangeLand Ziekenhuis

Arno Visser

President
Algemene Rekenkamer

Saskia Baas-Van Leeuwen

Voorzitter Raad van Bestuur
Philadelphia Zorg

Peggy Geelen

Client Executive, EY Society
EY Nederland

Marcel Nollen

Lid College van Bestuur
Vrije Universiteit Amsterdam

Dick Veluwenkamp

Voorzitter Raad van Bestuur
Arkin

Richard van Zwol

Vicevoorzitter RvC en Lid afdeling advisering van de Raad van State
EY Nederland

Michèle Blom

Directeur-generaal
Rijkswaterstaat

Mark Noordhoff

Assurance Leider Gezondheidszorg West- Europa
EY Nederland

Manon Leijten

Bestuurslid
Autoriteit Consument & Markt

Rob Leensen

Sectorleider Gezondheidszorg
EY Nederland

Ton van Holten

Leider EY Interim Professionals
EY Nederland

ORGANISATIE

De cross-sectorale Bestuurdersconferentie is een initiatief van:

Over EY Society

EY Society is de naam van het EY netwerk van en voor organisaties met een maatschappelijke taak. Als EY zijn we als geen ander in staat om deze organisaties te ondersteunen en verder te helpen. We zien dit als een vanzelfsprekendheid die rechtstreeks voortkomt uit onze missie: Building a better working world. De impact die deze organisaties hebben op het leven en samenleven van mensen is immers enorm. Wíj kunnen ze met onze ervaring en kennis helpen die impact te vergroten.

 

Locatie

Landgoed Voorlinden

Buurtweg 90, 2244 AG Wassenaar

www.voorlinden.nl

Waar dat relevant is, brengen we organisaties met een maatschappelijke taak in contact met andersoortige organisaties en bedrijven om kennis en ervaring uit te wisselen. Zodat een inspirerende kruisbestuiving ontstaat. Als EY Society zijn we de activators van dit netwerk door voortdurend initiatieven te ontplooien in de vorm van publicaties, seminars en informele samenkomsten. Maar boven alles zijn we de ‘trusted advisor’ die organisaties helpt meer impact te maken en zo hun idealen te verwezenlijken. #EYSociety #FromIdealsToImpact

 

Meer informatie over Tomorros'w Society?

Programma: Lard Ortjens, lard@blommesteingroep.nl

U kunt ook bellen met: 088 - 070 11 00.