• slide
  • slide

Tomorrow's Society 2024

TERUG NAAR AGENDA

Buiten de lijntjes

04 juni 2024

Landgoed Voorlinden

Maatschappelijke impact als graadmeter voor uitvoeringskracht

Vanuit de ambitie om een bijdrage te leveren aan de fundamenten van de samenleving van morgen, met concrete handelingsperspectieven voor het sturen op publieke waarde en uitvoeringskracht, initieert EY op 4 juni 2024 voor de 3e keer in successie 'Tomorrow's Society'. Een inspirerend ontmoetingsplatform voor bestuurders met een maatschappelijke opdracht. Met betrokkenheid van ministeries, zbo's, zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en woningscorporaties. 

HIGHLIGHTS

BESTUURDERS EN TOPAMBTENAREN

UIT OVERHEID, ZORG, WONEN EN ONDERWIJS

Startend met een exclusieve rondleiding door Museum Voorlinden komt een bijzonder gezelschap van bestuurders met een maatschappelijke opdracht bij elkaar, voor een inhoudelijke dialoog over het verbinden van ‘de bedoeling’ met maatschappelijke impact.

GESPREKSPARTNERS

Sandor Gaastra

Secretaris-generaal
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Harry Paul

Consultant ABDTOPConsult
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Maarten Schurink

Secretaris-Generaal
Ministerie van Defensie

Geranne Engwirda-Kromwijk

Voorzitter Raad van Bestuur
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Peter Ploegsma

Lid Raad van Bestuur
Aafje

Dick Veluwenkamp

Voorzitter Raad van Bestuur
Arkin

Manon Leijten

Bestuurslid
Autoriteit Consument & Markt

Marije Wolsink

Lid Raad van Bestuur en COO
CAK

Angelien Sanderman

Voorzitter College van Bestuur
Hogeschool Leiden

Hans Nederlof

Lid College van Bestuur
De Haagse Hogeschool

Jacco Maan

Voorzitter Raad van Bestuur
Vidomes

Wilma de Koning

Vicevoorzitter van het College van Bestuur
Tilburg University

Simone Smit

plv Directeur-generaal
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Bernadette van Buchem

Vice voorzitter
Kansspelautoriteit

Gita Gallé

Raad van Bestuur
Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

Annet Bertram

Directeur-Generaal Migratie
Ministerie van JenV | Directoraat-Generaal Migratie

Nicole Ummelen

Voorzitter College van Bestuur
Open Universiteit Nederland

Joris van Eijck

Raadslid
Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS)

Monique Verdier

Vicevoorzitter
Autoriteit Persoonsgegevens

Aniel Ramawadh

Lid College van Bestuur
Zadkine

Mark Janssen

CFO, Lid Raad van Bestuur
Radboudumc

Karin Verdooren

Algemeen Directeur-bestuurder
Woonstichting Lieven de Key

Roelien Ritsema van Eck

Lid Raad van Bestuur
de Alliantie

Rodrique Engering

Lid Raad van Bestuur
Kamer van Koophandel

Jellie Banga

Lid Raad van Bestuur
Invest-NL

Jacos van Zelst

Programmadirecteur Versnellen Tijdelijke Huisvesting
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Eva den Dunnen-Heijblom

DG Digitalisering & Overheidsorganisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Sander Heinsman

Voorzitter Raad van Bestuur
Portaal

Arco Groothedde

Raad van Bestuur
Woningstichting Eigen Haard

Rhodia Maas

Directeur -Generaal IND
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Rens Buchwaldt

Lid Raad van Bestuur
Wageningen University & Research

Jet de Ranitz

Voorzitter College van Bestuur / CEO
SURF

Ger Peeters

Bestuursvoorzitter
Wonen Limburg

Jasper ten Dam

Bestuursvoorzitter
iHUB

Marja Appelman

Directeur Woningbouw, plaatsvervangend DG Volkshuisvesting en Bouwen
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Pieter Waasdorp

Directeur Ondernemingsklimaat
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Nanette van Schelven

directeur-generaal Douane
Ministerie van Financiën

Jouke de Vries

Voorzitter College van Bestuur
Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Henk Geveke

Korpsleiding
Politie Nederland

Sander Uiterwaal

Bestuurslid
Stichting Havensteder

Richard van Hienen

Algemeen directeur Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën

Martin Wijnen

directeur-generaal
Rijkswaterstaat

Marc Koster

Lid Raad van Bestuur en CFO
St. Antonius Ziekenhuis

Peter Hennephof

Directeur
ABDTOPConsult

Hellen van Dongen

Lid Raad van Bestuur
Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Cees van Boven

Bestuursvoorzitter
Woonzorg Nederland

Marcel Nollen

Lid College van Bestuur
Vrije Universiteit Amsterdam

Gijsbert van Herk

Bestuursvoorzitter
Staedion

Sam Schoch

Raad van Bestuur
GGZ Rivierduinen

Coert Kleijwegt

Directeur Directie Toeslagen
Ministerie van Financiën

Pieter Duisenberg

President
Algemene Rekenkamer

Marike Bonhof

Lid Raad van Bestuur
Ymere

Sandra Jetten

Directeur-bestuurder
Oranje Fonds

Afke van Rijn

Directeur-Generaal Milieu en International
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Anita van den Ende

directeur-generaal Europese Samenwerking
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Jeroen van den Hoven

Hoogleraar Ethiek en Technologie
Technische Universiteit Delft

ORGANISATIE

De cross-sectorale bestuurdersconferentie is een initiatief van:

EY Society

EY Society is de naam van het EY netwerk van en voor organisaties met een maatschappelijke taak. EY ondersteunt deze organisaties en helpt hen verder. EY ziet dit als een vanzelfsprekendheid die rechtstreeks voortkomt uit haar missie: Building a better working world. De impact die deze organisaties hebben op het leven en samenleven van mensen is immers enorm. EY kan deze organisaties met hun ervaring en kennis helpen die impact te vergroten.

 

Locatie

Landgoed Voorlinden

Buurtweg 90, 2244 AG Wassenaar

www.voorlinden.nl

 

Blommestein Groep als congrespartner

EY heeft Blommestein Groep gevraagd haar te ondersteunen in de programmaontwikkeling en organisatie van de 3e editie van Tomorrow's Society. 

 

Meer informatie over Tomorrow's Society?

Eugénie Blommestein (organisatie) of Lard Ortjens (programma), Telefoon: 088 - 070 11 00.